21 10 2020

Dr hab. inż. Dariusz Brzeziński współautorem pracy o deksametazonie i COVID-19

Pracownik Instytutu Informatyki, Wydziału Informatyki Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej jest współautorem pracy o mechanizmie transportu deksametazonu we krwi i jego możliwym wpływie na leczenie pacjentów z COVID-19 pt. „Molecular determinants of vascular transport of dexamethasone in COVID-19 therapy”.

Nowe odkrycie dotyczące transportu deksametazonu, leku, który może zwiększać szanse przeżycia pacjentów z ciężkim COVID-19, sugeruje cukrzycę i inne czynniki, które mogą zmniejszyć jego potencjalnie ratującą życie skuteczność. Na podstawie swoich ustaleń naukowcy twierdzą, że lekarze mogą być zmuszeni do ponownego przemyślenia sposobu dawkowania leku dla określonych grup pacjentów.

Zespół naukowców z University of Virginia School of Medicine, University of South Carolina oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z którym współpracował dr hab. inż. Dariusz Brzeziński, ustalił, w jaki sposób białko w naszej krwi, zwane albuminą surowicy, pobiera deksametazon i przenosi go tam, gdzie jest potrzebny. Niskie poziomy albuminy w surowicy są już uważane za główny czynnik ryzyka.