RKN

Radę Kół Naukowych Politechniki Poznańskiej tworzą przedstawiciele wszystkich uczelnianych kół naukowych oraz organizacji studenckich. To studenci i absolwenci starający się pomóc i wesprzeć swoich kolegów przez kontakty, umiejętności organizacyjne oraz naukowe.

Podstawowym zadaniem RKN jest współpraca i organizacyjne wspieranie studentów w charakterze naukowym, realizacja projektów promujących Politechnikę oraz propagowanie osiągnięć naukowych i kulturalnych studentów. Dzięki temu powstało forum, które w oparciu o tradycje Politechniki Poznańskiej stanowi miejsce wspólnych działań studentów zrzeszonych we wszystkich kołach naukowych i organizacjach.  

RKN to miejsce dla zdolnych i ambitnych studentów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności. Chcemy aby nasze projekty i codzienne funkcjonowanie pokazało, iż działalność naukowa jest nie tylko nużącym ślęczeniem nad książkami, ale stanowi ciekawą i rozwijającą alternatywę spędzania wolnego czasu. Jest inwestycją w przyszłość.

Rada Kół Naukowych jest także ciałem doradczym władz Politechniki Poznańskiej w sprawach związanych ze studenckim ruchem naukowym. Opiniuje propozycję podziału środków materialnych przeznaczonych przez organy uczelni, dla kół naukowych i organizacji studenckich.

Firmy zainteresowane współpracą ze Studenckimi Kołami Naukowymi Politechniki Poznańskiej  serdecznie zapraszamy do współpracy! A studentów, którzy chcą nabyć wspaniałe doświadczenie w gronie kreatywnych, ambitnych i ciekawych ludzi zachęcamy do przystąpienia w szeregi Rady Kół Naukowych.

Kontakt

kontakt@rkn.put.poznan.pl

Załączniki:

IMG_2764.jpg423.1 KB