21 04 2016

Wybory 2016

Kolegium Elektorów Politechniki Poznańskiej wybrało (na zebraniach wyborczych w dniach 23 marca i 20 kwietnia 2016 r.) władze rektorskie Politechniki Poznańskiej na kadencję
2016-2020 w składzie:

  • dr hab. Jacek GOC, prof. nadzw. PP – Prorektor ds. kształcenia
  • prof. dr hab. inż. Joanna JÓZEFOWSKA – Prorektor ds. nauki
  • prof. dr hab. inż. Jan ŻUREK – Prorektor ds. współpracy z gospodarką
  • prof. dr hab. inż. Teofil JESIONOWSKI – Prorektor ds. edukacji ustawicznej
Zdjęcia