17 09 2020

Notice for students from Belarus expelled from their universities

Studenci będący obywatelami Białorusi, relegowani z powodów politycznych ze swoich uczelni macierzystych, będą mogli kontynuować studia na Politechnice Poznańskiej w roku akademickim 2020/2021 bez odpłatności. Zwolnienie z opłat jest wyrazem solidarności Politechniki Poznańskiej z narodem Białoruskim w jego walce o demokrację oraz formą wsparcia dla młodych ludzi, represjono­wanych w tej trudnej sytuacji geopolitycznej.

Pełna wersja komunikatu

Students who are citizens of Belarus and have been expelled from their home universities for political reasons will be able to continue their studies at Poznan University of Technology in the 2020/2021 academic year without tuition fees. The exemption from tuition fees is an expression of solidarity of Poznan University of Technology with the Belarusian people in their struggle for democracy and a form of support for young people who are being repressed in this difficult geopolitical situation.

English translation of the notice