5 12 2016

Nagroda ELSEVIER Research Impact Leaders 2016 dla Politechniki Poznańskiej

Politechnika Poznańska została uhonorowana nagrodą ELSEVIER Research Impact Leaders 2016 w kategorii Medical Sciences, przyznaną po raz pierwszy przez Elsevier szkołom wyższym, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki w świecie.

Politechnika Poznańska otrzymała nagrodę w kategorii Medical Sciences za badania i publikacje w zakresie inżynierii biomedycznej.

Przyznane w tym roku po raz pierwszy nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders są częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach. Celem przedsięwzięcia jest poprawa postrzegania dorobku naukowego polskich uczelni na świecie, definiowanego poprzez ciągły wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych i udziału zagranicznych współautorów, a także cytowalność w danej dyscyplinie. Podejmowane w ramach inicjatywy działania obejmują współpracę z wiodącymi instytucjami naukowymi, które chcą zwiększyć swoje szanse na otrzymanie grantów, zapewnić sobie lepszą rozpoznawalność na świecie oraz zwiększyć poziom umiędzynarodowienia. Aby uczelnia kwalifikowała się do nagrody, musi posiadać uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie.

Zdjęcia