1 10 2020

III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Zapraszamy na III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, który odbędzie się 2 października 2020 roku w formule online.

Hasło tegorocznego spotkania brzmi: Erasmus + FRSE. Edukacja przyszłości + Przyszłość edukacji.

Podczas Kongresu zostaną podsumowane rezultaty programów zarządzanych przez FRSE osiągnięte w bieżącym okresie finansowania (2014-2020) oraz przedstawione plany finansowania międzynarodowych programów edukacyjnych w kolejnej perspektywie finansowej (2021-2027). Organizatorzy zaprezentują, jak udział instytucji i organizacji w międzynarodowych programach, projektach i inicjatywach – a takimi zarządza FRSE – pomaga poprawiać jakość i atrakcyjność kształcenia, m.in. poprzez wdrażanie nauczania zdalnego.

Organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce.

Program Kongresu

Rejestracja na Kongres