Stypendia naukowe

Konkurs - stypendysta OPUS NCN: https://www.put.poznan.pl/sites/default/files/attachments/oferta_stypendysta_opus_ncn.pdf

Konkurs na stanowisko stypendysty dla studentów II stopnia i doktoranta

Informacja o wynikach rekrutacji na stanowiska stypendystów w projektach Narodowego Centrum Nauki – SONATA BIS 7 i OPUS 14

Wyniki w konkursie na stypendystę w projekcie Narodowego Centrum Nauki OPUS 14

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie OPUS

Wyniki konkursu na stanowisko stypendysty w projekcie Narodowego Centrum Nauki DAINA

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty na Wydziale Technologii Chemicznej

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty na Wydziale Technologii Chemicznej

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty Narodowego Centrum Nauki

Konkurs stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie OPUS

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty na Wydziale Fizyki Technicznej

Konkurs na stanowisko doktoranta na Wydziale Fizyki Technicznej

Konkurs na stanowisko doktoranta na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty na Wydziale Technologii Chemicznej

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie Narodowego Centrum Nauki DAINA 

PhD student position in NCN Beethoven project

Konkurs na stanowisko doktoranta na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Konkurs na stanowisko doktoranta na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Konkurs na stanowisko doktoranta na Wydziale Technologii Chemicznej

Stypendysta w projekcie „Badanie sterowania adaptacyjnego dla elektroaktywnych polimerów” 

PhD-student position in environmental engineering

Stypendium doktoranckie w ramach projektu NCN OPUS "RNApolis - metody i algorytmy do modelowania i analizy struktury RNA".

Stypendia doktoranckie w ramach programu OPUS–ST finansowanym przez NCN

Stypendium w konkursie OPUS-ST

Stypendium w konkursie OPUS-ST

Stypendium doktoranckie w ramach grantu NCN pt. „Ocena procesu konstytuowania się złącza na granicy faz metal-polimer z wykorzystaniem markerów przepływu oraz metody aktywnej termografii w podczerwieni, wibrometrii holograficznej oraz szerografii”.

Stypendium doktoranckie w ramach programu OPUS11 pt. „Ocena procesu konstytuowania się złącza na granicy faz metal-polimer z wykorzystaniem markerów przepływu oraz metody aktywnej termografii w podczerwieni, wibrometrii holograficznej oraz szerografii”.

Stypendium doktoranckie w ramach grantu NCN pt. "Przetwarzanie analityczne i eksploracyjne danych sekwencyjnych: modele, algorytmy i struktury danych".

Stypendia doktoranckie w uczeniu maszynowym „Algorytmy uczenia przyrostowego dla złożonych problemów predykcyjnych” Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Stypendium doktoranckie w ramach projektu "RNApolis - metody i algorytmy do modelowania i analizy struktury RNA" finansowanego przez NCN.

Stypendium studenckie w ramach projektu "RNApolis - metody i algorytmy do modelowania i analizy struktury RNA" finansowanego przez NCN.

Attachments