Inżynieria Kosmiczna

Zasady naboru: 

Kolejność złożenia kompletu dokumentów oraz dokonanie wpłaty

Terminy zajęć: 

piątek, sobota, niedziela; dwa/trzy razy w miesiącu

Profil Kształcenia: 

Studia podyplomowe „ Inżynieria Kosmiczna” są wynikiem współpracy Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą przez pracowników Politechniki Poznańskiej i Instytutu Obserwatorium Astronomiczne UAM oraz osoby pracujące w sektorze kosmicznym.

Studia podyplomowe „Inżynieria Kosmiczna” adresowane są do osób interesujących się tematyką Kosmosu. Słuchaczami studiów mogą być zarówno pracujący lub planujący pracować w szeroko rozumianym przemyśle kosmicznym, jak również osoby chcące rozszerzyć swoją wiedzę o Kosmosie.

Słuchacz studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę z zakresu dynamiki orbitalnej sztucznych satelitów Ziemi i sond kosmicznych, zastosowań technik satelitarnych, systemów telekomunikacji satelitarnej, teledetekcji, robotycznych systemów obserwacyjnych, baz danych. Pozna zagrożenia występujące w środowisku kosmicznym. Posiądzie praktyczne umiejętności aplikowania do polskich oraz europejskich programów kosmicznych, planowania przyszłych misji kosmicznych oraz pozyskiwania i wykorzystania danych satelitarnych.

Studia podyplomowe „Inżynieria Kosmiczna” jako nowy, innowacyjny kierunek studiów stanowi odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie rozwijającego się w Polsce sektora kosmicznego.

Dodatkowe informacje