2 09 2020

SP Planowanie Przestrzenne

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej zaprasza na Studia Podyplomowe Planowanie Przestrzenne

Czas trwania: 2 semestry 

Zajęcia trwają od października  2020 r.  do  czerwca 2021 r.    

Nabór: do końca września 2020 r.

Skrócony program:

 • Urbanistyka
 • Ekologia środowiskowa
 • Kompozycja przestrzeni
 • Kształtowanie wyobraźni przestrzennej
 • Planowanie przestrzeni
 • Planowanie regionalne
 • Proces planistyczny 

Zgodnie z obecnymi zaleceniami Władz Politechniki Poznańskiej, w semestrze zimowym planowane jest prowadzenie zajęć w sposób zdalny za pośrednictwem platformy politechnicznej eLearning Moodle. Jeżeli jednak decyzją Władz będzie możliwe przeprowadzenie zajęć stacjonarnych, wóczas dwa zjazdy odbędą się na Wydziale Architektury.  

   

  KONTAKT  I  ZAPISY                                                                                                                                                                                             

  Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej                                                                                                                                                             

  ul. Jacka Rychlewskiego 2, 61-131 Poznań                                                                                                                                                                                                       

  tel: +48 61 665 3301   +48 61 665 32 60

   

  SEKRETARIAT Studiów Podyplomowych Planowania Przestrzennego                                                                                                                                                                          

  mgr Natalia Górska, e-mail: natalia.gorska@put.poznan.pl                                                                                                                                                                             

  mgr Magdalena Tyranowska, e-mail: magdalena.tyranowska@put.poznan.pl