Technika z wychowaniem komunikacyjnym

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
Warunkiem uruchomienia kolejnej edycji studiów podyplomowych jest zebranie grupy min.15 osobowej.
 

Terminy zajęć:

Zajęcia w soboty, niedziele, w przerwie międzysemestralnej zimowej, bezpośrednio po zakończeniu roku akademickiego/szklonego.
 

Profil kształcenia:

Program studiów obejmuje treści zawarte w podstawach programowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Ramowy program:
 • technika a rozwój cywilizacyjny społeczeństwa
 • technika wokół nas
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • elektrotechnika, elektronika-podstawy
 • materiałoznawstwo i technologia wytwarzania
 • dokumentacja techniczna z podstawami projektowania
 • ekonomika i organizacja pracy
 • bhp
 • wychowanie komunikacyjne
 • praca-wybrane zagadnienia z zakresu prawa
 • technologie informacyjne
 • metodyka nauczania techniki
 • seminaria i konsultacje
Adresat: nauczyciele z wyższym wykształceniem (drugi przedmiot nauczania).

Dodatkowe informacje