Informatyka

Całość przeczytasz w 32 minuty.

 

Jeśli fascynuje Cię rozwój informatyki i jej zastosowania, posiadasz zdolność logicznego myślenia i kreatywność oraz chcesz dołączyć do elity najlepszych studentów w kraju, to kierunek INFORMATYKA jest właśnie dla Ciebie! 

Na kierunku INFORMATYKA kształcimy wysokokwalifikowane kadry, w ścisłym związku z badaniami naukowymi, rozwojem technologii i innowacji oraz we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Student kierunku INFORMATYKA zna metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu zadań informatycznych z zakresu analizy złożoności obliczeniowej algorytmów, budowy systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, implementacji języków programowania, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania, wspomagania decyzji, aplikacji internetowych oraz systemów wbudowanych.

Daje to mu umiejętność identyfikowania i rozwiązywania szerokiego spectrum problemów pojawiających się w pracy informatyka w przemyśle, biznesie i administracji, między innymi dzięki wykształceniu umiejętność analizy i syntezy informacji różnego typu i z zakresu różnych dyscyplin, umiejętności wykorzystania do formułowania i rozwiązywania problemów informatycznych metod analitycznych i symulacyjnych oraz umiejętność planowania i przeprowadzania eksperymentów, w tym pomiarów i symulacji komputerowych, i interpretacji uzyskanych wyników.

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi
 • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
 • dobre oceny z nauk ścisłych

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia tego kierunku posiada wiedzę z zakresu kluczowych zagadnień informatyki oraz umiejętności praktyczne w zakresie: obsługi i konfiguracji komputerów oraz urządzeń peryferyjnych, obsługi i konfiguracji systemów operacyjnych, obsługi i instalacji szerokiego spektrum oprogramowania oraz programowania z użyciem najpopularniejszych języków programowania, w tym języków aplikacji graficznych, z zaawansowanym graficznym interfejsem użytkownika.

Ponadto, studia inżynierskie przygotują absolwenta do zgodnego z zasadami sztuki projektowania, programowania i użytkowania systemów informatycznych, baz danych i sieci komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wykorzystania właściwych rozwiązań sprzętowych i programowych dostosowanych do konkretnych zadań i zastosowań w przemyśle, biznesie i administracji.

Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program kształcenia gwarantuje, że student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań informatycznych dotyczących m.in. programowania w logice, formalnej specyfikacji i weryfikacji oprogramowania, a także zadań z zakresu fizyki, elektroniki i automatyki. Takie efekty kształcenia generuje grupa modułów kształcenia, takich jak: Analiza matematyczna, Matematyka dyskretna, Algebra liniowa, Logika obliczeniowa, Metody probabilistyczne. Rozwijają one zaawansowane ogólne umiejętności intelektualne studentów oraz przygotowują do prowadzenia badań naukowych w przyszłości.

Przyczynia się do tego również moduł kształcenia Fizyka dla informatyków, który gwarantuje z kolei, że student ma specjalistyczną wiedzę z fizyki przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań informatycznych dotyczących np. grafiki komputerowej i symulacji zjawisk fizycznych w grach komputerowych.

Zestaw następujących modułów kształcenia: Algorytmy i struktury danych, Algorytmika praktyczna, Systemy operacyjne, Programowanie deklaratywne, niskopoziomowe i obiektowe, Optymalizacja kombinatoryczna, Podstawy techniki cyfrowej, Architektura systemów komputerowych, Badania operacyjne, Systemy baz danych, Statystyka i analiza danych, Grafika komputerowa i wizualizacja, Sieci komputerowe, Inżynieria oprogramowania, Wspomaganie decyzji, Komunikacja człowiek-komputer, Sztuczna inteligencja, Systemy wbudowane, Aplikacje internetowe i Bezpieczeństwo systemów informatycznych, gwarantuje, że student kierunku Informatyka zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu zadań informatycznych z zakresu analizy złożoności obliczeniowej algorytmów, budowy systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, implementacji języków programowania, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania, wspomagania decyzji, aplikacji internetowych oraz systemów wbudowanych.

Z tą ostatnią kwestią wiąże się umiejętność wykorzystania do formułowania i rozwiązywania problemów informatycznych metod analitycznych i symulacyjnych oraz umiejętność planowania i przeprowadzania eksperymentów, w tym pomiarów i symulacji komputerowych, i interpretacji uzyskanych wyników. Osiągnięcie tych kwalifikacji gwarantuje grupa modułów: Metody probabilistyczne, Optymalizacja kombinatoryczna, Badania operacyjne, Statystyka i analiza danych, Wspomaganie decyzji, Sztuczna inteligencja, Podstawy robotyki, elektroniki i automatyki, Pracownia inżynierska.

Program studiów zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie standardu B2 i językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. W trakcie tych studiów, stosując odpowiednie metody kształcenia, rozwijane są tzw. kompetencje miękkie absolwentów, umiejętność zastosowania wiedzy i formułowania opinii, dyskusji ze specjalistami i niespecjalistami (w tym w języku angielskim) oraz dalszego samodzielnego studiowania – absolwenci są przygotowani do uczenia się przez całe życie. Swoją wiedzę i umiejętności absolwent powinien umieć wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Pierwszy stopień niestacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:                      

 • 4 lata (8 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:                         -

 • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnym
 • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
 • dobre oceny z nauk ścisłych

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia tego kierunku posiada wiedzę z zakresu kluczowych zagadnień informatyki oraz umiejętności praktyczne w zakresie: obsługi i konfiguracji komputerów oraz urządzeń peryferyjnych, obsługi i konfiguracji systemów operacyjnych, obsługi i instalacji szerokiego spektrum oprogramowania oraz programowania z użyciem najpopularniejszych języków programowania, w tym języków aplikacji graficznych, z zaawansowanym graficznym interfejsem użytkownika.

Ponadto, studia inżynierskie przygotują absolwenta do zgodnego z zasadami sztuki projektowania, programowania i użytkowania systemów informatycznych, baz danych i sieci komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wykorzystania właściwych rozwiązań sprzętowych i programowych dostosowanych do konkretnych zadań i zastosowań w przemyśle, biznesie i administracji.

Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program kształcenia gwarantuje, że student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań informatycznych dotyczących m.in. programowania w logice, formalnej specyfikacji i weryfikacji oprogramowania, a także zadań z zakresu fizyki, elektroniki i automatyki. Takie efekty kształcenia generuje grupa modułów kształcenia, takich jak: Analiza matematyczna, Matematyka dyskretna, Algebra liniowa, Logika obliczeniowa, Metody probabilistyczne. Rozwijają one zaawansowane ogólne umiejętności intelektualne studentów oraz przygotowują do prowadzenia badań naukowych w przyszłości.

Przyczynia się do tego również moduł kształcenia Fizyka dla informatyków, który gwarantuje z kolei, że student ma specjalistyczną wiedzę z fizyki przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań informatycznych dotyczących np. grafiki komputerowej i symulacji zjawisk fizycznych w grach komputerowych.

Zestaw następujących modułów kształcenia: Algorytmy i struktury danych, Algorytmika praktyczna, Systemy operacyjne, Programowanie deklaratywne, niskopoziomowe i obiektowe, Optymalizacja kombinatoryczna, Podstawy techniki cyfrowej, Architektura systemów komputerowych, Badania operacyjne, Systemy baz danych, Statystyka i analiza danych, Grafika komputerowa i wizualizacja, Sieci komputerowe, Inżynieria oprogramowania, Wspomaganie decyzji, Komunikacja człowiek-komputer, Sztuczna inteligencja, Systemy wbudowane, Aplikacje internetowe i Bezpieczeństwo systemów informatycznych, gwarantuje, że student kierunku Informatyka zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu zadań informatycznych z zakresu analizy złożoności obliczeniowej algorytmów, budowy systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, implementacji języków programowania, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania, wspomagania decyzji, aplikacji internetowych oraz systemów wbudowanych.

Z tą ostatnią kwestią wiąże się umiejętność wykorzystania do formułowania i rozwiązywania problemów informatycznych metod analitycznych i symulacyjnych oraz umiejętność planowania i przeprowadzania eksperymentów, w tym pomiarów i symulacji komputerowych, i interpretacji uzyskanych wyników. Osiągnięcie tych kwalifikacji gwarantuje grupa modułów: Metody probabilistyczne, Optymalizacja kombinatoryczna, Badania operacyjne, Statystyka i analiza danych, Wspomaganie decyzji, Sztuczna inteligencja, Podstawy robotyki, elektroniki i automatyki, Pracownia inżynierska.

Program studiów zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie standardu B2 i językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. W trakcie tych studiów, stosując odpowiednie metody kształcenia, rozwijane są tzw. kompetencje miękkie absolwentów, umiejętność zastosowania wiedzy i formułowania opinii, dyskusji ze specjalistami i niespecjalistami (w tym w języku angielskim) oraz dalszego samodzielnego studiowania – absolwenci są przygotowani do uczenia się przez całe życie. Swoją wiedzę i umiejętności absolwent powinien umieć wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

 

Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • Cybersecurity (Cyberbezpieczeństwo)  - specjalność prowadzona w j.angielskim
 • Gry i technologie internetowe       
 • Internet przedmiotów
 • Przetwarzanie brzegowe
 • Software Engineering (Inżynieria oprogramowania)  - specjalność prowadzona w j.angielskim
 • Systemy rozproszone i chmurowe       
 • Sztuczna inteligencja
 • Technologie przetwarzania danych

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi
 • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
 • ukończone studia inżynierskie

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

Cechą charakterystyczną kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku INFORMATYKA na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi, praktycznymi zastosowaniami. Chodzi o to, by absolwent był nie tylko magistrem inżynierem informatykiem, posiadającym wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania w typowych zastosowaniach, ale żeby był twórczym projektantem dobrych rozwiązań wymagających interdyscyplinarnego (często niekonwencjonalnego) spojrzenia i myślenia algorytmicznego, jednocześnie kierującym się w swej pracy zasadami etyki i prawa.

Warto podkreślić unikalny charakter koncepcji kształcenia przyjęty na anglojęzycznej specjalności Inżynieria oprogramowania. Istotnym elementem procesu kształcenia na tej specjalności jest Studio Rozwoju Oprogramowania. Jest to niezwykle praktyczna forma zajęć – w ramach tego przedmiotu studenci mają okazję sprawdzić w praktyce różne metody, standardy i narzędzia tworzenia oprogramowania. W ramach Studia Rozwoju Oprogramowania grupy studentów realizują projekty programistyczne dla rzeczywistych klientów zewnętrznych, jak również na rzecz Uczelni. W każdym zespole uczestniczy czterech studentów trzeciego roku oraz do trzech studentów specjalności Inżynieria oprogramowania. Studenci trzeciego roku pełnią role projektantów-programistów, natomiast studenci specjalności mają do wyboru role kierownika przedsięwzięcia / Scrum Master, analityka lub architekta.

Absolwent tych studiów, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera, posiada kwalifikacje pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych oraz szybką adaptację do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Istotnym czynnikiem, który wyróżnia kompetencje absolwenta studiów II stopnia na tle studiów inżynierskich I stopnia jest zdolność do przeprowadzenia analizy problemu badawczego, wszechstronna analiza state-of-the-art oraz dobór odpowiednich narzędzi i metod realizacji zdefiniowanych zadań. Na tym etapie kształcenia szczególnie promowane jest samokształcenie i intuicja badawcza. Stanowi to podstawę do udziału studentów w prowadzonych przez Instytut Informatyki badaniach naukowych.

Wydział Informatyki i Telekomunikacji stara się wspierać rozwój działalności naukowej studentów przez stworzenie dobrych warunków funkcjonowania kół naukowych. Ponadto Wydział wspomaga również rozwój różnych innych form aktywności pozanaukowej studentów, pamiętając o tym, że pracodawcy chętniej angażują absolwentów aktywnych, z pasją i doświadczeniem w działalności studenckiej, społecznej i sportowej. Ważnym atrybutem absolwenta jest umiejętność i nawyk samokształcenia – istotą kształcenia uniwersyteckiego jest przygotowanie absolwenta do samodzielnej pracy. Studia drugiego stopnia na kierunku Informatyka zapewniają zdobycie szerokiej wiedzy z obszaru nowoczesnych technologii informatycznych. W tej kwestii, szczególny nacisk kładziony jest na analizę wymagań dla systemów informatycznych, modelowanie, projektowanie, implementowanie i zarządzanie systemami informatycznymi.

Tak jak w przypadku studiów I stopnia, w trakcie tych studiów, stosując odpowiednie metody kształcenia, rozwijane są tzw. kompetencje miękkie absolwentów, umiejętność zastosowania wiedzy i formułowania opinii, dyskusji ze specjalistami i niespecjalistami (w tym w języku angielskim na poziomie standardu B2+). Absolwenci są także przygotowani do uczenia się przez całe życie. Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera (uprawniającego do podjęcia studiów III-go stopnia - doktoranckich).

Studenci mają do wyboru 8 następujących specjalności realizowanych w formie stacjonarnej:

 • Cybersecurity (Cyberbezpieczeństwo)  - specjalność prowadzona w j.angielskim

Opiekun: dr inż. Anna Grocholewska-Czuryło

Specjalność Cyberbezpieczeństwo jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa, zarówno przyszłych pracowników naukowych jak i pracowników różnych organizacji czy firm, tak krajowych, jak i zagranicznych. Popyt na specjalistów z tej dziedziny na świecie, w UE i Polsce ma tendencję rosnącą. Znaczna część ofert pracy dla informatyków w Polsce to oferty dla specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa lub oferty pracy, w których jednym z wymagań jest znajomość tematyki bezpieczeństwa w systemach informatycznych.
 
W dzisiejszym świecie, wszystkie organizacje muszą być przygotowane do obrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Liczne udane ataki na systemy, które wykazują słabości na wszystkich poziomach zabezpieczeń, od algorytmów, przez protokoły i aplikacje, po całe systemy, pokazują jak trudno jest zaprojektować i zaimplementować bezpieczny system. Trudność też stanowi sama ocena poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego. Każdy system teleinformatyczny powinien spełniać podstawowe kryteria poufności przechowywanych, przetwarzanych i przesyłanych danych, integralności i dostępności. Powinien być też przygotowany do obrony przed zagrożeniami, wiedzieć, na jakie zagrożenia jego system jest podatny, a w razie wystąpienia incydentu, umieć nim zarządzać. 

Źródłami zagrożeń są między innymi nowe technologie, rozwijające się inteligentne domy i miasta, gdzie lawinowo wzrasta zależność od podłączenia wszystkiego do Internetu, a co jednocześnie – wobec braku ujednolicenia standardów – stwarza nowe luki w zabezpieczeniach. Organizacje coraz częściej przechowują swoje dane i informacje online, a dane pozostawione w sieci są bardzo podatne na ataki. Co więcej, wektory cyberataków, takie jak ransomware, phishing, oszustwa internetowe, ryzyko związane z nośnikami wymiennymi nie pozostawiają w zasadzie miejsca na wykorzystanie danych online i udostępnianie jakichkolwiek danych wrażliwych. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań cyberbezpieczeństwa jest koniecznością pozwalającą uniknąć tych zagrożeń.

Absolwent specjalności Cyberbezpieczeństwo będzie posiadał zaawansowaną wiedzę praktyczną (na wybrane wykłady zapraszani będą specjaliści z danej dziedziny), a także przygotowany będzie do prowadzenia badań dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa teleinformatycznego (projektowanie algorytmów kryptograficznych, protokołów, analiza i ocena bezpieczeństwa systemów, aplikacji, sieci teleinformatycznych, Internetu Rzeczy, analizy złośliwego oprogramowania czy aspektów bezpieczeństwa związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem danych).

Studenci na specjalności Cyberbezpieczeństwo będą mieli takie przedmioty jak: ogólne wprowadzenie w problematykę cyberbezpieczeństwa (rozwijaną szczegółowo na kolejnych przedmiotach); kryptografia i kryptoanaliza (projektowanie i analiza algorytmów i protokołów kryptograficznych); zaawansowane bezpieczeństwo systemów informatycznych; teoretyczne i praktyczne bezpieczeństwo funkcjonalne; bezpieczeństwo sieciowe, w tym bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, bezpieczeństwo sieci definiowanych programowo; tworzenie, testowanie i ocena bezpieczeństwa aplikacji; bezpieczeństwo Internetu Rzeczy IoT; bezpieczeństwo analizy Big Data, naruszenia bezpieczeństwa w Chmurach i Centrach Danych. Poznają też problematykę dotyczącą najnowszych trendów i nowych technologii, jak blockchain czy inteligentne kontrakty. 

W ramach każdego przedmiotu specjalności ogromny nacisk położony jest na praktyczne zastosowanie danej tematyki. Przedmioty dające szeroką wiedzę praktyczną będą realizowane w specjalistycznych laboratoriach wyposażonych w sprzęt firm Cisco Systems, Huawei, Juniper Networks. Absolwenci przygotowani będą do przeprowadzania testów penetracyjnych czy analizy złośliwego oprogramowania oraz zarządzania systemami IT, a także skorzystać będą mogli z kursów przygotowujących do egzaminów certyfikujących m.in. Cisco, Huawei. W przyszłości absolwenci z tej specjalności będą znać zasady i najlepsze praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa, tak aby skutecznie analizować, projektować i chronić systemy teleinformatyczne.

Proponowana specjalność realizowana jest we współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami (Intel, Global Cybersecurity Institute Rochester, Florida International University).

 • Gry i technologie internetowe

Opiekun: prof. dr hab. inż. Maciej Drozdowski

Specjalność Gry i Technologie Internetowe (GTI) oferuje studia w zakresie podstaw tworzenia gier komputerowych oraz infrastruktury dla zastosowań e-commerce. Gry komputerowe są nowym rodzajem przemysłu informatycznego. Poprzez grywalizację przenikają ze sfery rozrywki do edukacji, rozwiązywania problemów naukowych, marketingu, tworzenia postaw społecznych. Rozwijające się technologie teleinformatyczne zmieniły formę procesów biznesowych zachodzących wewnątrz przedsiębiorstw, pomiędzy nimi, w kontaktach z klientami, a nawet formę kontaktów międzyludzkich. Procesy takie jak obsługa zamówień, płatności, dostawy, prowadzenie kampanii reklamowych, zbieranie informacji o potrzebach klientów, dostarczanie rozrywki realizowane są drogą elektroniczną. Ich obiektem są produkty cyfrowe, tj. produkty i usługi, które nie mają materialnej postaci. Produktami cyfrowymi mogą być, na przykład, media - tekst, muzyka, filmy, a także gry, produkty bankowe, itp. Mogą one być oferowane jako licencje i subskrypcje dostępu. Formy rozrywki i dostarczające jej media również nieustannie zmieniają się. Kluczowym elementem takich form działalności gospodarczej są technologie informatyczne, a zwłaszcza aplikacje internetowe.

Celem specjalizacji jest, m.in., przedstawienie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w elektronicznej formie. Technicznych zagadnień informatycznych dotyczą takie przedmioty jak: zarządzanie aplikacjami internetowymi, produkt cyfrowy, systemy zarządzania treścią, systemy mobilne, ocena efektywności systemów komputerowych, bogate aplikacje internetowe. Bezpośrednio gier komputerowych dotyczą przedmioty: programowanie gier i projektowanie gier. Omawiane zagadnienia biznesowe dotyczą zastosowań informatyki w e-commerce, marketingu, logistyce, modelowaniu procesów gospodarczych, analizie rynków finansowych. Specjalność obejmuje także zagadnienia z dziedziny zarządzania projektami informatycznymi. Student tej specjalności uzyskuje obszerną wiedzę z zakresu sieci komputerowych, technologii baz danych, aplikacji sieciowych.

Absolwent specjalizacji powinien posiadać umiejętność projektowania i implementowania prostych gier komputerowych, aplikacji z dziedziny elektronicznego handlu, bankowości, logistyki, zarządzania przedsiębiorstwami, a także ma nabyć umiejętność analizowania i prowadzenia projektów informatycznych w tych dziedzinach.

 • Internet przedmiotów 

Opiekun specjalności: prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak

Specjalnoiść Internet Przedmiotów (IP) jest jedną z nowszych innowacyjnych specjalności na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji kształcącą informatyków dla Internetu Przyszłości (ang. Future Internet, FI). Jednym z jego filarów jest Internet Przedmiotów (inaczej: Internet Rzeczy, ang. Internet of Things, IoT), czyli taka ewolucja Internetu, w której wszelkie obiekty (przedmioty) wyposażone we wbudowane mikroprocesory i sensory są cyfrowo identyfikowalne i mogą komunikować się z innymi tego typu obiektami bez udziału człowieka (ang. Machine to Machine, M2M) zarówno przewodowo jak i bezprzewodowo poprzez globalną sieć internetową. W ten sposób jest możliwe inteligentne monitorowanie szeroko rozumianego środowiska przez urządzenia stacjonarne i mobilne oraz zdalne sterowanie jego elementami, takimi jak pojazdy samochodowe, elementy wyposażenia domów i budynków, urządzenia gospodarstwa domowego, maszyny przemysłowe, elementy infrastruktury miast, urządzenia monitorujące działanie organizmu ludzi i zwierząt, zachowania społeczne, a nawet nowatorskie instrumenty muzyczne o niespotykanych dotąd interfejsach! Algorytmy rozpoznawania obrazu i dźwięku pozwalają budować zaawansowane systemy wizyjne i foniczne, marketingowo zwane oczami i uszami przedmiotów (ang. Eye of Things, Ear of Things). Ze względu na różnorodność zastosowań konieczne są nowe sposoby komunikacji cyfrowej gwarantujące wymianę informacji „zawsze”, „wszędzie” i „ze wszystkim” (ang. anytime, anyplace, anything), a także nowe metody zapewnienia bezpieczeństwa systemów Internetu Przedmiotów i ochrony prywatności użytkowników. Już teraz obserwuje się w Polsce dynamiczny wzrost rynku M2M i Internetu Przedmiotów, który prowadzi również do rozwoju nowych form biznesu.

