Systemy baz danych

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

piątek, sobota / 3 razy w miesiącu
 

Profil kształcenia:

Zdecydowana większość nowoczesnych systemów informatycznych jest aktualnie budowana z wykorzystaniem systemów baz danych. System bazy danych pełni rolę jądra systemu informatycznego odpowiedzialnego za: zapewnienie spójności danych, bezpieczne przechowywanie danych, poprawne zarządzanie współbieżnym dostępem do danych, autoryzację dostępu do danych, odtwarzanie danych po awarii, itp. Ta technologia systemów baz danych, mimo, że dostępna na rynku oprogramowania już od lat 80-tych, ciągle jest rozwijana i modyfikowana. W ostatnim czasie obserwujemy jej ewolucje od prostych systemów relacyjnych, poprzez systemy obiektowo-relacyjne, do systemów post-relacyjnych obejmujących szereg rozszerzeń obiektowych, aktywnych, przestrzennych, czy wreszcie, rozszerzeń XML-owych.
Studia podyplomowe "Systemy baz danych" oferują słuchaczom kompetencje w dziedzinie projektowania, implementacji i administrowania nowoczesnymi systemami baz danych. Program studiów obejmuje 4 przedmioty (wykład + laboratorium):
1. Przedmiot "Systemy baz danych" - przedstawia problematykę systemów baz danych, w szczególności, obejmuje zagadnienia związane z funkcjonalnością tych systemów;
2. Przedmiot "Projektowanie baz danych" - przedstawia problematykę projektowania schematów baz danych, metodykę CASE oraz zarządzanie projektem;
3. Przedmiot "Administrowanie bazami danych" - przedstawia zagadnienia związane z konfigurowanie systemu bazy danych, administrowaniem, strojeniem wydajności, bezpieczeństwem danych;
4. Przedmiot "Zaawansowane bazy danych" - przedstawia zagadnienia związane z niestandardowymi typami baz danych, takimi jak: rozproszone systemy baz danych, obiektowo-relacyjne, aktywne bazy danych, hurtownie danych i przetwarzanie analityczne, temporalne bazy danych.
Zajęcia są prowadzone przez wykładowców o dużym dorobku naukowym i dydaktycznym bezpośrednio związanym z ww. przedmiotami, posiadających liczne doświadczenia w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, od wielu lat specjalizujących się w transferze wiedzy i technologii przetwarzania danych wśród przedsiębiorstw informatycznych jak i instytucji publicznych.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje