Odnawialne źródła energii. Współpraca z systemem elektroenergetycznym. Pomiary. Badania

Zasady naboru:

dyplom ukończenia studiów wyższych, skierowanie z zakładu pracy lub rozmowa kwalifikacyjna
 

Terminy zajęć:

piątek-sobota, 2 razy w miesiącu
 

Profil kształcenia:

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie Polski, w tym wybrane zagadnienia ich współpracy z systemem elektroenergetycznym, wraz z optymalizacją parametrów pracy. W zakresie Elektrotechniki i Elektroenergetyki przedstawienie najnowszych metod, w tym metod statystycznych i technik pomiarowych wykorzystywanych do oceny wybranych parametrów energii elektrycznej wytwarzanej przez OZE. Zadaniem studiów jest także przekazanie aktualnego stanu wiedzy z zakresu regulacji prawnych polskich i europejskich związanych z OZE i ich wpływem na środowisko.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje