11 01 2021

Pożegnanie Józefa Gryczkowskiego

„Nie umierają ludzie, o których się pamięta”

 

7. stycznia 2021 r. zmarł nasz kolega ś+p Józef Gryczkowski.

Był pracownikiem Politechniki Poznańskiej w działach: bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony informacji i spraw obronnych.
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o Jego śmierci.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają koleżanki i koledzy.

Msza święta pogrzebowa oraz pochówek odbędą się w piątek 15.01.2021 r. o godz. 10.00 i 11.00 w kościele i na cmentarzu pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Poznaniu,

ul. Głuszyna 150a, 61-329 Poznań.