Inżynieria oprogramowania

Zasady naboru:

decyduje kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Sobota-niedziela, średnio 2 razy w miesiącu
 

Profil kształcenia:

Studium podyplomowe Inżynieria oprogramowania kształci osoby pracujące lub zamierzające pracować w przemyśle wytwarzania oprogramowania, w szczególności pełniące role analityka wymagań, projektanta, testera oraz kierownika projektu.
Zajęcia są prowadzone przez pracowników Instytutu Informatyki, a także grupę doświadczonych osób pracujących na co dzień w firmach informatycznych. Program studiów obejmuje 200 h, z czego 124 h to ćwiczenia, zajęcia projektowe i laboratoryjne.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje