Uchwały

 

Uchwały Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej określające zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów

 

Uchwała Nr 40/2020-2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2021/2022 


Uchwała Nr 43/2020-2024 w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2022/2023


Uchwała Nr 41/2020-2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 131/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Poznańskiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego i laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich


Uchwała Nr 131/2012-2016  Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Poznańskiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego i laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich (od roku akademickiego 2019/2020 do 2022/2023)


Uchwała Nr 231/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 131/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Poznańskiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego i laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich


Uchwała Nr 157/2012-2016  Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Poznańskiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego i laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich (od roku akademickiego 2023/2024)


Uchwała Nr 233/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Poznańskiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego i laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w roku akademickim 2024/2025


Uchwała Nr 44/2020-2024 w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Poznańskiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego i laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w roku akademickim 2025/2026 r.

Załącznik