Inżynieria biomedyczna

Jeśli interesuje Cię wykorzystanie techniki w medycynie, to ten kierunek jest dla Ciebie!

W trakcie studiów na INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ nauczysz się patrzeć na ciało człowieka i wszystkie zjawiska z nim związane oczami inżyniera.

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA jest obecnie jednym z czołowych kierunków badań naukowych w krajach Europy i Stanach Zjednoczonych[1].  Są to elitarne studia wzbogacone wiedzą o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki.

Studia na kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA nauczą Cię projektować i wytwarzać nowoczesną aparaturę medyczną, sprzęt rehabilitacyjny oraz stosować współczesne technologie w medycynie i dziedzinach pokrewnych. Ratowanie i poprawa jakości życia ludzi wymaga stosowania zaawansowanych urządzeń, które są codziennością w szpitalach, przychodniach, czy punktach rehabilitacyjnych. Ich obsługa wymaga specjalistycznej wiedzy. Studiując INŻYNIERIĘ BIOMEDYCZNĄ na Politechnice Poznańskiej zostaniesz przygotowany do współpracy z lekarzami, rehabilitantami i innymi przedstawicielami zawodów medycznych w zakresie zastosowania zaawansowanych rozwiązań technicznych w środowisku medycznym oraz projektowania protez, implantów i urządzeń medycznych.

Kierunek INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA to kierunek interdyscyplinarny, który dostarczy Tobie wiedzy z zakresu podstaw mechaniki, inżynierii materiałowej, technik wytwarzania, elementów anatomii i fizjologii człowieka, biomechaniki inżynierskiej, podstaw programowania, elektroniki medycznej, mechatroniki, podstawowych technik obrazowania oraz sprzętu  stosowanego w medycynie i rehabilitacji. Student bierze udział w zajęciach projektowych i laboratoryjnych, dzięki czemu jest przygotowany do uczestnictwa w pracach badawczych z użyciem nowoczesnego sprzętu. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia. Zapotrzebowanie na specjalistów inżynierii biomedycznej na rynku pracy stale wzrasta, ponieważ poprawa jakości życia człowieka ma ogromne znaczenie dla społeczeństwa i każdego z nas.


[1] Na podstawie Human resources for medical devices, the role of Biomedical Engineers. English, 2017

 

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zdolności i zainteresowanie naukami ścisłymi (matematyka, fizyka, informatyka) oraz biologicznymi
 • predyspozycje do pracy w laboratoriach
 • chęć projektowania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań
 • potencjał do rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie wytwarzania i eksploatacji

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Kierunek INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA dostarczy Ci wiedzy z zakresu mechaniki, mechatroniki, inżynierii materiałowej, podstaw anatomii i fizjologii człowieka, informatyki, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej oraz biomateriałów.

Tutaj zdobędziesz wiedzę z technik obrazowania medycznego oraz poznasz systemy CAD/CAM stosowane do projektowania i wytwarzania elementów i urządzeń medycznych. Nasza kadra dydaktyczna wprowadzi Cię m. in. w  tematykę  aparatury medycznej oraz implantów i sztucznych narządów.

Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, który umożliwi Tobie rozpoczęcie studiów drugiego stopnia lub podjęcie pracy w interesującym zawodzie. Jako absolwent studiów pierwszego stopnia będziesz potrafił stosować inżynierskie narzędzie w celu projektowania rozwiązań technicznych dla medycyny.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Technologie informacyjne
 • Wychowanie fizyczne
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia
 • Informatyka
 • Grafika inżynierska
 • Podstawy nauki o materiałach

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczneMatematyka
 • Podstawy nauki o materiałach
 •  Mechanika
 • CAM/CAD
 • Metalurgia i odlewnictwo


SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny I (Etyka zawodowa, Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot humanistyczny II (Ekonomia z elementami rachunkowości, Zasady gospodarki rynkowej i organizacji)

SEMESTR 3

 • Język obcy
 • Wytrzymałość materiałów
 • Anatomia
 • Obróbka plastycznaPodstawy obróbki cieplnej
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Podstawy metrologii
 • Elektrotechnika
 • Elektronika
 • Biomateriały
 • Podstawy bioinżynierii medyczne

