23 09 2020

Reprezentant PP w Radzie Narodowego Centrum Nauki

Dr hab. inż. Krzysztof Fic z Wydziału Technologii Chemicznej został powołany do Rady Narodowego Centrum Nauki.

W związku z przypadającą na grudzień 2020 roku wymianą połowy składu Rady Narodowego Centrum Nauki, minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek powołał dwunastu nowych członków Rady NCN, którzy rozpoczną swoją kadencję 15 grudnia 2020 roku. Potrwa ona cztery lata –  do 14 grudnia 2024 roku.

Wiecej informacji znajduje się na stronie internetowej