Absolwent specjalności Internet Przedmiotów zdobędzie wiedzę i wszechstronne umiejętności niezbędne w nowej dziedzinie zarówno w zakresie podstaw teoretycznych, jak i sprzętowych: od programowania aplikacji dla urządzeń mobilnych oraz współpracujących z nimi systemów wbudowanych (ang. embedded systems), czyli specjalizowanych układów mikroprocesorowych, stanowiących integralną część urządzenia, poprzez systemy sensorów pozwalające na inteligentne monitorowanie różnorodnych parametrów środowiska, poprzez specyfikę danych multimedialnych i biometrycznych po protokoły transmisji w bezprzewodowych sieciach sensorowych oraz bezpieczeństwo w systemach IP. Pozna inteligentne systemy sterowania oraz sterowniki PLC i sposób ich skomunikowania z Internetem. Będzie potrafił skonfigurować sieć radiową i zrealizować transmisję nadawczo-odbiorczą. Na uwagę zasługuje moduł kształcenia poświęcony metodom i narzędziom informatycznym w systemach (zdalnego) zarządzania technicznym wyposażeniem domów i budynków oraz inteligentnych obiektów budowlanych (Inteligentne domy i budynki). Specjalność nauczy również spojrzeć na Internet Przedmiotów od strony nowoczesnych bezprzewodowych sieci komputerowych i zaawansowanych baz danych, które będą musiały zarządzać „chmurami danych” o niespotykanych dotąd rozmiarach. Studenci zostaną więc zapoznani z podstawami analizy wielkich wolumenów danych (ang. Big Data), danych połączonych (ang. Linked Data) oraz technologii semantycznych. Moduły obieralne pozwolą na dopasowanie programu studiów do własnych zainteresowań studentów.

W programie specjalności położono nacisk na zajęcia laboratoryjne i projektowe. Studenci będą realizować projekty we współpracy z firmami oraz projekty zaproponowane przez siebie, związane także z własnymi zainteresowaniami bądź pracą zawodową. Każda z osób prowadzących zajęcia specjalizuje się w innej dziedzinie informatyki, stąd zakres tematyczny projektów możliwych do realizacji jest bardzo duży: od sterowania systemami przemysłowymi i środowiskowymi (np. systemy wodno-kanalizacyjne, inteligentne domy i budynki), przez systemy audio i wideo, systemy biometryczne, systemy monitorowania zachowań ludzi, po efektywne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej.

Pracodawcy coraz częściej poszukują osób, które obok wiedzy specjalistycznej mają wysoko rozwinięte kompetencje miękkie. Stąd w programie specjalności Internet Przedmiotów umieszczono przedmioty, których celem jest rozwój kreatywności, umiejętności marketingowych i pracy w zespole, kształtowanie kompetencji menedżerskich oraz nauka metod zarządzania projektami.

Absolwenci specjalności Internet Przedmiotów będą przygotowani do pracy w firmach programujących systemy wbudowane i mobilne oraz wszędzie tam, gdzie dotychczasowe rozwiązania będą przystosowywane do połączenia poprzez Internetu. Będą przygotowani do pracy zarówno w kraju, jak i zagranicą oraz do prowadzenia własnych firm proponujących nowe rozwiązania w zakresie Internetu Przedmiotów.

 • Przetwarzanie brzegowe

opiekun: dr hab. inż. Szymon Szczęsny

Ilość produkowanych danych przerosła już możliwości serwerów i chmur, powodując opóźnienia i problemy z przepustowością. Rosnąca popularność urządzeń IoT i uruchomienie sieci 5G spotęgują ten problem. IBM podaje na podstawie szacunków Gartner Research, że do 2025 r. 75% danych będzie przetwarzanych poza tradycyjnym centrum przetwarzania danych czy chmurą. To początek nowej ery w informatyce - Przetwarzania brzegowego.

Specjalność stanowi odpowiedź na potrzeby nowego rynku określanego jako Edge Computing. Program specjalności w trakcie tworzenia konsultowany był z potentatami polskiego i światowego sektora informatycznego. Współpracujemy z największym koncernem informatycznym – firmą Intel, oraz z lokalną firmą sektora IoT – Antmicro. Oferta dydaktyczna, którą przygotowaliśmy dla Państwa, oparta jest na najnowocześniejszych technologiach akceleracji obliczeń. Zdobędziecie Państwo wiedzę z obszaru sztucznej inteligencji, przetwarzania danych masywnych, mobilnych systemów obliczeniowych opartych na technologiach GPU, VPU, CPU, FPGA oraz architekturach hybrydowych. Specjalność wzbogacona została tematyką kryptografii sprzętowej, systemów chmurowych i oprogramowania układowego. Wspólnie z Politechniką Gdańską jesteśmy pierwszymi uczelniami w Polsce, które będą uczyć tematyki Firmware. Politechnika Gdańska wykorzysta materiały, które powstaną w ramach naszych kursów.

Otrzymaliśmy od firm sektora IoT wsparcie merytoryczne w procesie wdrażania najnowocześniejszych technologii – część z nich nie jest jeszcze dostępna na rynku. Kadra dydaktyczna przeszła szereg szkoleń zorganizowanych przez partnerów z otoczenia gospodarczego. W proces dydaktyczny zaangażowani zostali inżynierowie z przemysłu, którzy przygotowali nasze laboratoria i wsparli proces przygotowania materiałów dydaktycznych.

Studia drugiego stopnia to jednak nie tylko zajęcia i egzaminy. W ramach specjalności weźmiecie Państwo udział w projektach przemysłowych. Część zajęć poprowadzą pracownicy sektora IoT, niektóre zajęcia realizowane będą bezpośrednio w siedzibie firmy. Co roku organizujemy dla studentów WIiT “drzwi otwarte” w siedzibie firmy Intel w Gdańsku. Nasi studenci realizują pracę magisterską w tematyce zaproponowanej przez firmę i mają możliwość odbycia płatnych staży u naszych partnerów z przemysłu.

Zachęcamy do zapoznania się z planem specjalności i tematyką poszczególnych przedmiotów.

Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się na stronie specjalności: https://cce.put.poznan.pl

 • Software Engineering (Inżynieria oprogramowania)

Opiekun: prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki

Termin „inżynieria oprogramowania” został użyty po raz pierwszy w 1968 roku podczas konferencji NATO w Garmish, w odpowiedzi na problemy związane z wytwarzaniem oprogramowania jakie doskwierały wówczas jeszcze młodemu sektorowi IT. Pomimo upływu ponad 40 lat tworzenie oprogramowania w wielu firmach ma wciąż charakter chaotyczny. Tworzone oprogramowanie jest dostarczane znacznie po terminie, kosztuje znacznie drożej niż zakładano na początku, programiści często pracują po godzinach i w weekendy a mimo to rezultatem tej ciężkiej pracy jest oprogramowanie nie spełniające potrzeb klienta i zawierające wiele błędów.

