12 01 2021

Rusza druga edycja specjalności Roboty i Systemy Autonomiczne

W lutym 2021 r. rozpocznie się nabór na drugą nową edycję specjalności Roboty i Systemy Autonomiczne (RiSA) na kierunku studiów Automatyka i Robotyka. Specjalność RiSA, prowadzona przez Zakład Robotyki Instytutu Robotyki i Inteligencji Maszynowej (IRIM) Politechniki Poznańskiej, została po raz pierwszy uruchomiona w roku akademickim 2019/2020 i cieszyła się dużym zainteresowaniem absolwentów studiów I stopnia w Politechnice Poznańskiej. Specjalność ta wpisuje się w nowe trendy interdyscyplinarnego kształcenia studentów w myśl koncepcji "research-driven education" i korzysta ze znaczącego dorobku IRIM w zakresie projektów badawczych oraz wdrażania studentów w badania naukowe jeszcze podczas studiów. W bieżącej edycji spośród 34 osób studiujących  w ramach specjalności RiSA 10 jest zaangażowanych w realizacje projektów R&D i współpracę ze start-upami, a dwie osoby realizują indywidualny tok studiów.

Zachęcamy do obejrzenia filmu.

Program nowej specjalności opiera się na czterech głównych obszarach (filarach) wiedzy i umiejętności, w które wyposażamy studentów: metodach i algorytmach, robotyce praktycznej, systemach wizyjnych i sztucznej inteligencji.

Podstawowe metody i algorytmy - studenci specjalności RiSA poznają wybrane zagadnienia teorii sterowania przydatne w robotyce, algorytmy planowania ruchu, zagadnienia nawigacji autonomicznej oraz metody eksploracji danych.

Robotyka praktyczna - programowanie robotów i systemów autonomicznych w środowisku Robot Operating System (ROS), powszechnie używanym obecnie w wielu aplikacjach, od badań do przemysłu oraz roboty przemysłowe i roboty kooperacyjne Universal Robots, coraz śmielej wkraczające do niewielkich firm w ramach koncepcji "przemysłu 4.0".

Systemy wizyjne i przetwarzanie obrazu - w ramach specjalności oferujemy przedmiot bardziej podstawowy, pozwalający nauczyć się programowania i stosowania metod przetwarzania obrazu studentom, którzy nie mieli kontaktu z tymi zagadnieniami podczas studiów I stopnia, oraz przedmiot na poziomie zaawansowanym, gdzie przetwarzanie obrazu połączone jest z uczeniem maszynowym i algorytmami z obszaru inteligencji maszynowej.

Sztuczna inteligencja - wykłady i projekty obejmują zarówno klasyczne zagadnienia AI, takie jak systemy regułowe i reprezentacje wiedzy niepewnej lub niepełnej, jak i przedmiot dedykowany uczeniu maszynowemu, a szczególnie sieciom neuronowym i uczeniu głębokiemu (deep learning).

Nowa specjalność może zainteresować absolwentów studiów I stopnia kierunku Automatyka i Robotyka, a także kierunków Informatyka oraz Mechatronika.