BOSS Office

Informacje ogólne

Biuro BOSS (Biuro Obsługi Sieciowej Studentów) jest częścią Działu Obsługi i Eksploatacji i zajmuje się udzielaniem pomocy technicznej studentom Politechniki Poznańskiej.

W ramach pomocy technicznej biuro BOSS realizuje wsparcie w zakresie:

  • sieci w Domach Studenckich PP,
  • sieci WiFi na PP,
  • sprawdzania stanu ekonta w systemie eStudent oraz udzielaniem niezbędnych informacji w tym zakresie.

Czym nie zajmuje się biuro BOSS:

  • dostępem do garażu rowerowego,
  • dostępem do zasobów biblioteki,
  • wydawaniem dostępu do konta studenckiego,
  • podbijaniem obiegówek.

Można kontaktować się z nami drogą elektroniczną:

W celu uzyskania dostępu do studenckiej poczty elektronicznej i otrzymania "Karty użytkownika" ekonta prosimy zgłosić się do Dziekanatu swojego Wydziału.

Problemy z logowaniem, aktywacją eKonta lub resetowaniem hasła należy zgłaszać na adres esupport@put.poznan.pl, podając w treści zgłoszenia nazwę swojego konta.

W sprawach związanych z dostępem do parkingu na ul. Nieszawskiej oraz garażu rowerowego należy pisać na adres kontrola.dostepu@put.poznan.pl.

Kontakt osobisty

Biuro BOSS znajduje się w Domu Studenckim nr 4 w pok. nr 2 (wejście od południowego szczytu budynku tak jak do Urzędu Pocztowego i Punktu Usług Kserograficznych):  

Dom Studencki nr 4 (pok. nr 2):

  • poniedziałek – czwartek, godz. 10.00 – 12.00,
  • piątek, godz. 7.30-9.30.