Stypendia naukowe

PhD scholarship in machine learning “Online learning algorithms for complex prediction problems”

Nabór stypendysty-doktoranta w projekcie SONATA-BIS 6 pt.Algorytmy uczenia przyrostowego dla złożonych problemów predykcyjnych

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN OPUS pt. "Nowe specjalistyczne sorbenty do usuwania metali"

Konkurs na stanowisko stypendysty-studenta w konkursie NCN OPUS – ST

Informacja o wyniku naboru stypendystów w projekcie OPUS 15

Konkurs na stanowisko stypendysty-studenta w konkursie NCN OPUS – ST - Nabór  stypendystów  w  projekcie  OPUS  14  pn. Nowa generacja jonożeli: materiały polimerowe tiol-en/ciecz jonowa otrzymywane in situ metodą fotopolimeryzacji pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Ewy Andrzejewskiej został zakończony. W toku postępowania rekrutacyjnego nie wybrano żadnego kandydata.

Stypendium w projekcie First Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Informacja o zakończeniu naboru stypendystów w projekcie OPUS 13

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie OPUS 15

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie OPUS 15

Konkurs na stypendium w projekcie NCN OPUS 13

Informacja o zakończeniu konkursu na stypendystę w projekcie NCN OPUS 14

Informacja o zakończeniu konkursu na stypendystę - studenta w projekcie NCN OPUS 14

Konkurs - stypendysta OPUS NCN

Konkurs na stanowisko stypendysty dla studentów II stopnia i doktoranta

Informacja o wynikach rekrutacji na stanowiska stypendystów w projektach Narodowego Centrum Nauki – SONATA BIS 7 i OPUS 14

Wyniki w konkursie na stypendystę w projekcie Narodowego Centrum Nauki OPUS 14

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie OPUS

Wyniki konkursu na stanowisko stypendysty w projekcie Narodowego Centrum Nauki DAINA

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty na Wydziale Technologii Chemicznej

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty na Wydziale Technologii Chemicznej

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty Narodowego Centrum Nauki

Konkurs stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie OPUS

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty na Wydziale Fizyki Technicznej

Konkurs na stanowisko doktoranta na Wydziale Fizyki Technicznej

Konkurs na stanowisko doktoranta na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty na Wydziale Technologii Chemicznej

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie Narodowego Centrum Nauki DAINA 

PhD student position in NCN Beethoven project

Konkurs na stanowisko doktoranta na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Konkurs na stanowisko doktoranta na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Konkurs na stanowisko doktoranta na Wydziale Technologii Chemicznej

Stypendysta w projekcie „Badanie sterowania adaptacyjnego dla elektroaktywnych polimerów” 

PhD-student position in environmental engineering

Stypendium doktoranckie w ramach projektu NCN OPUS "RNApolis - metody i algorytmy do modelowania i analizy struktury RNA".

Stypendia doktoranckie w ramach programu OPUS–ST finansowanym przez NCN

Stypendium w konkursie OPUS-ST

Stypendium w konkursie OPUS-ST

Stypendium doktoranckie w ramach grantu NCN pt. „Ocena procesu konstytuowania się złącza na granicy faz metal-polimer z wykorzystaniem markerów przepływu oraz metody aktywnej termografii w podczerwieni, wibrometrii holograficznej oraz szerografii”.

Stypendium doktoranckie w ramach programu OPUS11 pt. „Ocena procesu konstytuowania się złącza na granicy faz metal-polimer z wykorzystaniem markerów przepływu oraz metody aktywnej termografii w podczerwieni, wibrometrii holograficznej oraz szerografii”.

Stypendium doktoranckie w ramach grantu NCN pt. "Przetwarzanie analityczne i eksploracyjne danych sekwencyjnych: modele, algorytmy i struktury danych".

Stypendia doktoranckie w uczeniu maszynowym „Algorytmy uczenia przyrostowego dla złożonych problemów predykcyjnych” Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Stypendium doktoranckie w ramach projektu "RNApolis - metody i algorytmy do modelowania i analizy struktury RNA" finansowanego przez NCN.

Stypendium studenckie w ramach projektu "RNApolis - metody i algorytmy do modelowania i analizy struktury RNA" finansowanego przez NCN.

Attachments