Elektroenergetyka

Całość przeczytasz w 5 minut.

 

Innowacyjny i perspektywiczny kierunek ELEKTROENERGETYKA jest odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na wysokokwalifikowaną kadrę specjalistów w szeroko pojętym i dynamicznie rozwijającym się sektorze elektroenergetycznym, w tym również energetyki odnawialnej. Sektor energetyczny, w tym również branża elektroenergetyczna, należy do najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W związku z tym już dziś potrzebne są duże nakłady inwestycyjne oraz profesjonalna kadra pracowników z odpowiednimi kompetencjami. Kierunek ELEKTROENERGETYKA wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom umożliwiając zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie i przyszłej pracy zawodowej oraz wspieranie zasad zrównoważonego rozwoju.

Na kierunku ELEKTROENERGETYKA kształceni są wysoko wyspecjalizowani specjaliści w zakresie elektroenergetyki, systemów elektroenergetycznych, nowoczesnych sieci elektroenergetycznych, odnawialnych źródeł energii, magazynów energii, systemów zarządzania budynkami, w tym również nowoczesnych instalacji elektrycznych i automatyki budynkowej.

Studia drugiego stopnia na kierunku ELEKTROENERGETYKA dają ponadto możliwość ubiegania się o nadanie uprawnień budowalnych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Już dziś wybierz kierunek ELEKTROENERGETYKA i kreuj energetyczną przyszłość Polski i całego świata!

 

Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie z zakresu: energetyki, , elektroenergetyki, elektrotechniki, inżynierii elektrycznej, mechatroniki, odnawialnych źródeł energii,
 • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich,
 • zainteresowanie nowoczesnymi technologiami,
 • predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych, 
 • zainteresowanie zawodową specjalizacją instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń).

SPECJALNOŚCI:

 • Inteligentne Sieci Dystrybucyjne,
 • Źródła Odnawialne i Magazynowanie Energii,
 • Użytkowanie Energii Elektrycznej.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

Program studiów na kierunku ELEKTROENERGETYKA jest na bieżąco weryfikowany przez pracodawców, w związku z tym spełnia aktualne wymagania rynku pracy:

 • BIM (ang. Building Information Modeling) – czyli modelowanie informacji o budynku zapewnia stały dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach,
 • CAD w elektroenergetyce – umożliwia tworzenie projektów 2D, 3D, dokumentacji technicznej, wizualizacji, animacji oraz analiz,
 • Inteligentne sieci rozdzielcze – sieci dystrybucyjne i powiązane z nimi nowoczesne technologie informatyczno-telekomunikacyjne, które integrują działania każdej ze stron (wytwórców, dystrybutorów oraz odbiorców energii elektrycznej),
 • Magazyny energii w systemie elektroenergetycznym – innowacyjne rozwiązania zapewniające elastyczność systemu elektroenergetycznego oraz zwiększenie możliwości przyłączania źródeł odnawialnych,
 • Systemy sterowania, zarządzania i nadzoru w budynkach – współczesne instalacje elektryczne i teletechniczne oraz rozwiązania typu Smart Home umożliwiające sprawowanie całodobowej kontroli nad procesami zachodzącymi w budynkach.
Drugi stopień niestacjonarne

DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 2 lata (4 semestry)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie z zakresu: energetyki, , elektroenergetyki, elektrotechniki, inżynierii elektrycznej, mechatroniki, odnawialnych źródeł energii,
 • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich,
 • zainteresowanie nowoczesnymi technologiami,
 • predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych, 
 • zainteresowanie zawodową specjalizacją instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń).

SPECJALNOŚCI:

 • Inteligentne Sieci Dystrybucyjne,
 • Źródła Odnawialne i Magazynowanie Energii,
 • Użytkowanie Energii Elektrycznej.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

Program studiów na kierunku ELEKTROENERGETYKA jest na bieżąco weryfikowany przez pracodawców, w związku z tym spełnia aktualne wymagania rynku pracy:

 • BIM (ang. Building Information Modeling) – czyli modelowanie informacji o budynku zapewnia stały dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach,
 • CAD w elektroenergetyce – umożliwia tworzenie projektów 2D, 3D, dokumentacji technicznej, wizualizacji, animacji oraz analiz,
 • Inteligentne sieci rozdzielcze – sieci dystrybucyjne i powiązane z nimi nowoczesne technologie informatyczno-telekomunikacyjne, które integrują działania każdej ze stron (wytwórców, dystrybutorów oraz odbiorców energii elektrycznej),
 • Magazyny energii w systemie elektroenergetycznym – innowacyjne rozwiązania zapewniające elastyczność systemu elektroenergetycznego oraz zwiększenie możliwości przyłączania źródeł odnawialnych,
 • Systemy sterowania, zarządzania i nadzoru w budynkach – współczesne instalacje elektryczne i teletechniczne oraz rozwiązania typu Smart Home umożliwiające sprawowanie całodobowej kontroli nad procesami zachodzącymi w budynkach.
Kariera po studiach

Absolwent studiów magisterskich posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Może również ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym zakresie. Absolwent studiów magisterskich kierunku ELEKTROENERGETYKA jest również przygotowany do pracy w biurach projektowych, przedsiębiorstwach elektroenergetycznych i energetycznych, administracji samorządowej i rządowej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także pracy w jednostkach naukowo-badawczych. Posiada również niezbędną wiedzę potrzebną do kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia (Szkoła Doktorska).