Zarządzanie publicznymi inwestycjami prospołecznymi

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

soboty-niedziele, max 2 razy w miesiącu
 

Profil kształcenia:

Planowanym efektem kształcenia podyplomowego jest transfer z zakresu wiedzy inżynierskiej, prawnej i ekonomicznej dotyczącej skutecznego przygotowania i przeprowadzenia efektywnych społecznie i ekonomicznie oraz trwałych z punktu widzenia efektów społecznych inwestycji celu publicznego realizowanych w  przestrzeni publicznej w oparciu o metodologię projektowania uniwersalnego (prospołecznego).
Metodologia ta pozwala skutecznie eliminować potencjalne konflikty społeczne oraz umożliwia tworzenie rozwiązań o zwiększonej wartości społecznej przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu nakładów na realizację inwestycji celu publicznego w porównaniu do metodologii planowania i projektowania inwestycji celu publicznego opartej na podejściu tradycyjnym.
Realizacja inwestycji prospołecznych z wykorzystaniem metodologii projektowania uniwersalnego pozwala na osiągnięcie znaczącej przewagi konkurencyjnej projektów ubiegających się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych np. funduszy UE ze względu na zorientowanie rozwiązań w kierunku optymalizacji obsługi potrzeb wszystkich użytkowników przestrzeni zjednoczesnym wskazaniem najkorzystniejszego zarządzania wartością społeczną produktu (inżynieria wartości).
Wiedza przekazywana w ramach studiów pozwoli skutecznie wspierać i argumentować podejmowanie codziennych decyzji w procesie inwestycyjnym dotyczącym inwestycji celu publicznego i jest odpowiednia dla kadry zarządzającej Inwestorów, Architektów i Projektantów a także analityków przygotowujących studia wykonalności  dla inwestycji ubiegających się o dofinansowanie celu publicznego.

Dodatkowe informacje