Studia pierwszego stopnia
Studia pierwszego stopnia
Karty ECTS > 2021/2022 > Inżynieria bezpieczeństwa > Niestacjonarne > Studia pierwszego stopnia

Semestr 1
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Chemia
Polski English Ekonomia
Polski English Fizyka
Polski English Matematyka
Polski English Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
Polski English Psychologia pracy
Polski English Technologie informacyjne
Polski English Usługi biblioteczne i informacyjne
Polski English Wprowadzenie do techniki
Polski English Wychowanie fizyczne
Polski Fizyka - ang
English MatematykaSemestr 1 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Język angielski
Polski English Język niemieckiSemestr 2
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Analiza ryzyka technicznego
Polski English Grafika inżynierska i CAD
Polski English Informatyka
Polski English Mechanika
Polski English Nauka o materiałach
Polski English Probabilistyka matematyczna
Polski English Termodynamika
Polski English Wychowanie fizyczneSemestr 2 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Język angielski
Polski English Język niemiecki
Polski English Metody i narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem
Polski English Podstawy zarządzaniaSemestr 3
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Automatyka w zapewnieniu bezpieczeństwa
Polski English Ergonomia w bezpieczeństwie pracy
Polski English Mechanika płynów
Polski English Monitorowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa
Polski English Pomoc przedmedyczna
Polski English Wytrzymałość materiałówSemestr 3 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Ekologia człowieka
Polski English Język angielski
Polski English Język niemiecki
Polski English Metody i narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem
Polski English Ochrona środowiska
Polski English Podstawy zarządzaniaSemestr 4
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Bezpieczeństwo informacji
Polski English Ergonomia w bezpieczeństwie pracy 2
Polski English Podstawy konstrukcji maszyn
Polski English Prawo krajowe i międzynarodowe
Polski English Skutki zagrożeń w systemach produkcyjnychSemestr 4 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Aplikacje internetowe
Polski English Bazy danych
Polski English Ekonomika MŚP
Polski English Język angielski
Polski English Język niemiecki
Polski English Kształtowanie kultury bezpieczeństwa
Polski English Procesy komunikacji interpersonalnej w inżynierii bezpieczeństwa pracy
Polski English Systemy zabezpieczenia społecznego
Polski English Technologia budowy i eksploatacji maszyn
Polski English Technologia i projektowanie procesówSemestr 5
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
Polski English Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
Polski English Inżynieria jakości 1
Polski English Podstawy mechatroniki
Polski English Prawna ochrona pracySemestr 5 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Ekonomia w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy
Polski English Ekonomiczne problemy bezpieczeństwa pracy
Polski English Normalizacja w bezpieczeństwie pracy i ergonomii
Polski English Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa
Polski English Organizacja pracy osób niepełnosprawnych
Polski English Organizacja pracy osób starszych
Polski English Organizacja procesów pomocniczych
Polski English Organizacja przygotowania produkcjiSemestr 6
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych
Polski English Inżynieria jakości 2
Polski English Modelowanie zagrożeń
Polski English Organizacja systemów ratownictwa
Polski English Podstawy marketingu
Polski English Praktyki
Polski English Techniki informatyczne w bezpieczeństwie pracy i ocenie ryzyka zawodowegoSemestr 6 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Badanie wypadków i chorób zawodowych
Polski English Bezpieczeństwo obiektów przemysłowych
Polski English Bezpieczeństwo prac budowlanych
Polski English Weryfikacja strat w bezpieczeństwie pracy
Polski English Zagrożenia substancjami i mieszaninami chemicznymi
Polski English Środki chemiczne w środowisku pracySemestr 7
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Ochrona własności intelektualnej
Polski English Organizacja Systemów Ratownictwa
Polski English Organizacja, zadania i metody pracy służb bhp
Polski English Praca dyplomowa (projekt inżynierski)
Polski English Seminarium dyplomowe z elementami badań naukowych
Polski English Środki bezpieczeństwa i ochrony