29 04 2016

Labor Omnia Vincit dla prof.Magdaleny Wyrwickiej

Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania, dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw.
została wyróżniona przez zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Srebrnym Medalem "LABOR OMNIA VINCIT" (Praca wszystko zwycięża) za Krzewienie Idei Pracy Organicznej. Stanowi on wyraz uznania dla działalności naukowej, pedagogicznej, charytatywnej i społeczno-kulturalnej Pani Profesor.

Uroczystość wręczenia medalu odbyła się 28 kwietnia br.  z udziałem Wojciecha Jakowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego; prof.dr.hab.inż. Tomasza Łodygowskiego, Rektora Politechniki Poznańskiej i dr. Mariana Króla, Prezydenta Towarzystwa im.Hipolita Cegielskiego.