3 09 2020

Stypendia DAAD w roku akademickim 2021/2022

DAAD to jedna z najważniejszych na świecie organizacji wspierających międzynarodową wymianę akademicką. Od chwili powstania w 1925 roku z pomocy DAAD skorzystało już ponad 2 mln studentów i naukowców, zarówno w Niemczech jak i za granicą. Zakres działalności wykracza dalece poza przyznawanie stypendiów – DAAD aktywnie angażuje się w proces internacjonalizacji niemieckich uczelni, wspiera inicjatywy promujące germanistykę i język niemiecki za granicą, jak również współpracuje z państwami rozwijającymi się, inspirując głównych decydentów politycznych w zakresie nauki, oświaty i rozwoju.

Zachęcamy do zapoznania się z oferta stypendiów.

Stypendia dla studentów

 • Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia
 • Dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich
 • Stypendia na studia typu Master dla kandydatów ze wszystkich kierunków
 • Stypendia na pobyty studyjne dla kandydatów z kierunków artystycznych
 • Stypendia dla absolwentów germanistyki i nauczania języka niemieckiego jako języka obcego w krajach z niemiecką mniejszością narodową

Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców

 • Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy)
 • Stypendia roczne na pobyty badawcze (od 7 do 10 miesięcy)
 • Stypendia na pobyty badawcze – studia doktoranckie w ramach polsko-niemieckiej opieki naukowej / w trybie cotutelle
 • DLR – DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research
 • Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (PRIME)

Stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich

 • Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
 • Stypendia na staże artystyczne dla nauczycieli akademickich
 • DLR – DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research
 • Wspólny program DAAD i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA): Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec

Stypendia dla byłych stypendystów

 • Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD

 

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej oraz w broszurze informacyjnej