SEMESTR 4:

 • Biofizyka
 • Biomechanika inżynierska
 • Materiały i implanty stomatologiczne
 • Fizjologia z kinezjologią
 • Analiza MES w zagadnieniach biomedycznych
 • Korozja i ochrona przed korozją
 • Obróbka skrawaniem
 • Rentgenografia
 • Grafika komputerowa
 • Języki programowania
 • Biochemia
 • Techniki obrazowania medycznego

SEMESTR 5:

 • Aparatura medyczna
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Sterowniki mikroprocesorowe
 • Implanty i sztuczne narządy
 • Podstawy biomechaniki ortopedycznej
 • Instrumentarium chirurgiczne i zastosowania operacyjne
 • Podstawy automatyki
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Sprzęt rehabilitacyjny i zastosowanie medyczne
 • Ergonomia w medycynie
 • Napędy urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych

SEMESTR 6:

 • Praca przejściowa
 • Przedmiot obieralny
 • Seminarium dyplomowe
 • Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych
 • Elektroniczne układy pomiarowe i wykonawcze
 • Umiejętności informacyjne
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

                                                                      
SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny I (Modelowanie i symulacja zagadnień biomedycznych, Kliniczne zastosowania materiałów i ergonomia w stomatologii)

SEMESTR 7:

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Propedeutyka nauk medycznych
 • Bioetyka

                             
SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny II (Optronika w medycynie, Wpływ drgań i hałasu na organizm ludzki)
 • Przedmioty obieralne III (Zagadnienia termiczne w inżynierii biomedycznej, Obróbka powierzchniowa biomateriałów)
Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • urządzenia medyczne i rehabilitacyjne
 • inżynieria implantów i protezowania
 • bionika i inżynieria wirtualna

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:                         

 • znajomość zagadnień z zakresu studiów inżynierii biomedycznej I stopnia
 • predyspozycje do pracy w laboratoriach
 • umiejętność rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji
 • chęć tworzenia innowacji związanych z inżynierią biomedyczną

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

W zależności od obranej specjalności możesz zdobyć wiedzę z takich obszarów jak: protezowanie, roboty medyczne i rehabilitacyjne, projektowanie urządzeń rehabilitacyjnych, biomechaniczne modelowanie ruchu człowieka, inżynieria ortopedyczna i rehabilitacyjna, czy nowoczesne technologie biomateriałów.

Poznasz również takie zagadnienia jak mechano i balneoterapia oraz patobiomechanika.

Studia drugiego stopnia rozwiną u Ciebie umiejętności analitycznego myślenia oraz kreowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań technicznych w zakresie inżynierii biomedycznej.

Studia te umożliwią Ci podjęcie ciekawej pracy mającej wpływ na poprawę jakości życia lub rozpoczęcie nauki w szkole doktorskiej. 

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ URZĄDZENIA MEDYCZNE I REHABILITACYJNE
SEMESTR 1:   
                                                           

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Systemy informatyczne w medycynie
 • Mechano i balneoterapia
 • Patobiomechanika
 • Inżynieria telemedyczna
 • Biomechaniczne modelowanie ruchu człowieka
 • Badania właściwości biomateriałów i tkanek
 • Inżynieria ortopedyczna i rehabilitacyjna
 • Roboty medyczne i rehabilitacyjne
 • Wirtualne projektowanie w inżynierii biomedycznej
 • Mechanika płynów ustrojowych i bioprzepływów

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA IMPLANTÓW I PROTEZOWANIA
SEMESTR 1:  
                                                                

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Systemy informatyczne w medycynie
 • Mechano i balneoterapia
 • Patobiomechanika
 • Inżynieria telemedyczna
 • Biomechaniczne modelowanie ruchu człowieka
 • Badania właściwości biomateriałów i tkanek
 • Inżynieria ortopedyczna i rehabilitacyjna
 • Roboty medyczne i rehabilitacyjne
 • Wirtualne projektowanie w inżynierii biomedycznej
 • Mechanika płynów ustrojowych i bioprzepływów

SPECJALNOŚĆ URZĄDZENIA MEDYCZNE I REHABILITACYJNE
SEMESTR 2:

 • Inżynieria tkankowa i genetyczna
 • Inżynieria powierzchni biomateriałów
 • Przetwarzanie obrazów medycznych
 • Wyposażenie sal operacyjnych i gabinetów medycznych
 • Praca przejściowa II
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Komputerowe sterowanie urządzeniami medycznymi
 • Projektowanie urządzeń rehabilitacyjnych
 • Protezowanie kończyn i kręgosłupa
 • Aparatura medyczna w pulmunologii kliniczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA IMPLANTÓW I PROTEZOWANIA
SEMESTR 2:

 • Inżynieria tkankowa i genetyczna
 • Inżynieria powierzchni biomateriałów
 • Przetwarzanie obrazów medycznych
 • Wyposażenie sal operacyjnych i gabinetów medycznych
 • Wirtualne projektowanie w inżynierii biomedycznej
 • Praca przejściowa II
 • Seminarium dyplomowe
 • Projektowanie właściwości biomateriałów i implantów
 • Protetyka stomatologiczna
 • Inżynieria bioprocesów i powierzchni biomateriałów

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1

SPECJALNOŚĆ URZĄDZENIA MEDYCZNE I REHABILITACYJNE
SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Lasery w medycynie
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Projektowanie urządzeń rehabilitacyjnych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 2
 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA IMPLANTÓW I PROTEZOWANIA
SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Lasery w medycynie
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Nowoczesne technologie biomateriałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 2
 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

 

Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Praktyki i staże stanowić będą dla Ciebie istotny element przygotowania zawodowego do przyszłej pracy. Dadzą Ci możliwość zdobywania osobistych doświadczeń zawodowych w oparciu o wiedzę teoretyczną uzyskaną podczas studiów. 

Wydział Inżynierii Mechanicznej współpracuje  z wieloma przedsiębiorstwami dającymi możliwość odbywania praktyk zawodowych w zakresie m.in.: budowy i przeznaczenia specjalistycznej aparatury medycznej, wykonywania badań i testów specjalistycznych (kontrola jakości) dostępnych urządzeń medycznych, prac w działach konstrukcyjnym i technologicznym, a także wdrażania produktów medycznych.

Jako student Wydziału Inżynierii Mechanicznej możesz realizować praktyki zawodowe w takich przedsiębiorstwach jak np.: ALVO, Bertz Medical, Centrum Symulacji Medycznej UMP, ENforce Medical Technologies, Inovamed, Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., LiNA Medical, MEDLINE, Medical Partner, Stanley - Centrum Medyczne.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

Kariera absolwenta INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ może podążyć w wielu kierunkach. Po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł doskonalić obecne i tworzyć nowe urządzenia medyczne oraz rehabilitacyjne, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa.

Możesz m.in. pracować jako:

 • konstruktor urządzeń i rozwiązań technicznych związanych z medycyną,
 • inżynier w dziale badań i rozwoju firm produkujących urządzenia medyczne i rehabilitacyjne,
 • serwisant urządzeń medycznych,
 • inżynier wdrażający nowe technologie w medycynie i dziedzinach pokrewnych,
 • menedżer projektów badawczo-rozwojowych w zakresie inżynierii biomedycznej.

Kierunek INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA na Politechnice Poznańskiej przygotuje Cię do pracy w:

 • firmach wytwarzających aparaturę medyczną ukierunkowaną na rozpoznanie i leczenie zmian chorobowych,
 • firmach związanych z konstrukcją i wytwarzaniem urządzeń medycznych stosowanych w treningu sportowym, rehabilitacji, pielęgnacji itp.,
 • firmach związanych z projektowaniem oraz wytwarzaniem implantów, protez i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • branży IT przy projektowaniu i realizacji systemów informatycznych na potrzeby medycyny, w tym telemedycyny,
 • jednostkach medycznych, administracji państwowej i samorządowej związanej z ochroną zdrowia,
 • jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach doradczych i konsultingowych.