4 10 2016

Rektor PP - Przewodniczącym Kolegium Rektorów Miasta Poznania

Podczas posiedzenia Kolegium Rektorów Miasta Poznania 27 września 2016 r. powierzono prof. dr. hab. inż. Tomaszowi Łodygowskiemu pełnienie funkcji Przewodniczącego tego zacnego gremium.
Kolegium Rektorów to zespół rektorów publicznych szkół wyższych Poznania. Jednym z głównych celów jest dalsza integracja poznańskiego środowiska naukowego oraz zacieśnienie współpracy w rozwiązywaniu wspólnych problemów dotyczących działalności naukowej, dydaktycznej, inwestycyjnej, związanej z rozwojem sportu akademickiego, opieką zdrowotną pracowników i studentów, aktywnością naukową i kulturalną studentów.