18 11 2020

Politechnika Poznańska w rankingu Guide2Research 2020

Według najnowszej edycji rankingu Guide2Research 2020 dotyczącego "Computer Science and Electronics", Politechnika Poznańska zajmuje pierwsze miejsce w Polsce i 308. na świecie pod względem liczby pracowników zaliczonych do grona tysiąca naukowców z najwyższym indeksem Hirscha. W rankingu brano pod uwagę tylko te osoby, których indeks Hirscha wg Google Scholar był nie mniejszy niż 40. W Polsce, wśród osób zajmujących się informatyką i elektroniką, jest 8 takich uczonych, w tym trzech to pracownicy Instytutu Informatyki PP.

Szczegółowy ranking polskich jednostek naukowo-badawczych znaleźć można na stronie internetowej.