Studia drugiego stopnia
Studia drugiego stopnia
Karty ECTS > 2021/2022 > Inżynieria bezpieczeństwa > Stacjonarne > Studia drugiego stopnia

Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe - Semestr 1
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Kierowanie (dowodzenie)
Polski English Matematyczne wspomaganie decyzji
Polski English Organizacja i funkcjonowanie jednostek ratownictwa
Polski English Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
Polski English Podstawy zarządzania w sytuacjach kryzysowych
Polski English Projektowanie systemów bezpieczeństwa
Polski English Statystyka opisowa
Polski English Współczesne problemy bezpieczeństwa
Polski English Zarządzanie jakościąBezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe - Semestr 1 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Organizacja pomocy psychologicznej
Polski English Psychologia pracyBezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe - Semestr 2
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Modelowanie skutków zdarzeń kryzysowych
Polski English Systemy eksperckie i sztuczna inteligencja
Polski English Wychowanie fizyczne
Polski English Zarządzanie jakościąBezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe - Semestr 2 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Choroby zawodowe
Polski English Czynnik ludzki w bezpieczeństwie
Polski English Diagnozowanie środowiska pracy
Polski English Ekonomia w bezpieczeństwie
Polski English Higiena pracy
Polski English Język angielski
Polski English Język niemiecki
Polski English Komunikacja w bezpieczeństwie
Polski English Metody pomiarowe w bezpieczeństwie pracy i ergonomii
Polski English Niezawodność człowieka
Polski English Ochrona danych
Polski English Prawo pracyBezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe - Semestr 3
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa procesów pracy
Polski English Modelowanie wymagań na systemy bezpieczeństwa
Polski English Praca magisterska
Polski English Seminarium dyplomowe
Polski English Systemowe zarządzanie środowiskiem organizacjiBezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe - Semestr 3 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Bezpieczeństwo transportu materiałów niebezpiecznych
Polski English Bezpieczeństwo w transporcie
Polski English Gry decyzyjne
Polski English Monitorowanie i ochrona infrastruktury krytycznej
Polski English Pedagogika pracy
Polski English Systemy informacji przestrzennej
Polski English Szkolenie i instruktaż
Polski English Zarządzanie projektami w przygotowaniu do sytuacji awaryjnychErgonomia i bezpieczeństwo pracy - Semestr 1
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Diagnozowanie sposobu wykonywania pracy
Polski English Ergonomia w technice
Polski English Kierowanie (dowodzenie)
Polski English Matematyczne wspomaganie decyzji
Polski English Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
Polski English Projektowanie systemów bezpieczeństwa
Polski English Statystyka opisowa
Polski English Współczesne problemy bezpieczeństwa
Polski English Zarządzanie jakościąErgonomia i bezpieczeństwo pracy - Semestr 1 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Etyka ergonomisty
Polski English Psychologia pracyErgonomia i bezpieczeństwo pracy - Semestr 2
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Metody heurystyczne w projektowaniu ergonomicznym
Polski English Systemy eksperckie i sztuczna inteligencja
Polski English Wychowanie fizyczne
Polski English Zarządzanie jakościąErgonomia i bezpieczeństwo pracy - Semestr 2 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Choroby zawodowe
Polski English Czynnik ludzki w bezpieczeństwie
Polski English Diagnozowanie środowiska pracy
Polski English Ekonomia w bezpieczeństwie
Polski English Higiena pracy
Polski English Język angielski
Polski English Język niemiecki
Polski English Komunikacja w bezpieczeństwie
Polski English Metody pomiarowe w bezpieczeństwie pracy i ergonomii
Polski English Niezawodność człowieka
Polski English Ochrona danych
Polski English Prawo pracyErgonomia i bezpieczeństwo pracy - Semestr 3
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa procesów pracy
Polski English Modelowanie wymagań na systemy bezpieczeństwa
Polski English Praca magisterska
Polski English Seminarium dyplomowe
Polski English Systemowe zarządzanie środowiskiem organizacjiErgonomia i bezpieczeństwo pracy - Semestr 3 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Analiza piśmiennictwa ergonomicznego
Polski English Ergonomia wyrobów i wzornictwo przemysłowe
Polski English Makroergonomia
Polski English Pedagogika pracy
Polski English Symulacje i cyfrowe modelowanie człowieka
Polski English Systemy zarządzania przez ergonomię
Polski English Szkolenie i instruktaż
Polski English Współczesne problemy ergonomiiZintegrowane Zarządzanie Bezpieczeństwem Organizacji - Semestr 1
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Bezpieczeństwo w technice i organizacji pracy
Polski English Kierowanie (dowodzenie)
Polski English Matematyczne wspomaganie decyzji
Polski English Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
Polski English Projektowanie systemów bezpieczeństwa
Polski English Statystyka opisowa
Polski English Współczesne problemy bezpieczeństwa
Polski English Zarządzanie jakością
Polski English Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyZintegrowane Zarządzanie Bezpieczeństwem Organizacji - Semestr 1 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Etyka auditora
Polski English Psychologia pracyZintegrowane Zarządzanie Bezpieczeństwem Organizacji - Semestr 2
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Systemy eksperckie i sztuczna inteligencja
Polski English Wychowanie fizyczne
Polski English Zarządzanie jakością
Polski English Zarządzanie ryzykiem zawodowymZintegrowane Zarządzanie Bezpieczeństwem Organizacji - Semestr 2 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Choroby zawodowe
Polski English Czynnik ludzki w bezpieczeństwie
Polski English Diagnozowanie środowiska pracy
Polski English Ekonomia w bezpieczeństwie
Polski English Higiena pracy
Polski English Język angielski
Polski English Język niemiecki
Polski English Komunikacja w bezpieczeństwie
Polski English Metody pomiarowe w bezpieczeństwie pracy i ergonomii
Polski English Niezawodność człowieka
Polski English Ochrona danych
Polski English Prawo pracy
Polski English Systemy eksperckie i sztuczna inteligencjaZintegrowane Zarządzanie Bezpieczeństwem Organizacji - Semestr 3
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa procesów pracy
Polski English Modelowanie wymagań na systemy bezpieczeństwa
Polski English Praca magisterska
Polski English Seminarium dyplomowe
Polski English Systemowe zarządzanie środowiskiem organizacjiZintegrowane Zarządzanie Bezpieczeństwem Organizacji - Semestr 3 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Auditowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Polski English Ergonomia w projektowaniu wyrobów
Polski English Ergonomia w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Polski English Monitorowanie wyników w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Polski English Ocena efektów wdrożenia zintegrowanych systemów zarządzania
Polski English Pedagogika pracy
Polski English Przygotowanie i wdrażanie ZSZOG
Polski English Szkolenie i instruktaż