Data dodania

26.05.2021
Limity rekrutacyjne
Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Akademickiego PP Nr 40/2020-2024 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
Limity przyjęć dla obywateli polskich w roku akademickim 2021/2022
Kierunek STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
I STOPNIA II STOPNIA I STOPNIA II STOPNIA
SEMESTR ZIMOWY SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI SEMESTR ZIMOWY SEMESTR ZIMOWY
ARCHITEKTURA 180   150    
ARCHITEKTURA/ ARCHITECTURE 15   15    
ARCHITEKTURA WNĘTRZ - profil praktyczny 30        
ARCHITEKTURA WNĘTRZ     30    
AUTOMATYKA I ROBOTYKA 285   145 130 70
AUTOMATYKA I ROBOTYKA/AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS 30        
AUTOMATYKA I ROBOTYKA/AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS
- Smart Aerospace and Autonomous Systems
    15    
BIOINFORMATYKA 60 30      
BUDOWNICTWO 270   150 150 150
BUDOWNICTWO/ CIVIL ENGINEERING
- Construction Engineering and Management
    30    
BUDOWNICTWO/ CIVIL ENGINEERING
- Structural Engineering
    30    
BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE/ SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING 30        
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA 90   30    
ELEKTROENERGETYKA     90   60
ELEKTROMOBILNOŚĆ 60        
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA 150   45 40 30
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ ELECTRONICS
AND TELECOMMUNICATIONS
30        
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ ELECTRONICS
AND TELECOMMUNICATIONS
- Information and Communication Technologies
  15 15    
ELEKTROTECHNIKA 210   150 100 100
ENERGETYKA 150     40  
ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA     60   30
FIZYKA TECHNICZNA 90   45    
INFORMATYKA 210   210 120 120
INFORMATYKA/ COMPUTING
- Software Engineering
    15    
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 60   60 30 30
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 65   30    
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA 90   60    
INŻYNIERIA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU/ PRODUCT LIFECYCLE ENGINEERING     30    
INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA 60        
INŻYNIERIA LOTNICZA 105        
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 60   30    
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 150   120 60 60
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA 90   60 30 30
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA/ ENGINEERING MANAGEMENT 30        
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA/ ENGINEERING MANAGEMENT
- Managing Enterprise of the Future
    30    
LOGISTYKA 120   90 60 30
LOGISTYKA/ LOGISTICS
- Logistics Systems
    30    
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA 100   90 60 60
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - profil praktyczny     15    
MATEMATYKA W TECHNICE 60   30    
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 210   70 100 45
MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW 210   90 100 45
MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW/MECHANICAL AND AUTOMOTIVE ENGINEERING
- Product Engineering
    15    
MECHATRONIKA 120   45 70 30
MECHATRONIKA/ MECHATRONICS
- Mechatronic Constructions
    15    
SZTUCZNA INTELIGENCJA/ARTIFICIAL INTELLIGENCE 45        
TECHNOLOGIA CHEMICZNA 120   120 60 30
TECHNOLOGIA CHEMICZNA/CHEMICAL TECHNOLOGY 30        
TECHNOLOGIA CHEMICZNA/CHEMICAL TECHNOLOGY
- Composites and Nanomaterials
    30    
TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO 60        
TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA 60   60    
TELEINFORMATYKA 150   60    
TRANSPORT 220   90 100 60
TRANSPORT - Sustainable Transport     30    
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 150   90 70 65
Uczelnia ogółem 4255 45 2495 1320 985

* kierunki studiów o profilu ogólnoakademickim, o ile nie wskazano inaczej

 

PL