Studia pierwszego stopnia
Studia pierwszego stopnia
Karty ECTS > 2021/2022 > Logistyka > Niestacjonarne > Studia pierwszego stopnia

Semestr 1
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Grafika inżynierska
Polski English Informatyka
Polski English Logistyka
Polski English Matematyka
Polski English Mechanika i wytrzymałość materiałów
Polski English Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
Polski English Podstawy zarządzania
Polski English Przysposobienie biblioteczne
Polski English Technologia informacyjna
Polski English Wprowadzenie do techniki
Polski English Wychowanie fizyczneSemestr 1 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Język angielski
Polski English Język niemieckiSemestr 2
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Ekonomika i organizacja transportu
Polski English Fizyka
Polski English Grafika inżynierska (CAD)
Polski English Matematyka
Polski English Prawo
Polski English Statystyka
Polski English Wychowanie fizyczneSemestr 2 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Budowa i eksploatacja maszyn
Polski English Język angielski
Polski English Język niemiecki
Polski English Logistyka 2
Polski English Maszynoznawstwo
Polski English Zarządzanie zapasamiSemestr 3
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Logistyka dystrybucji
Polski English Nauka o materiałach i elementy chemii
Polski English Technika, technologia i infrastruktura logistyczna
Polski English Zarządzanie operacyjne w logistyceSemestr 3 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Badania marketingowe
Polski English Ekologia pracy ludzkiej
Polski English Ergonomia
Polski English Język angielski
Polski English Język niemiecki
Polski English Marketing
Polski English Technologia maszyn
Polski English Technologia wytwarzaniaSemestr 4
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Ekonomia
Polski English Finanse i rachunkowość
Polski English Podstawy konstrukcji maszyn i CAD
Polski English Towaroznawstwo
Polski English Zarządzanie projektami 1Semestr 4 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Elektrotechnika i elektronika
Polski English Integracja procesowo-produktowa
Polski English Inżynieria logistyczna
Polski English Konstrukcja i eksploatacja maszyn
Polski English Maszyny technologiczne
Polski English Organizacja technicznego przygotowania produkcji
Polski English Technologia maszyn
Polski English Technologia wytwarzaniaSemestr 5
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Ekologistyka
Polski English Inżynieria systemów i analizy systemowej
Polski English Logistyka produkcji i zaopatrzenia
Polski English Projektowanie procesów logistycznych
Polski English Zarządzanie produkcją i usługami
Polski English Zarządzanie łańcuchem dostawSemestr 5 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Elastyczne systemy produkcyjne
Polski English Projektowanie magazynów
Polski English Psychologia społeczna
Polski English SocjologiaSemestr 6
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Eksploatacja systemów logistycznych
Polski English Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
Polski English Ochrona własności intelektualnej
Polski English Praktyki
Polski English Projektowanie procesów logistycznych
Polski English Projektowanie procesów technologicznych
Polski Zarządzanie produkcją i usługami
English Zarządzanie produckją i usługamiSemestr 6 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Automatyka i robotyka przemysłowa
Polski English Etyka
Polski English Komunikacja interpersonalna
Polski English Podstawy ekonometrii
Polski English Prognozowanie gospodarcze
Polski English Zautomatyzowane systemy produkcyjneSemestr 7
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Etyka zawodowa
Polski English Logistyka eksploatacji systemów technicznych
Polski English Praca dyplomowa - projekt inżynierski
Polski English Seminarium dyplomowe z elementami badań naukowychSemestr 7 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Gospodarka narzędziowa
Polski English Projektowanie systemów produkcyjnych
Polski English Projektowanie systemów transportu wewnętrznego
Polski English Projektowanie zakładów przemysłowych