Zadaniem inżynierii oprogramowania jest zmniejszanie uciążliwości przytoczonych problemów związanych z wytwarzaniem oprogramowania, poprzez wykorzystanie metod inżynierskich do jego tworzenia. Od 1998 kształcimy w PP specjalistów w zakresie inżynierii oprogramowania na studiach magisterskich. Program studiów został tak skomponowany, aby dostarczyć absolwentom niezbędnych podstaw do pełnienia trzech istotnych ról w projektach informatycznych:

• kierownika projektu – metodyki zarządzania projektami, zarządzanie ryzykiem, planowanie (szacowanie rozmiaru i pracochłonności wytwarzania oprogramowania);

• analityka – modelowanie procesów biznesowych, specyfikowanie wymagań dla systemów informatycznych oraz sporządzanie testów akceptacyjnych;

• architekta, starszego programisty – projektowanie systemów zorientowanych obiektowo, tworzenie architektury oprogramowania oraz jej ocena oraz testowanie oprogramowania.

Istotnym elementem procesu kształcenia na specjalności jest Studio Rozwoju Oprogramowania. Jest to niezwykle praktyczna forma zajęć. W ramach Studia Rozwoju Oprogramowania studenci mają okazję sprawdzić w praktyce różne metody, standardy i narzędzia tworzenia oprogramowania. W ramach Studia Rozwoju Oprogramowania grupy studentów realizują projekty programistyczne dla rzeczywistych klientów. W każdym zespole uczestniczy czterech studentów trzeciego roku oraz do trzech studentów specjalności „inżynieria oprogramowania”. Studenci trzeciego roku pełnią role projektantów-programistów, natomiast studenci specjalności „inżynieria oprogramowania” mają do wyboru role kierownika przedsięwzięcia / Scrum Mastera, analityka lub architekta.

Zajęcia na specjalności inżynieria oprogramowania prowadzone są w języku angielskim.

 • Systemy rozproszone i chmurowe

Opiekun: prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński

Specjalność Systemy rozproszone obejmuje kompleks zagadnień związanych z budową i eksploatacją nowoczesnych, rozproszonych, wydajnych, skalowanych, niezawodnych i wysoce dostępnych systemów informatycznych. Program specjalności zaprojektowany został tak, aby uwzględnić szerokie spektrum zagadnień: od podstaw teoretycznych systemów rozproszonych, poprzez prezentację metod i narzędzi ich implementacji a kończąc na problematyce monitorowania i zarządzania. Zagadnienia te prezentowane są w kontekście aktualnych i zmieniających się paradygmatów przetwarzania rozproszonego: SOA, Cloud Computing, systemy mobilne i sieci ad-hoc. Poszczególne przedmioty nie mają na celu prezentacji konkretnych technologii, ale starają się pokazać potencjał systemów rozproszonych i usług realizowanych w tych systemach, obrazując je dostępnymi aktualnie narzędziami. Celem specjalności jest więc bardziej wykształcenie uniwersalnej umiejętności rozwiązywania problemów projektowych systemów rozproszonych niż pozyskiwanie dodatkowej wiedzy inżynierskiej, która szybko się dezaktualizuje. Osoby kończące specjalność są przygotowane do pełnienia roli: architekta systemowego, administratora systemowego, projektanta sieci, administratora sieci, inżyniera sieci oraz projektanta i programisty platform rozproszonych i mobilnych.

Program specjalności Systemy rozproszone obejmuje następujące zagadnienia:

• podstawy teoretyczne: opisy problemów spotykanych w systemach rozproszonych i algorytmów je rozwiązujących; metody bezpiecznego programowania, projektowanie systemów rozproszonych, problematyka systemów rozproszonych dużej skali oraz systemów wysokiej niezawodności.

• narzędzia: programowanie sieci komputerowych, technologie internetowe i usługi sieciowe, narzędzia przetwarzania rozproszonego, konstrukcja systemów chmurowych, narzędzia symulacji systemów rozproszonych.

• zarządzanie: zarządzanie systemami komputerowymi, monitorowanie i zarządzanie systemami rozproszonymi z uwzględnieniem mechanizmów automatyzacji, bezpieczeństwo systemów rozproszonych.

Zajęcia praktyczne na specjalności Systemy rozproszone prowadzone są w dobrze wyposażonych laboratoriach umożliwiających studentom bezpośredni kontakt z realnym środowiskiem nowoczesnych sieci komputerowych. Ćwiczenia wykonywane w tym środowisku pozwalają nabyć praktyczne umiejętności pozwalające zastosować pozyskaną wiedzę teoretyczną w kontekście aktualnie stosowanych technologii.

Więcej informacji o specjalności można znaleźć w prezentacji.

 • Sztuczna inteligencja 

Opiekunowie: dr hab. inż. Miłosz Kadziński, prof. PP; dr hab. inż. Wojciech Kotłowski, prof. PP

Deep learning, ConvNets, NLP, computer vision, GANs, LSTM, czy embodied intelligence to hasła, z którymi zetknął się każdy informatyk. Niewielu jednak naprawdę je rozumie, a już naprawdę nieliczni potrafią skutecznie wykorzystać ich potencjał w praktycznych zastosowaniach. Tymczasem stojące za tymi hasłami technologie doprowadziły w ostatnim czasie do przełomu w rozwiązywaniu podstawowych problemów wielu dziedzin techniki, nauki i przemysłu, i na naszych oczach zmieniają współczesny świat!

Sztuczna inteligencja (SI) jest obecnie najszybciej rozwijającym się działem informatyki. Jesteśmy świadkami gwałtownego rozwoju technik SI, wynikającego z dostępu do dużych wolumenów danych, wielkiej mocy obliczeniowej oraz wykładniczego postępu badań naukowych. W odpowiedzi na rosnącą rolę SI oraz ogromne zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny, utworzyliśmy − jako uczestnik projektu AI Tech − nową specjalność studiów drugiego stopnia na kierunku Informatyka, która została całkowicie poświęcona sztucznej inteligencji.

Program specjalności Sztuczna Inteligencja obejmuje ponad dwadzieścia nowych przedmiotów (duża obieralność!), związanych z kluczowymi zagadnieniami SI takimi jak: uczenie maszynowe, sieci neuronowe, analiza decyzji, techniki optymalizacji, widzenie komputerowe, przetwarzanie dużych wolumenów danych i języka naturalnego, cyberbezpieczeństwo oraz Internet przedmiotów, a także z wykorzystaniem narzędzi SI w robotyce, informatyce biomedycznej, grach, procesach biznesowych i naukach społecznych.

Praktyczny wymiar kształcenia wzmacniają przewidziane w programie specjalności: projekty badawczo-wdrożeniowe, staże zawodowe lub wizyty studyjne w zagranicznych ośrodkach naukowych oraz udział studentów w renomowanych konferencjach. Taki profil służy zdobywaniu przez studentów pogłębionej wiedzy, pozwalając na pozyskanie umiejętności niezbędnych dla rozwoju, wdrażania i korzystania z innowacyjnych technologii informatycznych opartych na SI.

Specjalność Sztuczna Inteligencja przygotuje absolwentów do twórczego stosowania najnowszych metod SI w obszarze badawczo-rozwojowym (B+R), w badaniach naukowych oraz w ramach podjętej działalności gospodarczej o innowacyjnym charakterze. Absolwenci zdobędą kompetencje umożliwiające tworzenie systemów inteligentnych i rozwiązywanie złożonych problemów sztucznej inteligencji, dzięki czemu staną się poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

Trzon kadry dydaktycznej specjalności Sztuczna Inteligencja stanowi Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, w którym pracują uznani na świecie specjaliści w zakresie wspomagania decyzji, uczenia maszynowego, obliczeń ewolucyjnych, eksploracji danych, sztucznego życia, syntezy programów, czy badań na przecięciu informatyki i medycyny. Do współpracy w ramach specjalności zaprosiliśmy także osoby z pozostałych zespołów z Instytutu Informatyki oraz z różnych wydziałów Politechniki Poznańskiej. Studenci będą mieć więc zajęcia również ze specjalistami w dziedzinach telekomunikacji, cyberbezpieczeństwa, robotyki, kognitywistyki, biznesu, nauk społecznych i etycznych.

Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się na stronie specjalności: https://si.cs.put.poznan.pl

 • Technologie przetwarzania danych

Opiekun: prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy

Nowoczesnym aplikacjom biznesowych (ERP, CRM, E-Commerce, Internet Banking, Business-To-Business, itp.), określanym często jako aplikacje klasy „enterprise”,  stawia się wysokie wymagania w zakresie interoperacyjności, wydajności, niezawodności, mobilności i wielomedialności. Bezpośrednią konsekwencją tych wymagań jest dynamiczny rozwój technologii informatycznych oraz promowanie architektur wspomagających implementacje modułowych, rozproszonych i skalowalnych aplikacji internetowych. 

Współczesne aplikacje biznesowe wykorzystują zarówno architekturę wielowarstwową jak i architektury zorientowane na usługi, w tym klasyczną SOA (ang. service-oriented architecture) oraz opartą na mikroserwisach (ang. microservices). Do wymiany danych i integracji wykorzystują formaty XML i JSON oraz usługi web services (oparte na protokole SOAP lub paradygmacie REST). Mogą, choć nie muszą, wymagać dedykowanego środowiska uruchomieniowego w postaci serwera aplikacji (ang. application server). Instalowane są zarówno na fizycznych serwerach (lub klastrach serwerów) jak i w chmurze (ang. cloud), często z wykorzystaniem kontenerów (np. Docker).

Ze względu na zróżnicowany charakter przetwarzanych danych, aplikacje biznesowe korzystają ze specjalizowanych systemów baz danych, umożliwiających gromadzenie i przetwarzanie danych relacyjnych, obiektowo-relacyjnych, semistrukturalnych, tekstowych, geograficznych, czasowo-przestrzennych, wielowymiarowych oraz multimedialnych. Zgromadzone w toku eksploatacji aplikacji biznesowych dane mogą stanowić nieocenione źródło wiedzy, kluczowej dla podejmowania strategicznych decyzji oraz uzyskania przewagi nad konkurencją. Rosnące rozmiary i złożoność biznesowych baz danych wymagają automatyzacji procesów wspomagania decyzji, z jednej strony poprzez integrację danych w systemach hurtowni danych (ang. data warehouses), z drugiej poprzez rozwój analitycznych (ang. OLAP) i eksploracyjnych (ang. data mining) aplikacji przetwarzania danych.

Współczesne systemy informatyczne (np. bankowe, sprzedaży, portale społecznościowe) oraz infrastruktury techniczne i urządzenia (np. inteligentne budynki, sieci sensorów, urządzenia mobilne) generują ogromne wolumeny danych, powszechnie określane jako Big Data, do przechowywania, przetwarzania i analizy których klasyczne systemy baz i hurtowni danych okazały się niewystarczające. Wyzwaniem jest tu m.in. bardzo duży wolumen danych, wiele różnych formatów danych, bardzo szybki przyrost nowych danych. Przetwarzanie danych Big Data wymaga nowych architektur (np. chmurowe), nowych systemów składowania danych (np. NoSQL), nowych modeli przetwarzania (np. MapReduce) i nowych technik analizy danych (np. analiza sieci społecznościowych).

Specjalność Technologie przetwarzania danych oferuje studentom kompetencje w dziedzinie projektowania i implementacji wielkoskalowych, rozproszonych, internetowych aplikacji biznesowych opartych o zaawansowane technologie relacyjnych i nierelacyjnych baz danych i hurtowni danych oraz nowoczesne platformy programistyczne (przede wszystkim Java Enterprise Edition i Microsoft .NET oraz ekosystem języka JavaScript). Program studiów obejmuje cztery główne grupy przedmiotów:

przedmioty prezentujące techniki przechowywania i przetwarzania danych: „Big Data i przetwarzanie w chmurze”, „Eksploracja danych”, „Zaawansowana eksploracja danych”, „Hurtownie danych i przetwarzanie analityczne”, „Technologie XML”, „Zaawansowane technologie przetwarzania danych”, „Analiza i eksploracja sieci społecznościowych”;

przedmioty poruszające problematykę projektowania systemów informatycznych, modelowania procesów biznesowych oraz zarządzania projektami informatycznymi: „Modelowanie i analiza procesów biznesowych”, „Zarządzanie projektami”;

przedmioty omawiające zagadnienia implementacji oprogramowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi trendami i z wykorzystaniem współczesnych technologii i języków programowania: „Technologie dla aplikacji klasy enterprise”, „Architektury zorientowane na usługi”;

przedmioty omawiające zagadnienia administrowania systemami informatycznymi: „Administrowanie systemami baz danych”.

Ponadto, studenci mają możliwość ukierunkowania programu studiów w stronę swoich zainteresowań dzięki bogatej ofercie przedmiotów obieralnych. Studentom specjalności „Technologie przetwarzania danych” do wyboru proponowane są m.in. przedmioty poświęcone: tworzeniu aplikacji na urządzenia mobilne, rozproszonym bazom danych i wykorzystaniu kart graficznych do przetwarzania danych.

Od kilku lat, w ramach zajęć studenci specjalności TPD realizują rzeczywiste projekty na zamówienie kilku wiodących firm z branży informatycznej, m.in. Roche, IBM, Pearson. Dodatkowo studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez ekspertów z przemysłu (m.in. Roche, IBM, Microsoft, BCC Consulting, Sygnity, Allegro), dotyczących różnych technologii zarządzania i przetwarzania danych. Część prac magisterskich jest realizowana dla wspomnianych firm i we współpracy z nimi.

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez wykładowców o dużym dorobku naukowym bezpośrednio związanym z ww. przedmiotami, posiadających liczne doświadczenia w realizacji międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, od wielu lat specjalizujących się w transferze wiedzy i technologii wśród przedsiębiorstw informatycznych.

