23 05 2016

Rekrutacja na Politechnikę Poznańską

Elektroniczna rejestracja na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz wybrane kierunki na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na rok akademicki 2016/2017 rozpoczęła się!
Zgodnie z Harmonogramem rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 rejestracja elektroniczna potrwa do:
- 01 lipca 2016 r. (pt.) - dotyczy wyłącznie kierunków architektura oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
- 08 lipca 2016 r. (pt.) - dotyczy pozostałych kierunków
Zapraszamy do rejestracji elektronicznej!