Składanie dokumentów

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w  papierowej teczce. Można złożyć je osobiście lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej.


OSOBIŚCIE:

Dokumenty przyjmowane są w budynku A30 Wydziałów Architektury i Inżynierii Zarządzania przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu:
•    14 lutego 2024 r. (środa) w godz. 08.00 - 18.00
•    15 lutego 2024 r. (czwartek) w godz. 08.00 - 15.00

W imieniu Kandydata dokumenty może dostarczyć inna osoba (nie jest potrzebne upoważnienie), pod warunkiem, że podanie o przyjęcie na studia jest podpisane przez Kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć w wiązanej, papierowej teczce.


POCZTĄ/FIRMĄ KURIERSKĄ:

dokumenty muszą zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. Kandydat  przesyła komplet poświadczonych notarialnie dokumentów (bez dokumentu tożsamości) w wiązanej, papierowej teczce. 

Adres do wysyłki Pocztą Polską:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
ul. Jacka Rychlewskiego 2
60-965 Poznań

Adres do wysyłki firmą kurierską:

Politechnika Poznańska
Sekcja Rekrutacji
ul. Jacka Rychlewskiego 2 p. 137
61-131 Poznań

Załączniki: