Stypendia naukowe

Doctoral scholarship in OPUS project at Faculty of Chemical Technology

PhD student position in BioMINE project

PhD student position in BioMINE project

Nabór studenta-stypendysty w projekcie OPUS na Wydziale Technologii Chemicznej

Oferta stypendium naukowego w projekcie OPUS na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji

Oferta stypendium naukowego w projekcie OPUS na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu

Nabór studenta-stypendysty na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

WYNIKI NABORÓW 2021

Nabór doktoranta-stypendysty na Wydziale Technologii Chemicznej

Oferta stypendium naukowego w projekcie OPUS na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu

Nabór doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS na Wydziale Technologii Chemicznej

Oferta studenckiego stypendium naukowego na Wydziale Technologii Chemicznej

Oferta stypendium dla studentów w ramach projektu OPUS realizowanego na Wydziale Technologii Chemicznej

Ogłoszenie o konkursie na doktoranta-stypendystę w projekcie SONATA BIS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki na lata 2021-2024

Nabór na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach projektu OPUS - Wydział Technologii Chemicznej

Nabór na stanowisko studenta-stypendysty w projekcie OPUS Wydział Technologii Chemicznej

Oferta studenckiego stypendium naukowego na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji

WYNIKI NABORÓW 2020

PhD student position at Faculty of Materials Engineering and Technical Physics

Nabór na stanowisko studenta-stypendysty na Wydziale Technologii Chemicznej - proposition of Master Student stipend in the Power Sources Group

Nabór na stanowisko studenta-stypendysty na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

Nabór na stanowisko studenta-stypendysty na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

Nabór na stanowisko doktoranta-stypendysty na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu

Nabór na stanowisko studenta-stypendysty na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji

Nabór na stanowisko studenta-stypendysty na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w ramach projektu NCN OPUS 19-ST

Nabór doktoranta - stypendysty w ramach projektu SONATA 14 - ST na Wydziale Technologii Chemicznej

Nabór na stanowisko Doktoranta-Stypendysty w projekcie pt. Systemy wspomagania decyzji odpowiadające wyzwaniom nowych czasów

PhD student position in the project "A novel concept of sustainable capacitor based on carbon-ion technology - CARBionCAP"

Nabór doktoranta na stanowisko stypendysty w projekcie IdeaLab NCN - Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Nabór doktoranta na stanowisko stypendysty w projekcie IdeaLab NCN - Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Nabór na stanowisko stypendysty-doktoranta na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Nabór studenta na stanowisko stypendysty-studenta na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Nabór studenta na stanowisko stypendysty w projekcie OPUS – ST na Wydziale Technologii Chemicznej

Nabór studenta na stanowisko stypendysty w projekcie OPUS finansowanym przez NCN

Nabór doktoranta-stypendysty w ramach projektu SONATA 14-ST na Wydziale Technologii Chemicznej

Expression of Interest - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

Nabór stypendysty-doktoranta w ramach projektu OPUS – ST na Wydziale Technologii Chemicznej

Nabór stypendysty-doktoranta w ramach projektu OPUS – ST na Wydziale Technologii Chemicznej

Stypendium studenckie w projekcie OPUS finansowanym przez NCN

Stypendium studenckie w projekcie OPUS finansowanym przez NCN

Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach projektu PRELUDIUM BIS - W toku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Doktoranta-uczestnika Szkoły Doktorskiej wybrany został pan mgr inż. Jan Raczyński.

The competition for doctoral scholarship project PRELUDIUM BIS - As a result of the recruitment process, Mr. Jan Raczyński, M.Sc., was chosen for the position of PhD student.

Nabór stypendysty w konkursie SONATA NCN 

Nabór stypendysty w projekcie NCN pt. "Opracowanie frakcjalnych modeli ośrodków ciągłych"

Nabór studenta-stypendysty w projekcie "A novel concept of sustainable capacitor based on carbon-ion technology - CARBionCAP"

Nabór doktoranta-stypendysty w projekcie "A novel concept of sustainable capacitor based on carbon-ion technology - CARBionCAP"

Zakończenie naboru stypendystów w projekcie NCN OPUS "Ciecze jonowe jako auksyny"

Zakończenie naboru stypendysty w projekcie NCN OPUS "Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy pojazdami w konwoju z wykorzystaniem bogatej informacji kontekstowej i dynamicznego dostępu do widma"

Nabór stypendystów w projekcie OPUS 13 Ciecze jonowe pochodzenia naturalnego jako auksyny

Proposition of Master Student stipend in the Power Sources Group

Nabór stypendysty w projekcie Sonata 13 - Badanie sterowania adaptacyjnego dla elektroaktywnych polimerów - przedłużenie naboru

Oferta stypendium doktoranckiego w ramach projektu PRELUDIUM BIS - Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Archiwum 2019

Archiwum 2018

Archiwum 2017