Zarządzanie ryzykiem w bankach

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Studia realizowane są w systemie zaocznym (osiem zjazdów) - zjazd w sobotę i niedzielę, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca.
 

Profil kształcenia:

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z problematyką nowoczesnego zarządzania różnymi rodzajami ryzyka występującego w bankowości. Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość poznania nie tylko klasycznych, ale także najnowocześniejszych koncepcji, trendów i instrumentów z zakresu zarządzania ryzykiem w bankowości (m.in. ryzykiem kredytowym, ryzykiem operacyjnym, ryzykiem rynkowym, ryzykiem personalnym), wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie.
Na podkreślenie zasluguje duża liczba doświadczonych praktyków (pracownicy centarli i oddziałów operacyjnych banków) w gronie prowadzących zajęcia, co z połączeniu z wiedzą i doświadczeniami kadry naukowo-dydaktycznej Politechniki Poznańskiej (w tym pracowników Katedry Nauk Ekonomicznych mających też własne doświadczenia z pracy w bankowości) zapewni odpowiedni poziom merytoryczny i użyteczność praktyczną tych studiów, których ukończenie może być bardzo przydatne w dalszej karierze zawodowej osób zatrudnionych w bankach i wszystkich zainteresowanych zarządzaniem ryzykiem w bankowości.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje