31 03 2020

DOSTĘP DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs pn. SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19. Konkurs skierowany jest do badaczy, którzy mogą poszerzyć wiedzę na temat sposobów diagnozy, leczenia, zapobiegania COVID-19 oraz na temat psychologicznych i społecznych skutków pandemii. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej