Certyfikat kompetencji zawodowych z zakresu międzynarodowego i krajowego transportu drogowego osób i rzeczy

Zasady naboru:

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych o specjalności transportowej, ekonomicznej lub pokrewnej.
Postępowanie kwalifikacyjne: rozmowa wstępna.
Na studia podyplomowe może być przyjęty kandydat spełniający kryteria naboru po pozytywnym przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł do 25 września 2010 r. oraz opłaty za pierwszy semestr z tytułu uczestnictwa w studiach w wysokości 1900 zł do 30 września 2010 r.

 

Terminy zajęć:

Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej - raz w miesiącu, w dniach: od piątku do niedzieli, 4 razy w ciągu semestru.

 

Profil kształcenia:

Jednym z formalnych wymogów prowadzenia firmy transportowej jest posiadanie przez kierownika, właściciela lub pracownika firmy kwalifikacji zawodowych (wg nowych przepisów na każde 50 pojazdów). Obecnie niezbędne jest uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest egzaminem coraz trudniejszym, zdawalność drastycznie spada, a proponowane zmiany idące w kierunku ograniczenia możliwości „świadczenia certyfikatu" powodują, że zaczyna brakować osób posiadających ten certyfikat.
Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy certyfikatu kompetencji zawodnych wymaganego art. 5 pkt. 3 ppkt. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371) na podstawie zmiany tej ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 43 poz. 246). Absolwenci studiów podyplomowych są zwolnieni z egzaminu państwowego prowadzonego w celu uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze są zwolnieni ze zdawania egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych z zakresu krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy.
  • Program studiów podyplomowych obejmuje w szczególności takie zagadnienia, jak:
  • Prawo cywilne
  • Prawo handlowe
  • Prawo pracy i zagadnienia socjalne
  • Prawo finansowe
  • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Dostęp do zawodu przewoźnika i do rynku krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy
  • Bezpieczeństwo ruchu i standardów technicznych pojazdów przeznaczonych do transportu osób i rzeczy

Dodatkowe informacje