Absolwenci specjalności Technologie przetwarzania danych będą dobrze przygotowani do pełnienia ról zawodowych takich jak: analityk danych / data scientist, konsultant w zakresie analizy i eksploracji danych, projektant baz danych i hurtowni danych, administrator systemów baz danych, konsultant w zakresie architektur aplikacji internetowych, projektant aplikacji biznesowych, programista aplikacji internetowych, programista aplikacji mobilnych.

 

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Drugi stopień niestacjonarne

DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:                      

 • 2 lata (4 semestry)

SPECJALNOŚCI:                                        

 • aplikacje mobilne i wbudowane dla Internetu Przedmiotów
 • informatyka w procesach biznesowych
 • zaawansowane technologie internetowe

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:                       

 • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi
 • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
 • ukończone studia inżynierskie

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

Cechą charakterystyczną kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku INFORMATYKA na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi, praktycznymi zastosowaniami. Chodzi o to, by absolwent był nie tylko magistrem inżynierem informatykiem, posiadającym wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania w typowych zastosowaniach, ale żeby był twórczym projektantem dobrych rozwiązań wymagających interdyscyplinarnego (często niekonwencjonalnego) spojrzenia i myślenia algorytmicznego, jednocześnie kierującym się w swej pracy zasadami etyki i prawa.

Warto podkreślić unikalny charakter koncepcji kształcenia przyjęty na anglojęzycznej specjalności Inżynieria oprogramowania. Istotnym elementem procesu kształcenia na tej specjalności jest Studio Rozwoju Oprogramowania. Jest to niezwykle praktyczna forma zajęć – w ramach tego przedmiotu studenci mają okazję sprawdzić w praktyce różne metody, standardy i narzędzia tworzenia oprogramowania. W ramach Studia Rozwoju Oprogramowania grupy studentów realizują projekty programistyczne dla rzeczywistych klientów zewnętrznych, jak również na rzecz Uczelni. W każdym zespole uczestniczy czterech studentów trzeciego roku oraz do trzech studentów specjalności Inżynieria oprogramowania. Studenci trzeciego roku pełnią role projektantów-programistów, natomiast studenci specjalności mają do wyboru role kierownika przedsięwzięcia / Scrum Master, analityka lub architekta.

Absolwent tych studiów, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera, posiada kwalifikacje pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych oraz szybką adaptację do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Istotnym czynnikiem, który wyróżnia kompetencje absolwenta studiów drugiego stopnia na tle studiów inżynierskich pierwszego stopnia jest zdolność do przeprowadzenia analizy problemu badawczego, wszechstronna analiza state-of-the-art oraz dobór odpowiednich narzędzi i metod realizacji zdefiniowanych zadań. Na tym etapie kształcenia szczególnie promowane jest samokształcenie i intuicja badawcza. Stanowi to podstawę do udziału studentów w prowadzonych przez Instytut Informatyki badaniach naukowych.

Wydział Informatyki i Telekomunikacji stara się wspierać rozwój działalności naukowej studentów przez stworzenie dobrych warunków funkcjonowania kół naukowych. Ponadto Wydział wspomaga również rozwój różnych innych form aktywności pozanaukowej studentów, pamiętając o tym, że pracodawcy chętniej angażują absolwentów aktywnych, z pasją i doświadczeniem w działalności studenckiej, społecznej i sportowej. Ważnym atrybutem absolwenta jest umiejętność i nawyk samokształcenia – istotą kształcenia uniwersyteckiego jest przygotowanie absolwenta do samodzielnej pracy. Studia drugiego stopnia na kierunku Informatyka zapewniają zdobycie szerokiej wiedzy z obszaru nowoczesnych technologii informatycznych. W tej kwestii, szczególny nacisk kładziony jest na analizę wymagań dla systemów informatycznych, modelowanie, projektowanie, implementowanie i zarządzanie systemami informatycznymi.

Tak jak w przypadku studiów pierwszego stopnia, w trakcie tych studiów, stosując odpowiednie metody kształcenia, rozwijane są tzw. kompetencje miękkie absolwentów, umiejętność zastosowania wiedzy i formułowania opinii, dyskusji ze specjalistami i niespecjalistami (w tym w języku angielskim na poziomie standardu B2+). Absolwenci są także przygotowani do uczenia się przez całe życie. Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera (uprawniającego do podjęcia studiów trzeciego stopnia - w Szkole Doktorskiej).

Studenci mają do wyboru 3 następujące specjalności realizowane w formie niestacjonarnej:

 • Aplikacje mobilne i wbudowane dla Internetu Przedmiotów

Opiekun specjalności: dr hab. inż. Andrzej Urbaniak, prof. PP

Specjalizacja Aplikacje Mobilne i Wbudowane dla Internetu Przedmiotów (AMiWIP) jest najnowszą innowacyjną specjalnością na Wydziale Informatyki kształcącą informatyków dla Internetu Przyszłości (ang. Future Internet, FI). Jednym z jego filarów jest Internet Przedmiotów (inaczej: Internet Rzeczy, ang. Internet of Things, IoT), czyli taka ewolucja Internetu, że wszelkie obiekty (przedmioty) wyposażone we wbudowane mikroprocesory i sensory są cyfrowo identyfikowalne i mogą  komunikować się z innymi tego typu obiektami bez udziału człowieka (ang. Machine to Machine, M2M) zarówno przewodowo jak i bezprzewodowo poprzez globalną sieć internetową. W ten sposób jest możliwe inteligentne monitorowanie szeroko rozumianego środowiska przez urządzenia stacjonarne i mobilne oraz zdalne sterowanie jego elementami, takimi jak pojazdy samochodowe, wyposażenie i bezpieczeństwo domów i budynków, urządzenia gospodarstwa domowego, maszyny przemysłowe, elementy infrastruktury miast, urządzenia monitorujące działanie organizmu ludzi i zwierząt, zachowania społeczne, a nawet budowa nowatorskich instrumentów muzycznych o niespotykanych dotąd interfejsach! Ze względu na różnorodność zastosowań konieczne są nowe sposoby komunikacji gwarantujące wymianę informacji „zawsze”, „wszędzie” i „ze wszystkim” (ang. anytime, anyplace, anything). Prognozuje się dynamiczny rozwój rynku M2M i Internetu Przedmiotów w Polsce (na poziomie 20% rocznie).

Absolwent specjalności AMiWIP zdobędzie umiejętności programowania aplikacji dla urządzeń mobilnych oraz systemów wbudowanych (ang. embedded systems), czyli specjalizowanych układów mikroprocesorowych, stanowiących integralną część urządzenia. Pozna specyfikę sensorów pozwalających na monitorowanie różnych parametrów środowiska, a także specyfikę danych multimedialnych i biometrycznych oraz protokoły transmisji w bezprzewodowych sieciach sensorowych. Będzie potrafił skonfigurować sieć radiową i zrealizować transmisję nadawczo-odbiorczą. Pozna inteligentne systemy sterowania oraz sterowniki PLC i sposób ich skomunikowania z Internetem. Na uwagę zasługuje moduł kształcenia poświęcony metodom i narzędziom informatycznym w systemach (zdalnego) zarządzania technicznym wyposażeniem domów i budynków oraz inteligentnych obiektów budowlanych (Inteligentne domy i budynki).

