Informatyka z technologią informacyjną

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
Warunkiem uruchomienia kolejnej edycji studiów podyplomowych jest zebranie grupy min.15 osobowej.

 

Terminy zajęć:

Zajęcia w soboty, niedziele, w przerwie międzysemestralnej zimowej, bezpośrednio po zakończeniu roku akademickiego/szklonego.
 

Profil kształcenia:

Program studiów obejmuje treści zawarte w podstawach programowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.
Ramowy program:
 • rozwój technologii informacyjnych budowa i obsługa komputera
 • podstawy informatyki
 • praca w sieci lokalnej i globalnej - administrowanie siecią
 • kryptologia, bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • obsługa programów dydaktycznych, prezentacje, systemy obliczeniowe
 • komputerowe wspomaganie procesów projektowania
 • algorytmy i programowanie komputerowe
 • bhp
 • modelowanie, symulacje komputerowe
 • wybrane zagadnienia z zakresu prawa
 • systemy eksperckie
 • metodyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej
 • bazy danych
 • seminaria i konsultacje
Adresat:
 • osoby legitymujące się wyższym wykształceniem,
 • nauczyciele z wyższym wykształceniem.

Dodatkowe informacje