Wyjazdy szkoleniowe - Dokumenty projekt KA 131 2021

Dokumenty, które należy złożyć w trakcie trwania rekrutacji:

  • formularz zgłoszeniowy na wyjazd w ramach Staff Training Mobility (STT) w systemie EOD zatwierdzony przez Kierownika jednostki organizacyjnej wraz z dołączonym skanem Mobility Agreement Staff Mobility for Training podpisanym przez wszystkie strony (tj. pracownika zainteresowanego wyjazdem, jego przełożonego na PP oraz osobę kontaktową w uczelni zagranicznej)

Dokumenty, które należy złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed wyjazdem:

Niezłożenie wszystkich wymaganych dokumentów we wskazanym terminie może skutkować przyznaniem dofinansowania zerowego.

 

W przypadku uzyskania dofinansowania kosztów podróży ze środków jednostki macierzystej pracownika, należy dodatkowo złożyć w Sekcji ds. Obsługi Wyjazdów Zagranicznych wniosek na wyjazd służbowy za granicę (tzw. ABC).


Dokumenty, które należy złożyć w celu rozliczenia wyjazdu:

  • oryginał zaświadczenia o pobycie w instytucji przyjmującej
  • dokumenty poświadczające podróż – tylko w przypadku dofinansowania podróży ze środków uczelnianych, innych niż Erasmus+

Ponadto należy wypełnić ankietę online.

 

Erasmus Code Politechniki Poznańskiej: PL POZNAN02

Załączniki