Data dodania

26.05.2021
Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji dla obywateli polskich na rok akademicki 2021/2022

 

Studia rozpoczynające się od semestru letniego 2021/2022

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

11.01.2022 r. (wt.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

11.02.2022 r. (pt.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów, ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych i wgrywania kompletu dokumentów

15.02.2022 r. (wt.)

egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny) 

do 17.02.2022 r. (czw.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

22.02.2022 r. (wt.)

publikacja list przyjętych na studia

09.03.2022 r. (śr.)

rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Załącznik
PL