Specjalność AMiWIP nauczy również spojrzeć na Internet Przedmiotów od strony nowoczesnych bezprzewodowych sieci komputerowych i zaawansowanych baz danych, które będą musiały zarządzać „chmurami danych” o niespotykanych dotąd rozmiarach. Studenci zostaną więc zapoznani z podstawami analizy wielkich wolumenów danych połączonych (ang. Linked data) i technologii semantycznych. Szczególną uwagę zwróci się na nowe aspekty bezpieczeństwa w Internecie Przedmiotów.

Moduły obieralne pozwolą na dopasowanie programu studiów do własnych zainteresowań studentów.

W programie specjalności położono nacisk na zajęcia laboratoryjne i projektowe. Studenci będą realizować projekty we współpracy z firmami oraz projekty zaproponowane przez siebie, związane także z własną pracą zawodową. Każda z osób prowadzących zajęcia specjalizuje się w innej dziedzinie informatyki, stąd zakres tematyczny projektów możliwych do realizacji jest bardzo duży: od sterowania systemami przemysłowymi i środowiskowymi (np. systemy wodno-kanalizacyjne), przez rozproszone systemy audio i wideo, systemy biometryczne, po efektywne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej.

Pracodawcy coraz częściej poszukują osób, które obok wiedzy specjalistycznej mają wysoko rozwinięte kompetencje miękkie. Stąd w programie AMiWIP umieszczono moduły, których celem jest rozwój kreatywności,  umiejętności marketingowych i pracy w zespole, kształtowanie kompetencji menedżerskich oraz nauka metod zarządzania projektami.

Absolwenci specjalności Aplikacje Mobilne i Wbudowane dla Internetu Przedmiotów będą przygotowani do pracy nie tylko w firmach programujących systemy wbudowane i mobilne, lecz wszędzie tam, gdzie dotychczasowe rozwiązania w tych dziedzinach będą przystosowywane do podłączenia do Internetu. Będą przygotowani do pracy zarówno w kraju, jak i zagranicą. Absolwenci będą też przygotowani do prowadzenia własnych firm proponujących nowe rozwiązania z dziedziny Internetu Przedmiotów.

 • Informatyka w procesach biznesowych

Opiekun: prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska

Studia na specjalności adresowane są głównie do absolwentów zawodowych studiów technicznych. Celem kształcenia jest przygotowanie kadry technicznej do pełnego wykorzystania możliwości oferowanych przez technologie informatyczne ukierunkowane na podniesienie efektywności procesów biznesowych.

Program studiów obejmuje przegląd technologii informatycznych stosowanych do zarządzania w ramach przedmiotów: Hurtownie danych, Intranet w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo w systemach komputerowych, Aplikacje internetowe dla biznesu. Niezbędne przygotowanie w zakresie organizacji procesów biznesowych uwzględnione zostało w programach przedmiotów: Organizacja procesów biznesowych, Logistyka i planowanie produkcji, Marketing w branży produktów informatycznych. Metody optymalizacji decyzji biznesowych zostaną omówione w ramach przedmiotu Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informacyjnych zarządzania. Nowoczesne rozwiązania techniczne przydatne do sterowania procesami biznesowymi są tematem zajęć z przedmiotów: Komputerowe systemy sterowania, Monitorowanie i wizualizacja procesów, Systemy mobilne. Studenci zapoznają się również z narzędziami wspomagającymi modelowanie, wdrażanie i realizację procesów biznesowych w ramach przedmiotów: Modelowanie i analiza procesów biznesowych, Systemy klasy ERP, czy Zarządzanie projektami.

Wykłady są uzupełnione ćwiczeniami laboratoryjnymi i projektowymi. Program wykładów i zakres ćwiczeń przygotowano ze szczególnym uwzględnieniem warunków małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.cs.put.poznan.pl/iwpb/

 • Zaawansowane technologie internetowe

Opiekun: prof. dr hab. inż. Maciej Drozdowski

Powszechna dostępność infrastruktury sieciowej, tak mobilnej jak i stacjonarnej, wpływa na formy prowadzenia działalności gospodarczej, administracji, rozrywki, komunikacji międzyludzkiej oraz kultury. Przedmiotem specjalizacji są, między innymi, procesy gospodarki elektronicznej, których obiektem są zdematerializowane usługi i produkty cyfrowe np. muzyka, filmy, licencje na oprogramowanie, produkty bankowe, gry komputerowe. Szczególnie gry komputerowe są nowym rodzajem przemysłu informatycznego. Przenikają one ze sfery rozrywki do edukacji, nauki, marketingu, kreowania postaw i opinii społecznych. Kluczowym elementem takich nowych form działalności gospodarczej są technologie informatyczne, służące do wytwarzania aplikacji internetowych, mobilnych i wspierającej je infrastruktury serwerowej.

Celem specjalizacji jest wykształcenie specjalistów, którzy będą zdolni tworzyć systemy o opisanym powyżej charakterze, wykorzystujące różnego typu platformy dla aplikacji klienckich oraz infrastrukturę sieciową, serwerową i bazodanową. Absolwent specjalizacji powinien posiadać umiejętność projektowania i implementowania prostych gier komputerowych, aplikacji z dziedziny elektronicznego handlu, bankowości, logistyki oraz zarządzania nimi, ma też nabyć umiejętność analizowania i prowadzenia projektów informatycznych w tych dziedzinach. Student tej specjalności uzyskuje również obszerną wiedzę z zakresu sieci komputerowych, technologii baz danych, aplikacji internetowych, gier komputerowych.

Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Na kierunku Informatyka praktyki są prowadzone na pierwszym stopniu studiów. Na studiach stacjonarnych i na studiach niestacjonarnych 4-tygodniowa obowiązkowa praktyka zawodowa jest realizowana po 6 semestrze.

Studenci Wydziału dzięki współpracy Wydziału Informatyki i Telekomunikacji z firmami mają możliwość realizowania praktyk i staży w międzynarodowych koncernach (m.in. Microsoft, IBM), zagranicznych uniwersytetach i ośrodkach badawczych (np. Bosch GmbH Chassis Systems Control, Germany, Microsoft European Development Center, Dublin, Ireland, SAP SE IT, Walldorf, Germany, Centre National de la Recherche Scientifique, Univerite Lyon I, Lyon, France). Najlepsi studenci kierunku Informatyka są przyjmowani na praktyki do centrali Microsoft w Redmond.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

Posiadane kwalifikacje zawodowe stanowią podstawę do zatrudnienia absolwenta jako:

 • pracownika inżynieryjno-technicznego lub naukowego w laboratoriach informatycznych i jednostkach badawczych,
 • analityka systemowego, projektanta i programisty oprogramowania i sieci komputerowych,
 • wdrożeniowca i operatora złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych,
 • administratora systemów informatycznych (baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych),
 • menadżera projektów informatycznych,
 • menadżera zespołów informatycznych,
 • kierownika działu informatycznego,
 • kierownika zespołów programistycznych.


Studia te przygotowują także do prowadzenia własnej firmy informatycznej, a po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych - do pracy jako nauczyciel informatyki.

Możliwe miejsca zatrudnienia:

 • krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne,
 • instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie informatyczne (m.in., bankowość i finanse, urzędy administracji publicznej, służba zdrowia, energetyka, transport, ubezpieczenia),
 • krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe,
 • krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe.