Nowoczesne techniki w projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci dystrybucyjnych oraz instalacji elektrycznych

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

6 zjazdów x 2 dni x 16 godzin w semestrze
 

Profil kształcenia:

Program Studium adresowany jest do inżynierów elektryków o dowolnej specjalizacji, pragnących poszerzyć swą wiedzę o następujących zagadnieniach:
 • Nowe technologie w budowie i projektowaniu linii SN i nN,
 • Rozproszone systemy pomiarów, kontroli i zabezpieczeń w sieciach dystrybucyjnych,
 • Optymalizacja rozcięć sieciowych i kompensacji mocy biernej,
 • Wpływ uziemienia punktu neutralnego na warunki pracy sieci SN,
 • Zarządzanie procesem przyłączania odbiorców do sieci spółki dystrybucyjnej w oparciu o zintegrowane systemy informacyjne,
 • Sterowanie popytem na energię elektryczną - DSM,
 • Kompatybilność elektromagnetyczna,
 • Systemy rozdziału energii elektrycznej w budynkach,
 • Techniki i aparaty łączeniowe,
 • Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych,
 • Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniowego,
 • Sterowanie w instalacjach elektrycznych,
 • Instalacje w budynkach inteligentnych,
 • Oprogramowanie projektowania i badania urządzeń oraz instalacji elektrycznych,
 • Przepisy, dyrektywy i normy w zakresie aparatów, urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • Pomiary w instalacjach elektrycznych.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje