Składanie dokumentów

Kandydaci nie będą musieli składać dokumentów osobiście, ani przesyłać ich za pośrednictwem poczty. Składanie dokumentów odbędzie się w formie załączania ich skanów w systemie rekrutacyjnym. Wpis na studia nastąpi warunkowo, na podstawie skanów dokumentów.

Możliwość wgrywania dokumentów do systemu rekrutacyjnego zostanie uruchomiona łącznie z elektroniczną rejestracją.

Absolwenci PP:

Dla Kandydatów, którzy są absolwentami Politechniki Poznańskiej wymagane dokumenty zostaną pozyskane bezpośrednio z dziekanatów.

Kandydaci z innych uczelni:

  • zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo suplement do dyplomu zawierający wspomnianą średnią – należy wgrać do systemu rekrutacyjnego w sekcji DOKUMENTY do dnia 11 lutego 2022 r.
  • dyplom ukończenia studiów (ewentualnie zaświadczenie dziekanatu odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) – należy wgrać do systemu rekrutacyjnego w sekcji DOKUMENTY do dnia 11 lutego 2022 r.

 

Oryginały dokumentów, celem poświadczenia, należy dostarczyć do dziekanatu niezwłocznie po rozpoczęciu semestru pod rygorem uchylenia decyzji o wpisie na studia w przypadku niedopełnienia formalności. 


PORTFOLIO

Wymagane od Kandydatów na kierunek architektura, Architecture, architektura wnętrz:

Należy je wgrać (format pdf lub jpg) do systemu rekrutacyjnego w sekcji DOKUMENTY do dnia 11 lutego 2022 r. 

Architektura i Architecture

Portfolio musi zawierać:

1. Pracę dyplomową inżynierską – część opisowa oraz 4-6 plansz,

2. Prace architektoniczne – 3 projekty,

3. Prace urbanistyczne – 2-3 projekty,

4. Szkice malarskie, rzeźbiarskie oraz fotograficzne – 3-5 plansz,

5. Prace z praktyk zawodowych – opcjonalnie.

Architektura wnętrz:

Portfolio musi zawierać:

1. Pracę dyplomową licencjacką lub inżynierską – część opisowa oraz 4-6 plansz,

2. Prace architektoniczne wnętrz – 3 projekty,

3. Szkice malarskie, rzeźbiarskie oraz fotograficzne – 3-5 plansz,

4. Prace z praktyk zawodowych – opcjonalnie.