Systemy automatyki i robotyki

Zasady naboru:

rekrutacja w systemie ciągłym poprzez stronę:
http://control.put.poznan.pl/application/1/4/send
 

Terminy zajęć:

piątek: 4 godz. wykładów (17.00-20.50),
sobota: 6 godz. wykładów-laboratoriów (8.00-15.00);
2-3 zjazdy w miesiącu (10 na semestr)
 

Profil kształcenia:

Opis studiów podyplomowych:
Studia podyplomowe „Systemy automatyki i robotyki" są najnowszą propozycją Pracowni Sterowania i Robotyki Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydziału Informatyki i Zarządzania odpowiadającą na potrzeby kształcenia specjalistów z dziedziny szeroko pojętej automatyki i robotyki. Dotyczą one najnowszych zastosowań z tej dziedziny, między innymi sterowników PLC, sieci przemysłowych, oprzyrządowania i oprogramowania budynków inteligentnych, programowana robotów przemysłowych oraz mobilnych. Studia podyplomowe są propozycją dla inżynierów praktyków, po studiach licencjackich lub magisterskich.
Cel studiów podyplomowych:
Celem nauczania jest przekazanie możliwie obszernej i kompletnej wiedzy z zakresu zastosowań systemów automatyki i robotyki.
Zadaniem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do:
  • Samodzielnego rozwiązywania problemów z dziedziny wykorzystania narzędzi szybkiego prototypowania, technik programowania przenośnego oraz sieci przemysłowych i cyfrowych protokołów wymiany informacji w różnych zastosowaniach automatyki.
  • Dalszego pogłębienia specjalistycznego kształcenia w zakresie wykorzystania najnowszych narzędzi praktycznych w automatyce.
Wymagania:
Studia podyplomowe są skierowane do szerokiego kręgu odbiorców. Przedmioty podstawowe dotyczą specjalistycznych zastosowań automatyki w różnych gałęziach przemysłu, między innymi przemysłu elektronicznego, samochodowego, budynków inteligentnych, zastosowań sterowników PLC oraz inżynierii biomedycznej. Ćwiczenia w nowoczesnych laboratoriach dobrane są w taki sposób, aby każdy z uczestników zapoznał się z modelami obiektów rzeczywistych oraz obiektów symulowanych i pozyskał umiejętność posługiwania się nimi zarówno ze strony sprzętowej, jak i programowej. Zdobyte w ten sposób doświadczenie umożliwi przeniesienie nabytych umiejętności wprost do praktyki przemysłowej.Wskazane jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu kursu podstawowego automatyki i robotyki (z kursu licencjackiego lub magisterskiego), opisu układów dynamicznych, działania systemów mikrokomputerowych, znajomość dowolnego systemu operacyjnego (wystarczy w zakresie użytkowania) oraz zrozumienie zasad programowania w dowolnym języku wysokiego poziomu.
Kadra:
Zajęcia są prowadzone przez pracowników Zakładu Sterowania i Robotyki Instytutu Sterowania i Inżynierii Systemów. Wykładowcy oraz prowadzący ćwiczenia laboratoryjne posiadają nie tylko wysokie kwalifikacje dydaktyczne gwarantujące efektywne przyswajanie prezentowanej wiedzy, ale również duże doświadczenie praktyczne, będące efektem prowadzonych od wielu lat prac konstrukcyjnych i badawczych. Pracownicy są konstruktorami m.in. prototypów robotów mobilnych, robota wspinającego się oraz wielu układów mikroprocesorowych dla zastosowań automatyki w różnych gałęziach przemysłu.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje