21 07 2020

Studia Podyplomowe "Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy"

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy na Wydziale Inżynierii Mechanicznej.

Studia trwają od 23 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Terminy zjazdów: piątki oraz soboty.

Studia w formie wykładów i zajęć laboratoryjnych.

Kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej zamierzającej podjąć pracę na stanowisku kierownika produkcji, technologa, logistyka i konsultanta w zakładach przetwórstwa oraz dystrybucji tworzyw sztucznych.

Zainteresowani mogą się zapisac przesyłając wypełniony formularz oraz kserokopie dyplomu.

Liczba uczestników ograniczona – 24 osoby (decyduje kolejność zgłoszeń)

KONTAKT: