Elektrotechnika

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Na uniwersalnym i nowocześnie zorganizowanym kierunku ELEKTROTECHNIKA kształceni są na wysokim poziomie specjaliści w zakresie: techniki świetlnej, elektrotermii, maszyn elektrycznych i układów wykonawczych automatyki, energoelektroniki, techniki mikroprocesorowej, mechatroniki, elektromobilności, układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach, elektroenergetyki oraz odnawialnych źródeł energii.

Studia realizowane są na dwóch stopniach: stopniu pierwszym – inżynierskim oraz stopniu drugim – magisterskim, i odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Na początkowym etapie studiów realizowane są przedmioty podstawowe oraz kierunkowe w zakresie elektrotechniki. Studenci, po zgłębieniu zagadnień ogólnych oraz kierunkowych, na dalszym etapie kształcenia mają możliwość wyboru uściślonej tematyki dalszych studiów na jednej z pięciu ścieżek obieralności (studia pierwszego stopnia) lub dziewięciu specjalności (studia drugiego stopnia).

Jeżeli interesujesz się elektrotechniką, elektroniką, mechatroniką, napędami elektrycznymi, motoryzacją, elektromobilnością, odnawialnymi źródłami energii lub elektroenergetyką, to kierunek ELEKTROTECHNIKA jest właśnie dla Ciebie!

 

PROFIL PRAKTYCZNY

Na uniwersalnym i nowocześnie zorganizowanym kierunku ELEKTROTECHNIKA kształceni są wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakresie techniki świetlnej, elektrotermii, maszyn elektrycznych i układów automatyki, energoelektroniki, techniki mikroprocesorowej, mechatroniki, elektromobilności, elektroenergetyki oraz odnawialnych źródeł energii, którzy oprócz wiedzy akademickiej uzyskują praktyczne umiejętności w zakładach przemysłowych. Profil praktyczny stanowi bowiem  połączenie kształcenia akademickiego odbywającego się w Politechnice Poznańskiej oraz praktycznego realizowanego we współpracujących firmach. W przedsiębiorstwach studenci realizują wybrane zajęcia praktyczne oraz odbywają praktykę zawodową, której łączny czas wynosi ponad 6 miesięcy.

Kierunek ELEKTROTECHNIKA na studiach I stopnia (inżynierskie) został utworzony na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki w 2018 roku przy współpracy   z trzema firmami z obszaru Wielkopolski, tj.: Modertrans Poznań Sp. z o.o. i Solaris Bus&Coach S.A. (producentów pojazdów elektrycznych) oraz Grupy ENEA S.A. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym). Na początkowym etapie studiów realizowane są przedmioty podstawowe oraz kierunkowe w zakresie elektrotechniki. Studenci, po zgłębieniu zagadnień ogólnych oraz kierunkowych, mają możliwość wyboru uściślonej tematyki dalszych studiów na jednej z dwóch ścieżek obieralności, tj.: Elektromobilności i układów elektrycznych w pojazdach i przemyśle oraz Systemach i elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej.

Jeżeli interesujesz się elektrotechniką, elektroniką, mechatroniką, napędami elektrycznymi, motoryzacją, elektromobilnością, odnawialnymi źródłami energii lub elektroenergetyką  i chcesz jeszcze w trakcie studiów nabrać doświadczenia zawodowego wśród specjalistów z przemysłu - to kierunek ELEKTROTECHNIKA jest właśnie dla Ciebie!

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Inżynieria materiałowa
 • Geometria i grafika inżynierska
 • Teoria obwodów

 

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny I (Psychologia)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny I (Socjologia)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny II (Historia architektury)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny II (Historia sztuki)
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2:

 • Informatyka
 • Matematyka
 • Metody numeryczne
 • Fizyka
 • Inżynieria materiałowa
 • Teoria obwodów
 • Metrologia

 

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy

SEMESTR 3:

 • Informatyka
 • Podstawy techniki świetlnej
 • Teoria pola elektromagnetycznego
 • Metrologia
 • Elektronika i energoelektronika
 • Maszyny elektryczne
 • Automatyka i regulacja automatyczna
 • Mechanika i mechatronika

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Ekonomia)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Zarządzanie Small Businessem)

SEMESTR 4:

 • Elektronika i energoelektronika
 • Maszyny elektryczne
 • Elektroenergetyka
 • Technika wysokich napięć
 • Mechanika i mechatronika
 • Komputeryzacja projektowania w elektrotechnice

               

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Moduł obieralny 1 (Podstawy elektrotermii i promieniowania optycznego)
 • Moduł obieralny 1 (Podstawy promieniowania optycznego, elektrotermii i termokinetyki)
 • Język obcy
 • Praktyki

SEMESTR 5:

 • Wprowadzenie do telekomunikacji
 • Elektronika i energoelektronika
 • Technologie informacyjne w elektroenergetyce
 • Technika mikroprocesorowa
 • Elektroenergetyka
 • Technika wysokich napięć
 • Urządzenia elektryczne
 • Komputeryzacja projektowania w elektrotechnice
 • Odnawialne źródła energii
 • Optoelektronika
 • Przesył i dystrybucja energii elektrycznej

 

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Moduł obieralny 2 (Bezpieczeństwo energetyczne)
 • Moduł obieralny 2 (Energetyka w Unii Europejskiej)

SEMESTR 6:

 • Elektrodynamika techniczna
 • Urządzenia elektryczne
 • Optoelektronika
 • Ergonomia i bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych

 

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Moduł obieralny 3 (Podstawy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej)
 • Moduł obieralny 3 (Układy pomiarowe i wykonawcze automatyki elektroenergetycznej)
 • Przedmiot obieralny A: Układy elektryczne i elektroniczne w pojazdach
 • Przedmiot obieralny B: Automatyka i informatyka w przemyśle
 • Przedmiot obieralny C: Systemy SCADA i sterowniki PLC w przemyśle
 • Przedmiot obieralny A:  Podstawy projektowania oświetlenia
 • Przedmiot obieralny B: Sterowniki PLC i systemy SCADA w pomiarach i sterowaniu
 • Przedmiot obieralny C: Światło i oświetlenie
 • Przedmiot obieralny A: Analogowe i cyfrowe układy elektroniczne
 • Przedmiot obieralny B: Systemy CAD w prototypowaniu cyfrowym obiektów technicznych
 • Przedmiot obieralny C: Komputerowe metody projektowania i sterowania systemów mechatronicznych
 • Przedmiot obieralny A: Wysokonapięciowe układy izolacyjne
 • Przedmiot obieralny B: Urządzenia elektroenergetyczne i aparatura rozdzielcza
 • Przedmiot obieralny C: Pomiary w układach wysokonapięciowych i instalacjach elektrycznych
 • Przedmiot obieralny A: Wytwarzanie i przesył energii elektrycznej
 • Przedmiot obieralny B: Zarządzanie energią elektryczną i sterowanie popytem
 • Przedmiot obieralny C: Źródła lokalne i sieci dystrybucyjne
 • Praktyki

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny D: Systemy CAD i kompatybilność elektromagnetyczna
 • Przedmiot obieralny E: Elektromobilność i magazyny energii
 • Przedmiot obieralny F: Budynek inteligentny
 • Przedmiot obieralny D: Komputerowe wspomaganie pomiarów w przemyśle
 • Przedmiot obieralny E: Układy elektroniczne w praktyce
 • Przedmiot obieralny F: Projektowanie oświetlenia w systemach CAD
 • Przedmiot obieralny D: Sterowniki logiczne PLC oraz układy programowalne PLD
 • Przedmiot obieralny E: Elektryczne i informatyczne układy mechatroniki
 • Przedmiot obieralny F: Układy przetwarzania energii w systemach OZE i pojazdach elektrycznych
 • Przedmiot obieralny D: Instalacje niskonapięciowe i automatyka budynkowa
 • Przedmiot obieralny E: Eksploatacja i diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych
 • Przedmiot obieralny F: Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
 • Przedmiot obieralny D: Automatyka zabezpieczeniowa w sieciach i elektrowniach
 • Przedmiot obieralny E: Sterowanie i eksploatacja systemu elektroenergetycznego
 • Przedmiot obieralny F: Bezpieczeństwo elektroenergetyczne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ Elektryczne układy mechatroniki:

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 • Technika świetlna i elektrotermia
 • Elektronika i energoelektronika
 • Elektroenergetyka
 • Programowanie obiektowe w elektrotechnice

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Psychologia społeczna)
 • Wychowanie fizyczne

 

 

SPECJALNOŚĆ Inżynieria wysokich napięć:

SEMESTR 1:

 •  Matematyka
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 • Technika świetlna i elektrotermia
 • Elektronika i energoelektronika
 • Elektroenergetyka
 • Programowanie obiektowe w elektrotechnice

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Psychologia społeczna)
 • Wychowanie fizyczne

 

 

SPECJALNOŚĆ Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice:

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 • Technika świetlna i elektrotermia
 • Elektronika i energoelektronika
 • Elektroenergetyka
 • Programowanie obiektowe w elektrotechnice

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Psychologia społeczna)
 • Wychowanie fizyczne

 

 

SPECJALNOŚĆ Sieci i automatyka elektroenergetyczna:

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 • Technika świetlna i elektrotermia
 • Elektronika i energoelektronika
 • Elektroenergetyka
 • Programowanie obiektowe w elektrotechnice

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Psychologia społeczna)
 • Wychowanie fizyczne

 

 

SPECJALNOŚĆ Systemy elektroenergetyczne:

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 • Technika świetlna i elektrotermia
 • Elektronika i energoelektronika
 • Elektroenergetyka
 • Programowanie obiektowe w elektrotechnice

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Psychologia społeczna)
 • Wychowanie fizyczne

 

 

SPECJALNOŚĆ Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej:

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 • Technika świetlna i elektrotermia
 • Elektronika i energoelektronika
 • Elektroenergetyka
 • Programowanie obiektowe w elektrotechnice

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Psychologia społeczna)
 • Wychowanie fizyczne

 

 

SPECJALNOŚĆ Technika świetlna:

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 • Technika świetlna i elektrotermia
 • Elektronika i energoelektronika
 • Elektroenergetyka
 • Programowanie obiektowe w elektrotechnice

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Psychologia społeczna)
 • Wychowanie fizyczne

 

 

SPECJALNOŚĆ Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach:

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 • Technika świetlna i elektrotermia
 • Elektronika i energoelektronika
 • Elektroenergetyka
 • Programowanie obiektowe w elektrotechnice

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Psychologia społeczna)
 • Wychowanie fizyczne

 

 

SPECJALNOŚĆ Urządzenia i instalacje elektryczne:

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 • Technika świetlna i elektrotermia
 • Elektronika i energoelektronika
 • Elektroenergetyka
 • Programowanie obiektowe w elektrotechnice

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Psychologia społeczna)
 • Wychowanie fizyczne

SPECJALNOŚĆ Elektryczne układy mechatroniki:

SEMESTR 2:

 • Język angielski w technice
 •  Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Metody numeryczne w technice
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Zakłócenia w układów elektroenergetycznych
 • Technika wysokich napięć
 • Technika mikroprocesorowa
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Algorytmy decyzyjne w elektroenergetyce
 • Komputerowe wspomaganie projektowania w elektroenergetyce

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Podstawy ekonomii)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Zarządzanie projektami)

 

 

SPECJALNOŚĆ Inżynieria wysokich napięć:

SEMESTR 2:

 • Język angielski w technice
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Metody numeryczne w technice
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Zakłócenia w układów elektroenergetycznych
 • Technika wysokich napięć
 • Technika mikroprocesorowa
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Algorytmy decyzyjne w elektroenergetyce
 • Komputerowe wspomaganie projektowania w elektroenergetyce

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Podstawy ekonomii)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Zarządzanie projektami)

 

 

SPECJALNOŚĆ Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice:

SEMESTR 2:

 • Język angielski w technice
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Metody numeryczne w technice
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Zakłócenia w układów elektroenergetycznych
 • Technika wysokich napięć
 • Technika mikroprocesorowa
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Algorytmy decyzyjne w elektroenergetyce
 • Komputerowe wspomaganie projektowania w elektroenergetyce

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Podstawy ekonomii)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Zarządzanie projektami)

 

 

SPECJALNOŚĆ Sieci i automatyka elektroenergetyczna:

SEMESTR 2:

 • Język angielski w technice
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Metody numeryczne w technice
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Zakłócenia w układów elektroenergetycznych
 • Technika wysokich napięć
 • Technika mikroprocesorowa
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Algorytmy decyzyjne w elektroenergetyce
 • Komputerowe wspomaganie projektowania w elektroenergetyce

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Podstawy ekonomii)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Zarządzanie projektami)

 

 

SPECJALNOŚĆ Systemy elektroenergetyczne:

SEMESTR 2:

 • Język angielski w technice
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Metody numeryczne w technice
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Zakłócenia w układów elektroenergetycznych
 • Technika wysokich napięć
 • Technika mikroprocesorowa
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Algorytmy decyzyjne w elektroenergetyce
 • Komputerowe wspomaganie projektowania w elektroenergetyce

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Podstawy ekonomii)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Zarządzanie projektami)

 

 

SPECJALNOŚĆ Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej:

SEMESTR 2:

 • Język angielski w technice
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Metody numeryczne w technice
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Zakłócenia w układów elektroenergetycznych
 • Technika wysokich napięć
 • Technika mikroprocesorowa
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Algorytmy decyzyjne w elektroenergetyce
 • Komputerowe wspomaganie projektowania w elektroenergetyce

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Podstawy ekonomii)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Zarządzanie projektami)

 

 

SPECJALNOŚĆ Technika świetlna:

SEMESTR 2:

 • Język angielski w technice
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Metody numeryczne w technice
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Zakłócenia w układów elektroenergetycznych
 • Technika wysokich napięć
 • Technika mikroprocesorowa
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Algorytmy decyzyjne w elektroenergetyce
 • Komputerowe wspomaganie projektowania w elektroenergetyce

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Podstawy ekonomii)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Zarządzanie projektami)

 

 

SPECJALNOŚĆ Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach:

SEMESTR 2:

 • Język angielski w technice
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Metody numeryczne w technice
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Zakłócenia w układów elektroenergetycznych
 • Technika wysokich napięć
 • Technika mikroprocesorowa
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Algorytmy decyzyjne w elektroenergetyce
 • Komputerowe wspomaganie projektowania w elektroenergetyce

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Podstawy ekonomii)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Zarządzanie projektami)

 

 

SPECJALNOŚĆ Urządzenia i instalacje elektryczne:

SEMESTR 2:

 • Język angielski w technice
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki
 • Metody numeryczne w technice
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Zakłócenia w układów elektroenergetycznych
 • Technika wysokich napięć
 • Technika mikroprocesorowa
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Algorytmy decyzyjne w elektroenergetyce
 • Komputerowe wspomaganie projektowania w elektroenergetyce

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Podstawy ekonomii)
 • Przedmiot obieralny ekonomiczny (Zarządzanie projektami)

SPECJALNOŚĆ Elektryczne układy mechatroniki:

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Metody komputerowe w elektrodynamice
 • Algorytmy optymalizacji w projektowaniu
 • Nowe technologie w elektromechanice
 • Grafika komputerowa
 • Badanie układów napędowych w mechatronice
 • Projekt dyplomowy

 

 

SPECJALNOŚĆ Inżynieria wysokich napięć:

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Miernictwo wysokonapięciowe
 • Projektowanie wysokonapięciowych układów izolacyjnych
 • Projektowanie systemów pomiarowych w elektroenergetyce
 • Przesył i rozdział energii elektrycznej
 • Przedmiot obieralny (Eksploatacja urządzeń wysokiego napięcia)
 • Przedmiot obieralny (Pole elektromagnetyczne w układach wysokiego napięcia)

 

 

SPECJALNOŚĆ Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice:

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Sterowanie układów energoelektronicznych
 • Procesory sygnałowe
 • Dynamika systemów
 • Układy przekształtnikowe w odnawialnych źródłach energii

 

 

SPECJALNOŚĆ Sieci i automatyka elektroenergetyczna:

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Praca systemu elektroenergetycznego
 • Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
 • Przetwarzanie sygnałów w pomiarach i automatyce elektroenergetycznej
 • Projektowanie sieci i układów EAZ
 • Przedmiot obieralny specjalnościowy (Algorytmy pomiarowo-decyzyjne w EAZ)
 • Przedmiot obieralny specjalnościowy (Wybrane zagadnienia eksploatacji sieci dystrybucyjnej)

 

 

SPECJALNOŚĆ Systemy elektroenergetyczne:

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Praca i sterowanie systemem elektroenergetycznym
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym
 • Elektrownie jądrowe
 • Przedmiot obieralny (Nowoczesne technologie w przesyle i rozdziale energii elektrycznej)
 • Przedmiot obieralny (Współpraca elektrowni w mikrosieciach)

 

 

SPECJALNOŚĆ Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej:

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Wykorzystanie mikrokontrolerów oraz sterowników PLC w pomiarach
 • Projektowanie i symulacja układów elektronicznych
 • Wybrane problemy oceny jakości energii elektrycznej
 • Podstawy inżynierii biomedycznej

 

 

SPECJALNOŚĆ Technika świetlna:

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Sprzęt oświetleniowy
 • Procesy elektrocieplne
 • Technika oświetlania
 • Komputeryzacja projektowania
 • Projektowanie oświetlenia

 

 

SPECJALNOŚĆ Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach:

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Układy elektryczne i elektroniczne w przemyśle i pojazdach
 • Automatyka i informatyka w przemyśle i pojazdach
 • Budynek inteligentny
 • Technologie internetowe
 • Pojazdy hybrydowe
 • Systemy SCADA i sterowniki PLC
 • Techniki zabezpieczenia mienia

 

 

SPECJALNOŚĆ Urządzenia i instalacje elektryczne:

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Systemy instalacji elektrycznych w budynkach
 • Projektowanie i diagnostyka urządzeń rozdzielczych
 • Automatyka w budynkach
 • Procesy wielkoprądowe
 • Przedmiot obieralny (Obwody probiercze urządzeń elektroenergetycznych)
 • Przedmiot obieralny (Stany nieustalone w obwodach elektroenergetycznych)
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI:

Na kierunku ELEKTROTECHNIKA praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów. Zgodnie z planem studiów studenci odbywają praktykę na I stopniu studiów. Dla studiów stacjonarnych realizacja praktyk przypada na  przerwę międzysemestralną po semestrze IV w wymiarze 4 tygodni oraz po semestrze VI również w wymiarze 4 tygodni. Dla studiów niestacjonarnych realizacja praktyk przypada na przerwę międzysemestralną po semestrze VIII w wymiarze 6 tygodni. Na II stopniu studiów praktyki nie są realizowane.

Podstawowymi celami praktyk studenckich są:

 • rozwijanie dotychczas zdobytych umiejętności w rzeczywistych warunkach funkcjonowania firm,
 • przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
 • rozwijanie kompetencji związanych z pracą zespołową oraz umiejętnością podejmowania decyzji,
 • poznanie zakresu obowiązków i techniki pracy specjalistów na różnych stanowiskach,
 • poznanie organizacji i metod funkcjonowania przedsiębiorstw związanych z obszarem elektrotechniki,
 • pozyskiwanie kontaktów zawodowych pomocnych w okresie poszukiwania pracy po zakończeniu studiów.

Studenci mogą odbywać praktyki w zakładach pracy zlokalizowanych w całym kraju, których oferta jest zgodna z kierunkiem oraz zakresem studiów. Istnieje również możliwość odbywania praktyk w wiodących przedsiębiorstwach, których działalność jest silnie związana inżynierią elektryczną, z którymi współpracuje Centrum Karier i Praktyk Politechniki Poznańskiej. . Wymienić tu można m. in.: Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Philips Lighting Poland sp. z o.o., Solaris Bus&Coach S.A., ENEA S.A czy EXIDE TECHNOLOGIES S.A., a także: Modertrans Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o., MIKRONIKA Sp. z o.o., ASTAT sp. z o.o., H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., MAHLE Polska Sp. z o.o., MAHLE Behr Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., AE Group Polska sp. z o.o., Exact Systems S.A., Global Traffic Systems Sp. z o.o., Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., A. KAYSER Automotive Systems Polska Sp. z o.o., Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding, PAS Polska Sp. z o.o., FAMOT Pleszew Sp. z o.o., Karlik Spólka Jawna, P.P.H. WObit E.K.J.Ober s.c.

Studenci mają możliwość zaliczenia w całości lub części praktyki studenckiej na podstawie udziału w obozach naukowych, jeżeli program obozu odpowiada wymogom określonym dla praktyk realizowanych w ramach kierunku elektrotechnika.

 

PRAKTYKI I STAŻE - PROFIL PRAKTYCZNY:

Na kierunku ELEKTROTECHNIKA praktyki zawodowe stanowią integralną i jednocześnie bardzo ważną część programu studiów. Zgodnie z planem studiów, studenci odbywają praktyki wakacyjne oraz praktyki śródsemestralne. Praktyki wakacyjne realizowane są w przerwie międzysemestralnej po semestrze IV (w wymiarze 4 tygodni) oraz po semestrze VI (w wymiarze 8 tygodni). Praktyki śródsemestralne realizowane są w trakcie semestru 5 (w wymiarze 180 godzin), semestru 6 (w wymiarze 165 godzin) oraz semestru 7 (w wymiarze 210 godzin).

Podstawowymi celami praktyk studenckich są:

 • nabycie praktycznych umiejętności profilowanych w zakresie działalności wybranej firmy  partnerskiej,
 • rozwijanie dotychczas zdobytych umiejętności w rzeczywistych warunkach funkcjonowania firm,
 • przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
 • rozwijanie kompetencji związanych z pracą zespołową oraz umiejętnością podejmowania decyzji,
 • poznanie zakresu obowiązków i techniki pracy specjalistów na różnych stanowiskach,
 • poznanie organizacji i metod funkcjonowania przedsiębiorstw związanych z obszarem elektrotechniki,
 • pozyskiwanie kontaktów zawodowych pomocnych w okresie poszukiwania pracy po zakończeniu studiów.

Studenci odbywają wszystkie praktyki w przedsiębiorstwach będących partnerami Politechniki Poznańskiej, biorącymi udział w kształceniu studentów na kierunku ELEKTROTECHNIKA - PROFIL PRAKTYCZNY. Są to: Solaris Bus&Coach S.A., Modertrans Sp. z o.o. oraz ENEA S.A.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI:

Absolwenci kierunku ELEKTROTECHNIKA są wszechstronnie przygotowani do kreatywnego myślenia i działania, podejmowania i realizacji samodzielnych zadań inżynierskich oraz naukowo-badawczych, jak również twórczej pracy zespołowej. Potrafią stosować osiągnięcia informatyki we wszelkich gałęziach szeroko rozumianej elektryczności. Stanowią poszukiwaną kadrę techniczną zarówno w małych firmach, jak i dużych zakładach przemysłowych, w biurach projektowych i konstrukcyjnych, laboratoriach i ośrodkach naukowo-badawczych, w których wykorzystywane są różnorodne nowoczesne urządzenia i systemy elektryczne, elektroniczne oraz informatyczne. Są poszukiwanymi specjalistami nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Przykładowe oferowane miejsca pracy po ukończeniu kierunku ELEKTROTECHNIKA:

 • działy projektów i działy marketingu w firmach dostarczających sprzęt oświetleniowy,
 • firmy i biura związane z projektowaniem oświetlenia wnętrz i oświetlenia zewnętrznego (iluminacji obiektów),
 • placówki naukowo-techniczne, biura projektowe, architektoniczne i jednostki badawcze,
 • firmy produkujące przetworniki elektromechaniczne i elektromagnetyczne, układy z tymi przetwornikami,
 • zakłady produkcyjne maszyn elektrycznych i transformatorów,
 • firmy dostarczające układy wykonawcze automatyki i robotyki oraz elementy i systemy mechatroniczne,
 • przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej i kolejowej,
 • działy Głównego Energetyka w zakładach przemysłowych,
 • firmy w obszarze szeroko rozumianych usług sterowania mikroprocesorowego,
 • przedsiębiorstwa energetyki zawodowej – zakłady z sektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej
 • firmy informatyczne obsługujące elektroenergetykę zawodową,
 • elektrownie i elektrociepłownie,
 • firmy projektujące oraz instalacyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz budynków inteligentnych,
 • biura projektów elektroenergetycznych,
 • inspektoraty gospodarki energetycznej,
 • firmy wykonawcze w dziedzinie budowy sieci, urządzeń elektrycznych i elektrowni,
 • zakłady wytwarzające elementy wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów,
 • firmy zajmujące się produkcją urządzeń elektromobilnych oraz osprzętu dla elektromobilności,
 • serwisy pojazdów (autoryzowane oraz niezależne) oraz stacje diagnostyczne,
 • zakłady wytwarzające urządzenia do diagnostyki pojazdów samochodowych,
 • firmy świadczące usługi informatyczne w zakresie programowania, baz danych, sieci komputerowych, itp.,
 • sektory nauki, techniki i przemysłu związane z pomiarami, elektroniką oraz optoelektroniką.

Absolwent kierunku ELEKTROTECHNIKA bez problemu poradzi sobie również z prowadzeniem indywidualnej działalności gospodarczej w zakresie:

 • szeroko rozumianej elektrotechniki,
 • energetyki,
 • elektromechaniki,
 • elektroniki,
 • informatyki stosowanej,
 • elektromobilności.

Uzyskany tytuł zawodowy inżyniera  po zakończeniu studiów pierwszego stopnia umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

Ukończenie studiów drugiego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego  magistra inżyniera pozwala, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

KARIERA PO STUDIACH - PROFIL PRAKTYCZNY:

Absolwenci kierunku ELEKTROTECHNIKA są wszechstronnie przygotowani do kreatywnego myślenia, działania, podejmowania i realizacji samodzielnych zadań inżynierskich oraz naukowo-badawczych, jak również twórczej pracy zespołowej. Potrafią zastosować osiągnięcia informatyki we wszelkich gałęziach szeroko rozumianej elektryczności. Stanowią poszukiwaną kadrę techniczną zarówno w małych firmach prywatnych, jak i dużych zakładach przemysłowych, w biurach projektowych i konstrukcyjnych, laboratoriach i ośrodkach naukowo-badawczych, w których wykorzystywane są różnorodne nowoczesne urządzenia i systemy elektryczne, elektroniczne oraz informatyczne. Są poszukiwanymi specjalistami nie tylko w kraju, ale i za granicą.

W związku z udziałem w procesie kształcenia  specjalistów  firm z branży elektrotechnicznej (Solaris Bus&Coach S.A., Modertrans Sp. z o.o. oraz ENEA S.A.) studenci uzyskują dodatkowe umiejętności praktyczne, a absolwent jest jeszcze lepiej przygotowany do podjęcia pracy w zakładach przemysłowych oraz biurach konstrukcyjnych i projektowych. Obok ogólnego wykształcenia inżynierskiego z obszaru elektrotechniki absolwenci profilu praktycznego są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia pracy w zakładach, w których odbywali praktyki.

Przykładowe oferowane miejsca pracy po ukończeniu kierunku ELEKTROTECHNIKA:

 • działy projektów i działy marketingu w firmach dostarczających sprzęt oświetleniowy,
 • placówki naukowo-techniczne, biura projektowe, architektoniczne i jednostki badawcze,
 • firmy produkujące przetworniki elektromechaniczne i elektromagnetyczne, układy z tymi przetwornikami,
 • przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej i kolejowej,
 • działy Głównego Energetyka w zakładach przemysłowych,
 • firmy w obszarze szeroko rozumianych usług sterowania mikroprocesorowego,
 • przedsiębiorstwa energetyki zawodowej – zakłady z sektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej
 • firmy informatyczne obsługujące elektroenergetykę zawodową,
 • elektrownie i elektrociepłownie,
 • firmy projektujące oraz instalacyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz budynków inteligentnych,
 • biura projektów elektroenergetycznych,
 • inspektoraty gospodarki energetycznej,
 • firmy wykonawcze w dziedzinie budowy sieci, urządzeń elektrycznych i elektrowni,
 • zakłady wytwarzające elementy wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów,
 • firmy zajmujące się produkcją urządzeń elektromobilnych oraz osprzętu dla elektromobilności,
 • serwisy pojazdów (autoryzowane oraz niezależne) oraz stacje diagnostyczne,
 • zakłady wytwarzające urządzenia do diagnostyki pojazdów samochodowych,
 • firmy świadczące usługi informatyczne w zakresie programowania, baz danych, sieci komputerowych, itp.,
 • sektory nauki, techniki i przemysłu związane z pomiarami, elektroniką oraz optoelektroniką.

Absolwent kierunku ELEKTROTECHNIKA bez problemu poradzi sobie również z prowadzeniem indywidualnej działalności gospodarczej w zakresie:

 • szeroko rozumianej elektrotechniki,
 • energetyki,
 • elektromechaniki,
 • elektroniki,
 • informatyki stosowanej,
 • elektromobilności.

Uzyskany tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

Absolwent profilu praktycznego będzie przygotowany także do studiowania na studiach II stopnia (magisterskich), po których będzie mógł, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ubiegać się o pełne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

CZAS TRWANIA STUDIÓW:                     

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zdolności i zamiłowanie do przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka, technika)
 • zainteresowania z zakresu: elektrotechniki, elektroniki, mechatroniki, napędów elektrycznych, motoryzacji, elektromobilności, odnawialnych źródeł energii i energetyki
 • kreatywność, skrupulatność, rzetelność w wykonywaniu swojej pracy
 • chęć ciągłego dokształcania się
 • umiejętność pracy w zespole
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

OPIS KSZTAŁCENIA:

Potrzeby dynamicznie rozbudowującego się w Wielkopolsce otoczenia gospodarczego-przemysłowego związanego z inżynierią elektryczną (Volkswagen Poznań, Solaris, Modertrans, MPK Poznań, ENEA, Philips oraz wiele mniejszych i nowopowstających zakładów produkcyjnych i usługowych) wpływają na duże zapotrzebowanie wykwalifikowanych specjalistów działających w obszarze szeroko pojętej inżynierii elektrycznej i gwarantują możliwość znalezienia zatrudnienia oraz wysokie zarobki dla Absolwentów kierunku elektrotechnika. Naprzeciw potrzebom otoczenia gospodarczego-przemysłowego wychodzi Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki oferując kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA. Kierunek ten należy do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak Automatyka i robotyka, Energetyka, Elektronika i telekomunikacja, Informatyka, Mechatronika.

Kształcenie ma charakter profilowy. Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu elektrotechniki, automatyki, elektroniki, informatyki, elektroenergetyki oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (tj. matematyki, fizyki, metod numerycznych, inżynierii materiałowej, geometrii i grafiki inżynierskiej, podstaw techniki świetlnej, promieniowania optycznego i elektrotermii, elektrodynamiki technicznej). W trakcie studiów, student poznaje szereg zagadnień związanych z napędem elektrycznym, maszynami elektrycznymi, energoelektroniką, techniką świetlną, odnawialnymi źródłami energii, elektroenergetyką, kompatybilnością elektromagnetyczną czy metrologią, tj. zagadnień, które mają istotne znaczenie w obszarze szeroko rozumianej inżynierii elektrycznej. Szczególny nacisk jest kładziony na przedmioty kierunkowe takie jak: teoria obwodów, teoria pola elektromagnetycznego, metrologia, elektronika i energoelektronika, maszyny elektryczne, technika mikroprocesorowa, elektroenergetyka, technika wysokich napięć, mechanika i mechatronika, urządzenia elektryczne, komputeryzacja projektowania w elektrotechnice, odnawialne źródła energii, optoelektronika, ergonomia i bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych oraz przesył i dystrybucja energii elektrycznej.

W końcowym etapie studiów studenci mogą wybrać ścieżkę kształcenia poprzez obieralność przedmiotów zgrupowanych w pięciu zakresach tematycznych:

 • Elektromobilność i układy elektryczne w pojazdach i przemyśle,
 • Elektronika, pomiary i technika świetlna,
 • Systemy i elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa,
 • Układy izolacyjne, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne,
 • Układy przetwarzania energii i systemy sterowania w mechatronice.

Zależnie od wybranej ścieżki dalszej edukacji studenci zapoznają się z przedmiotami specjalistycznymi, takimi jak np.: układy elektryczne i elektroniczne w pojazdach, systemy SCADA i sterowniki PLC w przemyśle, budynek inteligentny, elektromobilność i magazyny energii, kompatybilność elektromagnetyczna, projektowanie oświetlenia w systemach CAD, komputerowe wspomaganie pomiarów w przemyśle, analogowe i cyfrowe układy elektroniczne, elektryczne i informatyczne układy mechatroniki, układy przetwarzania energii w systemach OZE i pojazdach elektrycznych, komputerowe metody projektowania i sterowania systemów, wysokonapięciowe układy izolacyjne, eksploatacja i diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych, instalacje niskonapięciowe i automatyka budynkowa, wytwarzanie i przesył energii elektrycznej, automatyka zabezpieczeniowa w sieciach i elektrowniach, sterowanie i eksploatacja systemu elektroenergetycznego.

Studia na pierwszym stopniu kierunku ELEKTROTECHNIKA kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL PRAKTYCZNY

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL PRAKTYCZNY

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:    

 • zdolności i zamiłowanie do przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka, technika),
 • zainteresowania z zakresu: elektrotechniki, elektroniki, mechatroniki, napędów elektrycznych, motoryzacji, elektromobilności, odnawialnych źródeł energii i energetyki,
 • kreatywność, skrupulatność, rzetelność w wykonywaniu swojej pracy,
 • chęć ciągłego dokształcania się,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

OPIS KSZTAŁCENIA:

Potrzeby dynamicznie rozbudowującego się w Wielkopolsce otoczenia gospodarczego-przemysłowego związanego z inżynierią elektryczną (Volkswagen Poznań, Solaris, Modertrans, MPK Poznań, ENEA, Philips oraz wiele mniejszych i nowopowstających zakładów produkcyjnych i usługowych) oraz mnogość dobrze płatnych ofert pracy w zawodach wymagających znajomości inżynierii elektrycznej, wskazują na duże zapotrzebowanie na specjalistów działających w obszarze szeroko pojętej elektrotechniki. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej oferując kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA. Kierunek ten należy do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych  i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak Automatyka i robotyka, Energetyka, Elektronika i telekomunikacja, Informatyka, Mechatronika.

Kształcenie ma charakter profilowy. Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu elektrotechniki, automatyki, elektroniki, informatyki, elektroenergetyki oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (tj. matematyka, fizyka, metody numeryczne, inżynieria materiałowa, geometria i grafika inżynierska, podstawy techniki świetlnej, promieniowania optycznego i elektrotermii, elektrodynamika techniczna). W trakcie studiów, student poznaje szereg zagadnień związanych z napędem elektrycznym, maszynami elektrycznymi, energoelektroniką, techniką świetlną, odnawialnymi źródłami energii, elektroenergetyką, kompatybilnością elektromagnetyczną czy metrologią, tj. zagadnień, które mają istotne znaczenie w obszarze szeroko rozumianej elektrotechniki. Szczególny nacisk jest kładziony na przedmioty kierunkowe takie jak: teoria obwodów, teoria pola elektromagnetycznego, metrologia, elektronika i energoelektronika, maszyny elektryczne, technika mikroprocesorowa, elektroenergetyka, technika wysokich napięć, mechanika i mechatronika, urządzenia elektryczne, komputeryzacja projektowania w elektrotechnice, odnawialne źródła energii, optoelektronika, ergonomia i bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych oraz przesył i dystrybucja energii elektrycznej.

W końcowym etapie studiów studenci decydują o dalszym wyborze ścieżki kształcenia poprzez wybór przedmiotów obieralnych w jednym z dwóch zakresów , tj.:

 • Elektromobilności i układów elektrycznych w pojazdach i przemyśle,
 • Systemów i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

Zależnie od obranej ścieżki dalszego kształcenia studenci zapoznają się z przedmiotami specjalistycznymi, takimi jak: układy elektryczne i elektroniczne w pojazdach, automatyka i informatyka w przemyśle, systemy SCADA i sterowniki PLC w przemyśle, systemy CAD i kompatybilność elektromagnetyczna, elektromobilność i magazyny energii, budynek inteligentny, wytwarzanie i przesył energii elektrycznej, zarządzanie energią elektryczną i sterowanie popytem, źródła lokalne i sieci dystrybucyjne, automatyka zabezpieczeniowa w sieciach i elektrowniach, sterowanie i eksploatacja systemu elektroenergetycznego, bezpieczeństwo elektroenergetyczne.

Praktyczny charakter kierunku studiów stanowi uzupełnienie oferty edukacyjnej Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej i daje szansę studentom na zdobycie wysokiego, popartego praktyką w renomowanych firmach, wykształcenia na nowoczesnym i uznanym na rynku pracy kierunku studiów inżynierskich. Nabór na profil praktyczny realizowany jest w trakcie semestru IV w porozumieniu z przedsiębiorstwami partnerskimi. Po spotkaniu informacyjnym przedsiębiorstwa przeprowadzają rekrutację, w wyniku której z wybranymi studentami podpisywane są trójstronne umowy, natomiast  studenci składają podania o przeniesienie na profil praktyczny. Część praktyczna kształcenia realizowana jest od semestru V do VII. Studenci przez dwa dni w tygodniu kształcą się w jednym z przedsiębiorstw partnerskich współtworzących kierunek ELEKTROTECHNIKA (ENEA S.A., Modertrans Sp. z o.o. oraz Solaris Bus&Coach S.A.), odbywając w nich dodatkowo praktyki letnie.

Studia na pierwszym stopniu kierunku ELEKTROTECHNIKA kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 4,5 roku (9 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:    

 • zdolności i zamiłowanie do przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka, technika)
 • zainteresowania z zakresu: elektrotechniki, elektroniki, mechatroniki, napędów elektrycznych, motoryzacji, elektromobilności, odnawialnych źródeł energii i energetyki
 • kreatywność, skrupulatność, rzetelność w wykonywaniu swojej pracy
 • chęć ciągłego dokształcania się
 • umiejętność pracy w zespole
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

OPIS KSZTAŁCENIA:

Potrzeby dynamicznie rozbudowującego się w Wielkopolsce otoczenia gospodarczego-przemysłowego związanego z inżynierią elektryczną (Volkswagen Poznań, Solaris, Modertrans, MPK Poznań, ENEA, Philips oraz wiele mniejszych i nowopowstających zakładów produkcyjnych i usługowych) oraz mnogość dobrze płatnych ofert pracy w zawodach wymagających znajomości inżynierii elektrycznej, wskazują na duże zapotrzebowanie na specjalistów działających w obszarze szeroko pojętej elektrotechniki. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej oferując kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA. Kierunek ten należy do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak Automatyka i robotyka, Energetyka, Elektronika i telekomunikacja, Informatyka, Mechatronika.

Kształcenie ma charakter profilowy. Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu elektrotechniki, automatyki, elektroniki, informatyki, elektroenergetyki oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (tj. matematyka, fizyka, metody numeryczne, inżynieria materiałowa, geometria i grafika inżynierska, podstawy techniki świetlnej, promieniowania optycznego i elektrotermii, elektrodynamika techniczna). W trakcie studiów, student poznaje szereg zagadnień związanych z napędem elektrycznym, maszynami elektrycznymi, energoelektroniką, techniką świetlną, odnawialnymi źródłami energii, elektroenergetyką, kompatybilnością elektromagnetyczną czy metrologią, tj. zagadnień, które mają istotne znaczenie w obszarze szeroko rozumianej elektrotechniki. Szczególny nacisk jest kładziony na przedmioty kierunkowe takie jak: teoria obwodów, teoria pola elektromagnetycznego, metrologia, elektronika i energoelektronika, maszyny elektryczne, technika mikroprocesorowa, elektroenergetyka, technika wysokich napięć, mechanika i mechatronika, urządzenia elektryczne, komputeryzacja projektowania w elektrotechnice, odnawialne źródła energii, optoelektronika, ergonomia i bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych oraz przesył i dystrybucja energii elektrycznej.

W końcowym etapie studiów studenci mogą wybrać ścieżkę kształcenia poprzez obieralność przedmiotów zgrupowanych w pięciu różnych zakresach:

 • Elektromobilność i układy elektryczne w pojazdach i przemyśle,
 • Elektronika, pomiary i technika świetlna,
 • Systemy i elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa,
 • Układy izolacyjne, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne,
 • Układy przetwarzania energii i systemy sterowania w mechatronice.

Zależnie od obranej ścieżki dalszego kształcenia studenci zapoznają się z przedmiotami specjalistycznymi, takimi jak np.: układy elektryczne i elektroniczne w pojazdach, systemy SCADA i sterowniki PLC w przemyśle, budynek inteligentny, elektromobilność i magazyny energii, kompatybilność elektromagnetyczna, projektowanie oświetlenia w systemach CAD, komputerowe wspomaganie pomiarów w przemyśle, analogowe i cyfrowe układy elektroniczne, elektryczne i informatyczne układy mechatroniki, układy przetwarzania energii w systemach OZE i pojazdach elektrycznych, komputerowe metody projektowania i sterowania systemów, wysokonapięciowe układy izolacyjne, eksploatacja i diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych, instalacje niskonapięciowe i automatyka budynkowa, wytwarzanie i przesył energii elektrycznej, automatyka zabezpieczeniowa w sieciach i elektrowniach, sterowanie i eksploatacja systemu elektroenergetycznego.

Studia na pierwszym stopniu kierunku ELEKTROTECHNIKA kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Kierunek prowadzony w języku polskim oraz w języku angielskim.

CZAS TRWANIA STUDIÓW:         

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • Inteligentne systemy pomiarowe (prezentacja specjalności znajduje się TUTAJ)
 • Inżynieria wysokich napięć (prezentacja specjalności znajduje się TUTAJ)
 • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice (prezentacja specjalności znajduje się TUTAJ)
 • Sieci i automatyka elektroenergetyczna (prezentacja specjalności znajduje się TUTAJ)   
 • Systemy napędowe w przemyśle i elektromobilności (prezentacja specjalności znajduje się TUTAJ)  
 • Technika świetlna (prezentacja specjalności znajduje się TUTAJ)
 • Układy elektryczne w przemyśle i pojazdach (prezentacja specjalności znajduje się TUTAJ)
 • Urządzenia i instalacje elektryczne (prezentacja specjalności znajduje się TUTAJ)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zdolności i zamiłowanie do przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka, technika),
 • zainteresowania z zakresu: elektrotechniki, elektroniki, mechatroniki, napędów elektrycznych, motoryzacji, elektromobilności, odnawialnych źródeł energii i energetyki,
 • kreatywność, skrupulatność, rzetelność w wykonywaniu swojej pracy,
 • chęć ciągłego dokształcania się,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

OPIS KSZTAŁCENIA:

Potrzeby dynamicznie rozbudowującego się w Wielkopolsce otoczenia gospodarczego-przemysłowego związanego z inżynierią elektryczną (Volkswagen Poznań, Solaris, Modertrans, MPK Poznań, ENEA, Philips oraz wiele mniejszych i nowopowstających zakładów produkcyjnych i usługowych) oraz rosnąca liczba dobrze płatnych ofert pracy w zawodach wymagających znajomości inżynierii elektrycznej, wskazują na duże zapotrzebowanie na specjalistów działających w obszarze szeroko pojętej elektrotechniki. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej oferując kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA. Kierunek ten należy do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak Automatyka i robotyka, Energetyka, Elektronika i telekomunikacja, Informatyka, Mechatronika.

Kształcenie ma charakter profilowy. Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu elektrotechniki, automatyki, elektroniki, informatyki, elektroenergetyki oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (tj. matematyka czy metody numeryczne w technice). W trakcie studiów, student poznaje szereg zagadnień związanych z napędem elektrycznym, maszynami elektrycznymi, energoelektroniką, techniką świetlną, odnawialnymi źródłami energii, elektroenergetyką, kompatybilnością elektromagnetyczną czy metrologią, tj. zagadnień, które mają istotne znaczenie w obszarze szeroko rozumianej elektrotechniki.

Szczególny nacisk kładziony jest na przedmioty typowo kierunkowe jak: wybrane zagadnienia elektrotechniki, elektromechaniczne systemy napędowe, pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych, zakłócenia w układach elektroenergetycznych, technika świetlna i elektrotermia, elektronika i energoelektronika, technika wysokich napięć, elektroenergetyka, technika mikroprocesorowa, kompatybilność elektromagnetyczna, wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów, komputerowe systemy pomiarowe, algorytmy decyzyjne w elektroenergetyce, komputerowe wspomaganie projektowania w elektroenergetyce, programowanie obiektowe w elektrotechnice.

Studenci mogą wybrać ścieżkę kształcenia już od pierwszego semestru studiów obierając jedną w ośmiu specjalności:

 • Inteligentne systemy pomiarowe
 • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
 • Systemy napędowe w przemyśle i elektromobilności
 • Technika świetlna
 • Układy elektryczne w przemyśle i pojazdach
 • Inżynieria wysokich napięć
 • Sieci i automatyka elektroenergetyczna
 • Urządzenia i instalacje elektryczne

Zależnie od wybranej dalszej ścieżki kształcenia studenci zapoznają się z przedmiotami specjalistycznymi, takimi jak np.: metody komputerowe w elektrodynamice, badanie układów napędowych w mechatronice, projektowanie wysokonapięciowych układów izolacyjnych, przesył i rozdział energii elektrycznej, sterowanie układów energoelektronicznych, procesory sygnałowe, praca systemu elektroenergetycznego, elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, wytwarzanie energii elektrycznej, elektrownie jądrowe, wybrane problemy oceny jakości energii elektrycznej, podstawy inżynierii biomedycznej, procesy elektrocieplne, projektowanie oświetlenia, układy elektryczne i elektroniczne w przemyśle i pojazdach, budynek inteligentny, pojazdy hybrydowe, techniki zabezpieczania mienia, projektowanie i diagnostyka urządzeń rozdzielczych, procesy wielkoprądowe.

Studia na drugim stopniu kierunku ELEKTROTECHNIKA kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

WAŻNE!

Wybór specjalności odbywa się na etapie rekrutacji w dniu egzaminu kwalifikacyjnego.

Kandydat wskazuje maksymalnie 3 specjalności, gdzie pierwsza stanowi najwyższą preferencję, a trzecia najniższą. Wybór preferencji nie jest równoznaczny z przydziałem do wybranej specjalności. Ostateczny przydział dokonany będzie nie tylko na podstawie wskazanej przez studenta preferencji, ale także z uwzględnieniem listy rankingowej ustalonej według wyniku testu kwalifikacyjnego i średniej z pierwszego stopnia studiów oraz liczebności tworzonych grup. Warunkiem uruchomienia specjalności jest przydzielenie do niej co najmniej 15 studentów, przy czym zakłada się uruchomienie maksymalnie dwóch grup laboratoryjnych w ramach jednej specjalności.

Listy z przydziałami udostępnione będą na stronie internetowej wydziału do 7 dni po dniu egzaminu kwalifikacyjnego.

Kandydaci przystępujący do egzaminu kwalifikacyjnego według procedury odwołania od decyzji UKR, mogą wybierać tylko spośród już uruchomionych specjalności.

DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 2 lata (4 semestry)

SPECJALNOŚCI:


•    Inteligentne systemy pomiarowe (prezentacja specjalności znajduje się TUTAJ)
•    Inżynieria wysokich napięć (prezentacja specjalności znajduje się TUTAJ)
•    Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice (prezentacja specjalności znajduje się TUTAJ)
•    Sieci i automatyka elektroenergetyczna (prezentacja specjalności znajduje się TUTAJ)
•    Systemy napędowe w przemyśle i elektromobilności (prezentacja specjalności znajduje się TUTAJ)
•    Technika świetlna (prezentacja specjalności znajduje się TUTAJ)
•    Układy elektryczne w przemyśle i pojazdach (prezentacja specjalności znajduje się TUTAJ)
•    Urządzenia i instalacje elektryczne (prezentacja specjalności znajduje się TUTAJ)


PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:    
•    zdolności i zamiłowanie do przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka, technika),
•    zainteresowania z zakresu: elektrotechniki, elektroniki, mechatroniki, napędów elektrycznych, motoryzacji, elektromobilności, odnawialnych źródeł energii i energetyki,
•    kreatywność, skrupulatność, rzetelność w wykonywaniu swojej pracy,
•    chęć ciągłego dokształcania się,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji.


UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
•    magister inżynier 
 

OPIS KSZTAŁCENIA:
Potrzeby dynamicznie rozbudowującego się w Wielkopolsce otoczenia gospodarczego-przemysłowego związanego z inżynierią elektryczną (Volkswagen Poznań, Solaris, Modertrans, MPK Poznań, ENEA, Philips oraz wiele mniejszych i nowopowstających zakładów produkcyjnych i usługowych) oraz mnogość dobrze płatnych ofert pracy w zawodach wymagających znajomości inżynierii elektrycznej, wskazują na duże zapotrzebowanie na specjalistów działających w obszarze szeroko pojętej elektrotechniki. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej oferując kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA. Kierunek ten należy do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak Automatyka i robotyka, Energetyka, Elektronika i telekomunikacja, Informatyka, Mechatronika.
Kształcenie ma charakter profilowy. Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu elektrotechniki, automatyki, elektroniki, informatyki, elektroenergetyki oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (tj. matematyka czy metody numeryczne w technice). W trakcie studiów, student poznaje szereg zagadnień związanych z napędem elektrycznym, maszynami elektrycznymi, energoelektroniką, techniką świetlną, odnawialnymi źródłami energii, elektroenergetyką, kompatybilnością elektromagnetyczną czy metrologią, tj. zagadnień, które mają istotne znaczenie w obszarze szeroko rozumianej elektrotechniki.
Szczególny nacisk kładziony jest na przedmioty typowo kierunkowe jak: wybrane zagadnienia elektrotechniki, elektromechaniczne systemy napędowe, pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych, zakłócenia w układach elektroenergetycznych, technika świetlna i elektrotermia, elektronika i energoelektronika, technika wysokich napięć, elektroenergetyka, technika mikroprocesorowa, kompatybilność elektromagnetyczna, wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów, komputerowe systemy pomiarowe, algorytmy decyzyjne w elektroenergetyce, komputerowe wspomaganie projektowania w elektroenergetyce, programowanie obiektowe w elektrotechnice.
Studenci mogą wybrać ścieżkę kształcenia już od pierwszego semestru studiów obierając jedną w ośmiu specjalności:
•    Inteligentne systemy pomiarowe
•    Inżynieria wysokich napięć
•    Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
•    Sieci i automatyka elektroenergetyczna
•    Systemy napędowe w przemyśle i elektromobilności
•    Technika świetlna
•    Układy elektryczne w przemyśle i pojazdach
•    Urządzenia i instalacje elektryczne
Zależnie od wybranej ścieżki dalszego kształcenia studenci zapoznają się z przedmiotami specjalistycznymi, takimi jak np.: metody komputerowe w elektrodynamice, badanie układów napędowych w mechatronice, projektowanie wysokonapięciowych układów izolacyjnych, przesył i rozdział energii elektrycznej, sterowanie układów energoelektronicznych, procesory sygnałowe, praca systemu elektroenergetycznego, elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, wytwarzanie energii elektrycznej, elektrownie jądrowe, wybrane problemy oceny jakości energii elektrycznej, podstawy inżynierii biomedycznej, procesy elektrocieplne, projektowanie oświetlenia, układy elektryczne i elektroniczne w przemyśle i pojazdach, budynek inteligentny, pojazdy hybrydowe, techniki zabezpieczania mienia, projektowanie i diagnostyka urządzeń rozdzielczych, procesy wielkoprądowe.

WAŻNE!

Wybór specjalności odbywa się na etapie rekrutacji, w dniu egzaminu kwalifikacyjnego.