Studia drugiego stopnia
Studia drugiego stopnia
Karty ECTS > 2021/2022 > Inżynieria zarządzania > Niestacjonarne > Studia drugiego stopnia

Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - Semestr 1
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Badania operacyjne i ekonometria
Polski English Makroekonomia
Polski English Metody statystyczne w badaniach naukowych
Polski English Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
Polski English Prawo
Polski English Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania
Polski English Rachunkowość zarządcza
Polski English Zarządzanie przedsiębiorstwem
Polski English Zarządzanie strategiczneZarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - Semestr 1 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Projektowanie biznesu
Polski English Projektowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnychZarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - Semestr 2
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Etyka w zarządzaniu
Polski English Język angielski
Polski English Marketing w e-biznesie
Polski English Psychologia w zarządzaniu
Polski English Współczesne koncepcje zarządzania
Polski English Wychowanie fizyczne
Polski English Zarządzanie kapitałem ludzkim w przemyśle 4.0
Polski English Zarządzanie procesami wsparcia w przemyśle 4.0
Polski English Zarządzanie procesami
Polski English Zarządzanie produkcją w przemyśle 4.0
Polski English Zarządzanie systemami informatycznymi w przemyśle 4.0Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - Semestr 2 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Modele biznesowe przedsiębiorstw
Polski English Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie zwinnymZarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - Semestr 3
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Marketing międzynarodowy
Polski English Projekt badawczy
Polski English Przedsiębiorczość technologiczna
Polski English Przedsiębiorczość we współczesnej gospodarce
Polski English Seminarium dyplomowe
Polski English Współczesne metody i narzędzia zarządzania jakością
Polski English Zarządzanie innowacjami
Polski English Zarządzanie korporacjami międzynarodowymi i przedsiębiorstwami sieciowymi
Polski English Zarządzanie relacjami z klientemZarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - Semestr 3 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Grywalizacja w zarządzaniu
Polski English Technologie i usługi internetowe
Polski English Ubezpieczenia gospodarcze
Polski English Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowymZarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw - Semestr 1
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Badania operacyjne i ekonometria
Polski English Makroekonomia
Polski English Metody statystyczne w badaniach naukowych
Polski English Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
Polski English Prawo
Polski English Rachunkowość zarządcza
Polski English Rozwój organizacji
Polski English Zarządzanie przedsiębiorstwem
Polski English Zarządzanie strategiczneZarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw - Semestr 1 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Projektowanie biznesu
Polski English Projektowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnychZarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw - Semestr 2
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Etyka w zarządzaniu
Polski English Język angielski
Polski English Marketing kompetencji
Polski English Marketing w e-biznesie
Polski English Planowanie finansowe oraz inwestowanie kapitału
Polski English Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstw
Polski English Psychologia w zarządzaniu
Polski English Współczesne koncepcje zarządzania
Polski English Wychowanie fizyczne
Polski English Zarządzanie MSP
Polski English Zarządzanie procesami
Polski English Zasoby przemysłu 4.0Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw - Semestr 2 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Modele biznesowe przedsiębiorstw
Polski English Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie zwinnymZarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw - Semestr 3
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw
Polski English Modelowanie i analiza procesów finansowych
Polski English Modelowanie procesów identyfikacji okazji
Polski English Modelowanie zwinnego wytwarzania oprogramowania
Polski English Projekt badawczy
Polski English Projektowanie i audytowanie systemów zarządzania jakością
Polski English Seminarium dyplomowe
Polski English Zarządzanie innowacjami
Polski English Zarządzanie marketingoweZarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw - Semestr 3 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Grywalizacja w zarządzaniu
Polski English Technologie i usługi internetowe
Polski English Ubezpieczenia gospodarcze
Polski English Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym