Rekrutacja krok po kroku (II st.)

KROK PIERWSZY

Zapoznaj się z ofertą edukacyjną, wymaganiami na drugi stopień,  uchwałami dotyczącymi rekrutacjiharmonogramem rekrutacji oraz informacją o opłacie rekrutacyjnej.


KROK DRUGI

Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym:

  • podaj swoje dane osobowe (istnieje możliwość rejestracji przez aplikację mObywatel) oraz dane edukacyjne,
  • ustal preferowaną kolejność kierunków, na które ubiegasz się o przyjęcie, zwróć uwagę na język, w którym prowadzone są studia. Kandydat jest kwalifikowany tylko na jeden kierunek – ten, który znajduje się najwyżej na indywidualnej liście preferencji,
  • wgraj zdjęcie do systemu rekrutacyjnego. Zdjęcie musi być aktualne i zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu (nowych) dowodów osobistych. Powinno zostać wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość i odwzorowywać naturalny kolor skóry. Na zdjęciu nie może być nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie. Wykadrowane zdjęcie powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała około 70 – 80% fotografii, pokazując wyraźnie oczy i przedstawianą osobę w pozycji frontalnej (en face). Minimalna rozdzielczość zdjęcia: 236 x 295 pikseli. Skorzystaj z programu photoAiD i zrób zdjęcie, które można wgrać do systemu rekrutacyjnego.

KROK TRZECI

Opłata rekrutacyjna – dla każdego Kandydata generowany jest indywidualny numer konta bankowego, na które musi uiścić opłatę. Kandydat wnosi jedną opłatę rekrutacyjną (bez względu na liczbę wybranych kierunków). W przypadku kierunków dla których obowiązują różne opłaty, należy wybrać opłatę wyższą. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Płatności możesz dokonać na dwa sposoby:

a) z wykorzystaniem płatności on-line (zalecana forma),

b) przelewem.


KROK CZWARTY

Weryfikacja danych –  przed zakończeniem terminu rejestracji sprawdź, czy w systemie rekrutacyjnym pojawiła się wpłacona kwota oraz czy wprowadzone dane są kompletne.


KROK PIĄTY

Egzamin wstępny (rozmowa lub test kwalifikacyjny) – obejmuje sprawdzenie uzyskania przez Kandydata efektów uczenia się wymaganych do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów. 


KROK SZÓSTY

Konieczność złożenia dokumentów, pod rygorem nieprzyjęcia na studia.


KROK SIÓDMY

Ogłoszenie wyników –  zaloguj się do systemu rekrutacyjnego i sprawdź wyniki egzaminu wstępnego i kwalifikacji.

Status ZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że Kandydat zostanie przyjęty.

W przypadku kwalifikacji na kierunek z niższej preferencji, nadal ma szansę zostać przyjętym na kierunek z wyższej preferencji (na którym ma status rezerwowy). Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy zwolnią się tam miejsca.

Status REZERWOWY – oznacza, że Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na ten kierunek. Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy zwolnią się tam miejsca.

Status NIEZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że Kandydat nie jest brany pod uwagę przy przyjęciu na ten kierunek.


KROK ÓSMY

Listy przyjętych na studia są publikowane w systemie rekrutacyjnym.

Zaloguj się do systemu rekrutacyjnego i odbierz decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia.


KROK DZIEWIĄTY

Dokonaj opłaty za legitymację studencką (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację Politechniki Poznańskiej).


WARTO WIEDZIEĆ

Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo wskazać kilka kierunków, określając preferowaną kolejność, w jakiej gotów jest podjąć studia. Kandydat kwalifikowany jest na studia z zachowaniem preferencji kierunków.

W Politechnice Poznańskiej studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

W razie wątpliwości lub pytań Kandydat może skontaktować się z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną poprzez moduł wiadomości znajdujący się w systemie rekrutacyjnym lub mailowo rekrutacja@put.poznan.pl

Dla osób niepełnosprawnych tworzy się dodatkowy 2% limit miejsc (ale nie mniej niż 2 miejsca) na poszczególnych kierunkach studiów. Więcej informacji dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku potrzeby skorzystania przez Kandydatów z różnymi trudnościami (np. niepełnosprawność) z pomocy podczas rekrutacji na studia proszę skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.