Festiwal Własności Intelektualnej

Festiwal Własności Intelektualnej to impreza popularyzująca najciekawsze osiągnięcia naukowe Politechniki Poznańskiej, które zostały opatentowane przez Uczelnię w Urzędzie Patentowym RP. Podczas eventu zaproponujemy wykłady i pokazy edukacyjne z udziałem naukowców PP-wynalazców, pokazujących swoje wynalazki, znaki towarowe itp. Uczestnicy będą mogli zapoznać się efektami prac naukowych i wynalazków młodych naukowców PP. Będzie to także okazja do przybliżenia tematyki własności intelektualnej i jej praktycznego wykorzystania w życiu codziennym. Stworzymy też możliwość bezpośredniego spotkania z osobami, które w praktyce wykorzystują narzędzia własności intelektualnej oraz ekspertami zajmującymi się ochroną własności intelektualnej.

 

Popularyzacja najciekawszych osiągnięć naukowych PP, które zostały opatentowane przez Uczelnię w Urzędzie Patentowym RP podczas 1- dniowego eventu otwartego dla ogółu publiczności, ze szczególnym uwzględnieniem studentów i doktorantów oraz młodych pracowników naukowych uczelni wyższych z województwa wielkopolskiego. Event składać się będzie z wykładów i pokazów edukacyjnych, ze szczególnym naciskiem na udział naukowców PP-wynalazców w roli prezenterów, pokazujący ich dorobek intelektualny (wynalazki, patenty, znaki towarowe itp.), który jest chroniony (tzw.role models, case study). W trakcie Festiwalu uczestnicy będą mogli zapoznać się efektami prac naukowych i wynalazków innych młodych ludzi - naukowców PP, do których zostaną przygotowane strategie ochrony rozwiązań za pomocą prawa własności przemysłowej lub praw autorskich i pokrewnych. Stanie się więc także okazją do przybliżenia tematyki własności intelektualnej i jej praktycznego wykorzystania w życiu codziennym. Będzie możliwość bezpośredniego spotkania z osobami, które w praktyce wykorzystują narzędzia własności intelektualnej (naukowcem PP - wynalazcą) oraz ekspertami zajmującymi się ochroną własności intelektualnej (rzecznikiem patentowym oraz przedstawicielem CWI PP). Spotkania będą miały charakter otwarty-w trakcie projektu odbędą się 2 edycje. W zależności od sytuacji pandemicznej, będą odbywały się on-line lub na żywo. W przypadku spotkań na żywo, zostaną one zarejestrowane, a nagrania będą dostępne w Internecie (strona www Politechniki Poznańskiej, kanał Youtube dedykowany Projektowi). Przewiduje się jednorazowy udział 150 osób (łącznie 300 osób). Festiwalowi towarzyszyć będzie specjalna broszura tematyczna.

 

W dniach 24-26 kwietnia 2023 r.  odbędzie się Festiwal Własności Intelektualnej na Politechnice Poznańskiej. Uświetni on Światowy Dzień Własności Intelektualnej.

W poniedziałek 24 kwietnia br. o godz. 11.00 zapraszamy do holu Centrum Wykładowego! 
Sprawdź, ile wiesz na temat własności intelektualnej i jej ochrony - znajdź w Centrum Wykładowym ambasadorki własności intelektualnej. Przyjdź na stoisko CWI i weź udział w konkursie. Dla każdego gwarantowane nagrody! 

W środę 26 kwietnia br. zapraszamy na webinar na temat ochrony własności intelektualnej:
11.30 - Potencjał kreatywny własności intelektualnej – kto może zwiększyć zyski dzięki uldze IP BOX? -  Rafał Kufieta, Prawnik, CEO KHG Podatki&Księgowość
12.00 - pytania
12.10 – Odkryj i chroń własność intelektualną – część I podstawy IP - Agnieszka Netter, Kierownik Centrum Własności Intelektualnej Politechniki Poznańskiej
12.45 - pytania
Spotkanie odbędzie się on-line na platformie ZOOM pod adresem: https://zoom.us/j/92307583508

Dzień Własności Intelektualnej to święto ustanowione przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (organizację wyspecjalizowaną ONZ). Obchodzone jest corocznie 26 kwietnia. Ustanowione zostało w celu uświadamiania społeczeństwom roli jaką odgrywają prawa własności intelektualnej w życiu każdego z nas oraz by pogłębiać wiedzę na ten temat.

Festiwal Własności Intelektualnej odbywa się w ramach projektu Wymyśl, ochroń, opatentuj... realizowanego w latach 2023-2024 przez Centrum Własności Intelektualnej PP, dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu”.

Dzień Własności Intelektualnej