26 04 2016

Kobieca Twarz Politechniki Poznańskiej

Jesteś studentką, doktorantką, pracowniczką  na Politechnice Poznańskiej?

Zapraszamy studentki, doktorantki i  przyszłe inżynierki do przysyłania fotografii.

Pokaż swoją twarz – Kobiecą Twarz Politechniki Poznańskiej

Chcemy zebrać galerię fajnych kobiet - wyłonić najsympatyczniejsze studentki, doktorantki, pracowniczki – których zdjęcia umieścimy na stronie internetowej Uczelni i pokażemy młodszym koleżankom, uczestniczkom akcji „Dziewczyny na Politechniki” – że nasza Politechnika jest kobieca!

Warunki uczestnictwa:

Wyślij zdjęcie w formacie A4 na adres: Dział Informacji i Promocji, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań lub w formie elektronicznej w JPG, PNG, rozdzielczość co najmniej 300 dpi na adres e-mail: dzial.promocji@put.poznan.pl

Termin nadsyłania zdjęć: 13 maja br.  

Najsympatyczniejsze dziewczyny otrzymają nagrody ufundowane przez Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp.z o.o.!

Zapraszamy do przeczytania Regulaminu.

W treści listu elektronicznego należy podać: imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy oraz w formie załącznika do listu elektronicznego, podpisaną odręcznie
i zeskanowaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm)