Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Studia realizowane są w formie niestacjonarnej: osiem zjazdów - zjazd w sobotę i niedzielę, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca.
 

Profil kształcenia:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zarządzania projektami i procesami organizacji w sposób praktyczny i wszechstronny. W ramach programu uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają wiele praktycznych umiejętności, pozwalających efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stoją współczesne organizacje.
Uczestnictwo w zajęciach ma umożliwić nabycie umiejętności kształtowania i doskonalenia organizacji w oparciu o zarządzanie projektowe i procesowe. Studenci pozyskają umiejętności kompleksowej analizy, oceny oraz doskonalenia organizacji poprzez poznanie najnowocześniejszych koncepcji, trendów i instrumentów z zakresu zarządzania projektami i procesami organizacji. W toku studiów słuchacze poznają w sposób praktyczny możliwości zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu projektowym i procesowym. Nabędą umiejętności w zakresie harmonogramowania, optymalizacji i budżetowania projektów, modelowania struktury organizacyjnej w ujęciu procesowym, identyfikacji problemów jakościowych w projektach i procesach biznesowych, a także wiedzę o kierowaniu, negocjowaniu i zarządzaniu konfliktem w zespołach projektowych.
Studia podyplomowe są adresowane do kadry kierowniczej, specjalistów z zakresu zarządzania projektami i procesami oraz do wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się tą problematyką. Kandydatami na studia mogą być absolwenci szkół wyższych, co najmniej ze stopniem inżyniera lub licencjata.
Zajęcia na studiach będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Inzynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz przez wysokiej klasy specjalistów praktyków w formie wykładów, studium przypadków i warsztatów w laboratoriach komputerowych.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje