Przemysłowe technologie gazowe i energetyka odnawialna

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

piątek, sobota, 2 razy w miesiącu
 

Profil kształcenia:

Studia podyplomowe Technologie gazowe i energetyka odnawialna są adresowane do pracowników przedsiębiorstw sektora gazowniczego i energetycznego zajmujących się energetyką cieplną, technologiami gazów ze szczególnym uwzględnieniem gazów ziemnych i innych palnych jak na przykład LNG, LPG, GTL.
Również pracownicy administracji państwowej zajmujący się polityką energetyczną i ochroną środowiska będą mogli znacząco poszerzyć swoją wiedzę.
Najważniejszy kierunek rozwoju energetyki w ostatnich latach w USA i Europie, to oparcie jej o znaczące zwiększenie zużycia gazu ziemnego. Szczególnie w Polsce, gdzie ponad 92% energii elektrycznej oraz 86% energii cieplnej jest produkowane ze spalania węgla, zwiększenie zastosowania gazu ziemnego jest nakazem chwili i najważniejszym działaniem gospodarczym na najbliższe lata. Od dużej energetyki zawodowej opartej o bloki parowo-gazowe typu CCGT (Combine Cycle Gas Turbine) aż po układy kogeneracyjne oparte o silniki gazowe to najważniejszy kierunek rozwoju energetyki w Europie i Polsce.
Dodatkowo energetyka oparta na gazie ziemnym powinna być wsparta energią odnawialną: solarną, geotermalną oraz energią wiatru. Energetyka odnawialna jest kosztowna i trudna do zastosowania, ale we współpracy z technologiami gazowniczymi – bardzo obiecująca.
Wykłady, ćwiczenia oraz laboratoria poprowadzą między innymi pracownicy Politechniki Poznańskiej związani z Laboratorium Technologii Gazowych (LTG).
Laboratorium Technologii Gazowych w Politechnice Poznańskiej jest dobrze wyposażone w sprzęt badawczy i stoiska pomiarowe o wartości przekraczającej 5 mln zł. W tym laboratorium będą prowadzone zajęcia uzupełniające wykłady. Nasze Laboratorium zorganizowało 3 konferencje z zakresu spalania i gazownictwa o zasięgu światowym.
Z uwagi na bardzo bogatą współpracę międzynarodową z firmami gazowniczymi Polskimi i międzynarodowymi (na przykład Alstom – Szwajcaria, TUM Monachium, KTH w Sztokholmie) LTG ma kwalifikacje do dobrego zorganizowania studiów podyplomowych z zakresu Technologie gazowe i energetyka odnawialna.
Wiedza zdobyta na studiach powinna umożliwić zrozumienie zastosowania energii odnawialnych, ale w sposób ekonomiczny, czyli wspomagany gazem ziemnym. Energia odnawialna ma dwie podstawowe wady: cenę oraz niestabilność produkcji energii. Jednak wspomożenie jej energią pozyskaną ze spalania gazu w maszynach energetycznych o sprawnościach ponad 60% (układy CCGT) czy układach kogeneracyjnych opartych o silniki gazowe wspomożone układami ORC (sprawność termiczna na poziomie 55%) pozwoli na bardzo znaczące obniżenie kosztów pozyskania i użytkowania energii odnawialnej. Największy problem użytkowania energii odnawialnej – jej akumulacja jest niejako naturalnie w takim połączeniu rozwiązana. Gaz ziemny jest najłatwiejszą postacią energii do jej akumulacji, gdyż maszyny energetyczne zasilane gazem uruchamia się, co najwyżej w ciągu 20 minut (duże turbiny gazowe o mocach liczonych w setkach MWel) lub kilku minut – silniki gazowe. Kraje takie jak Niemcy, Holandia a ostatnio dołączający do nich niedawni oponenci jak Wielka Brytania i Francja! rozwijają badania w kierunku założonym w tytule studiów z uwagi na coraz lepiej potwierdzone bardzo duże zasoby gazów łupkowych.
Wiedza zdobyta w ramach tych studiów powinna dać początek przygotowaniu kadry do przebudowy polskiej energetyki na wzór czołowych krajów europejskich. Zwrot nakładów na elektrownię atomową nastąpi, po co najmniej 65 latach, a elektrowni węglowej na parametry nadkrytyczne po 12 latach. Elektrownia CCGT ma zwrot nakładów po 5 latach przy obecnych cenach gazu. Wszystkie statystyki prognozują znaczący spadek cen gazów ziemnych.
Gorąco zachęcamy do skorzystania z okazji przeżycia wielkiej przygody intelektualnej i zawodowej. Mam nadzieję, że tak jak pomysłodawca tych studiów po 6-miesięcznym pobycie w latach 1988/89 w Uniwersytetach Amerykańskich w Berkeley i Stanfordzie poczujecie Państwo zapach nauki i najwyższej techniki. Teraz te najnowsze technologie pukają do naszych drzwi. Otwórzmy je razem.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje