Technika świetlna - Teoria. Pomiary i zastosowanie.

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń, ewent. rozmowa kwalifikacyjna
 

Terminy zajęć:

1-2 razy w miesiącu - piątek (od 16:50), sobota (od 8:00)
Studia trwają 2 semestry, planowanych jest 14 zjazdów.
 

Profil kształcenia:

Studia podyplomowe adresowane są do pracowników sektorów związanych z projektowaniem, eksploatacją i nadzorem, a także produkcją i dystrybucją urządzeń oświetleniowych.

Celem studiów podyplomowych jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć techniki, nowych narzędzi projektowych oraz standardów i uregulowań prawnych z zakresu techniki świetlnej, a także wykształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się tą wiedzą.

Zakres tematyczny Studium TŚ-TPiZ obejmuje podstawowe działy techniki świetlnej. Uczestnicy podczas wykładów, zajęć i ćwiczeń laboratoryjnych będą mogli zapoznać się m.in. z  podstawami techniki świetlnej, fotometrią i kolorymetrią, zasadami projektowania oświetlenia, techniką oświetlania, sprzętem oświetleniowym, zastosowaniem światła w architekturze i sztuce, zagadnieniami cieplnymi w urządzeniach oświetleniowych oraz komputeryzacją projektowania i wizualizacją komputerową w technice świetlnej.

W trakcie zajęć uczestnicy nabędą także praktycznych umiejętności stosowania aktualnych norm i przepisów w projektach instalacji i urządzeń oświetleniowych przy wykorzystaniu najnowszych produktów przemysłu oświetleniowego.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje